முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பெயர்காரணம்தொகு

நரம்பியல் என்பது ஆங்கிலத்தில் NUROLOGY(நியூராலஜி) என அழைக்கப்படுகிறது. கிரேக்கச் சொல்லான நியூரான் (NEURON) என்பதன் பொருள் நரம்பு என்பதாகும்.LOGIA என்பதன் பொருள் பற்றிய படிப்பு என்பதாகும். நியூராலஜி என்பது நரம்புகளைப் பற்றியும் நரம்பு மண்டலங்கள் பற்றியும் நரம்பு சம்பந்தமான கோளாறுகளைப் பற்றியும் படிக்கும் படிப்பு ஆகும்.மத்திய மற்றும் புற நரம்பு மண்டலத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வகையான நோய்கள் மற்றும் நோய்களின் நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சையுடன் நரம்பியல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது.

நியூராலஜிஸ்ட்தொகு

நியூராலஜிஸ்ட் (NEUROLOGIST) என்பது நரம்புகள் தொடர்பான கேளாறுகளை சரி செய்யும் மருத்துவர்களைக் (நரம்பியல் நிபுணர்கள்) குறிக்கும்.நரம்பியல் நிபுணர்கள் மருத்துவ ஆராய்ச்சி, மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் அடிப்படை அல்லது மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் ஈடுபடலாம்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நரம்பியல்&oldid=2805503" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது