வயிற்றுப்புற நரம்பு வேர்

உடற்கூறியல் மற்றும் நரம்பியல்களின் படி வயிற்றுப்புற நரம்பு வேர் அல்லது முன்புற நரம்பு வேர் தண்டுவட நரம்புகளின் வெளிக்காவும் நரம்பு இழைகளைக் கொண்ட நரம்பு வேர் ஆகும். இது கட்டளை சமிக்ஞைகளை தண்டுவடத்திலிருந்து கொண்டுவருகிறது. முன்புற நரம்பு வேர் முதுகுப்புற நரம்பு வேருடன் இணைந்து கலப்பு நரம்புகளான தண்டுவட நரம்புகளை உருவாக்குகிறது.[1][2][3]

வயிற்றுப்புற நரம்பு வேர்
Spinal nerve.svg
விளக்கங்கள்
இலத்தீன்radix anterior nervi spinalis
அடையாளங்காட்டிகள்
ஹென்றி கிரேயின்p.916
TAA14.2.00.029
FMA5979
உடற்கூற்றியல்

படங்கள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. SUNY Anatomy Figs|02|04|06- "Superior view of a section through the spinal cord within the vertebral foramen."
  2. Anatomy Atlases Microscopic|06|114- "Spinal Root Nerve Fibers"
  3. Dorsal Root - Cell Centered Database