மேல் தோவாப் பஞ்சம், 1860–1861

மேல் தோவாப் பஞ்சம், 1860–1861 (Upper Doab famine of 1860–1861) பிரித்தானிய இந்தியாவின் வடமேற்கு மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள தோவாப் பகுதியைப் பாதித்த ஒரு பெரும் பஞ்சம். இது தவிர பஞ்சாப் மாகாணத்தின் தில்லி, ஹிசார் பிரிவுகள், ராஜபுதானா சமஸ்தானத்தின் கிழக்குப் பகுதிகள் ஆகியவையும் இப்பஞ்சத்தால் பாதிக்கபப்டடன. இப்பஞ்சத்தின் விளைவாக 20 லட்சம் பேர் வரை மாண்டனர்.

பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மேல் தொவாப் பகுதி

மேலும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  • Fieldhouse, David (1996), "For Richer, for Poorer?", in Marshall, P. J. (ed.), The Cambridge Illustrated History of the British Empire, Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 400, pp. 108–146, ISBN 0521002540
  • Girdlestone, C. E. R. (1868), Report on past famines in the North-Western Provinces, Allahabad: Govt. Press, North-Western Provinces, p. 43, 7 September 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது
  • Gráda, Cormac Ó (2009), Famine: a short history, Princeton University Press, p. 191, ISBN 978-0-691-12237-3, 7 September 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது
  • Smith, Richard Baird (1861), Report on the famine of 1860-61 (N.W. Provinces and Punjab), p. 1, 7 September 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது
  • Stone, Ian (2002), Canal Irrigation in British India: Perspectives on Technological Change in a Peasant Economy, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-52663-0, 7 September 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது