முதுகுப்புற நரம்பு வேர்

முதுகுப்புற நரம்பு வேர் (அல்லது பின்புற நரம்பு வேர்) என்பது தண்டுவட நரம்புகளை உருவாக்கும் முள்ளந்தண்டு வடத்திலிருந்து வரும் இரு நரம்பு வேர்களில் ஒன்று. முள்ளந்தண்டு வடத்திலிருந்து வரும் பின்புற நரம்பு வேர் முதுகுப்புற நரம்பு வேர் திரள்களுடன் இணைகிறது. பின் அங்கிருந்து முன்புற நரம்பு வேருடன் இணைந்து தண்டுவட நரம்பை உருவாக்குகிறது. பின்புற நரம்பு வேர் உட்காவும் நரம்பு மூலம் உணர்வுகளை சமிக்ஞைகளாக தண்டுவடத்திற்கு எடுத்துச்செல்கிறது. [1][2][3]

முதுகுப்புற நரம்பு வேர்
Spinal nerve.svg
வயிற்றுப்புற மற்றும் முதுகுப்புற நரம்பு வேர்களில் இருந்து உருவாகும் தண்டுவட நரம்பு
விளக்கங்கள்
இலத்தீன்nervi spinalis radix posterior
அடையாளங்காட்டிகள்
ஹென்றி கிரேயின்p.916
TAA14.2.00.030
FMA5980
உடற்கூற்றியல்

படங்கள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. SUNY Anatomy Figs|02|04|06- "Superior view of a section through the spinal cord within the vertebral foramen."
  2. Anatomy Atlases Microscopic|06|114- "Spinal Root Nerve Fibers"
  3. Dorsal Root - Cell Centered Database