சிம்மவர்மன்

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்
(முதலாம் சிம்மவர்மன் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

சிம்மவர்மன் என்பது பல்லவர் தங்கள் பெயராகவும் பெயரொட்டாகவும் வைத்துக் கொண்ட சொற்கள்.

சிம்மவர்மன் என்று பெயருள்ள பல்லவர்கள்
  1. முதலாம் சிம்மவர்மன் (முற்காலம்)
  2. முதலாம் சிம்மவர்மன் (இடைக்காலம்)
  3. இரண்டாம் சிம்மவர்மன்
  4. மூன்றாம் சிம்மவர்மன்
  5. முதலாம் நரசிம்மவர்மன்
  6. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிம்மவர்மன்&oldid=1540948" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது