பொறி என்பது வேலையை இலகுவாக்கப் பயன்படும் கருவிகளைக் குறிக்கும். பொறிகள் எளிய பொறிகள் சிக்கலான பொறிகள் என வகைப்படுத்தப்படும்.

எளிய பொறிகள்தொகு

பலக்கிய பொறிகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பொறி&oldid=2743209" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது