ரிஷபப்பிரியா

ரிஷபப்பிரியா கருநாடக இசையின் 62வது மேளகர்த்தா இராகம். அசம்பூர்ண மேளபத்ததியில் இந்த இராகத்திற்கு ரதிப்பிரியா என்று பெயர்.

இலக்கணம் தொகு

 
ரிஷபப்பிரியா சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி232 ப த1 நி2 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி21 ப ம23 ரி2
  • ருத்ர என்றழைக்கப்படும் 11வது சக்கரத்தில் 2 வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம்(ரி2), அந்தர காந்தாரம்(க3), பிரதி மத்திமம்(ம2), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம்(த1), கைசிகி நிஷாதம்(நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

ஜன்ய இராகங்கள் தொகு

ரிஷபப்பிரியாவின் ஜன்ய இராகங்கள் இவை.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரிஷபப்பிரியா&oldid=1770874" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது