ரசாளி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 4 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "இந்திர" என்றழைக்கப்படும் முதலாவது சக்கரத்தின் 4 ஆவது மேளமாகிய வனஸ்பதி இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம் தொகு

 
ரசாளி ஆரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
 
ரசாளி அவரோகணச் சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்

இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சுத்த ரிஷபம் (ரி1), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம் (த2), கைசிகி நிஷாதம் (நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

ஆரோகணம்: ஸ ரி11 ப த2 நி2 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் த2 ப ம1 ரி1

உருப்படிகள் தொகு

  1. கீர்த்தனை: அபராதமுல...

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

உசாத்துணைகள் தொகு

  • Dr. S. Bhagyalekshmy, Ragas in Carnatic Music, CBH Publications, Trivandrum, Published 1990
  • B. Subba Rao, Raganidhi, The Music Academy, Madras, Published 1965, 4th reprint 1996
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரசாளி&oldid=2401781" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது