ரூபவதி கருநாடக இசையின் 12 வது மேளகர்த்தா இராகமாகும். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பாரம்பரியத்தில் 12 வது இராகத்திற்கு அதே பெயரே.

இலக்கணம்

தொகு
 
ரூபவதி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி121 ப த3 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி33 ப ம12 ரி1
  • நேத்ர என்றழைக்கப்படும் 2வது வட்டத்தில் (சக்கரத்தில்) 6 வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் வரும் சுரங்கள்: ஸட்ஜம், சுத்த ரிஷபம்(ரி1), சாதாரண காந்தாரம்(க2), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், ஷட்சுருதி தைவதம்(த3), காகலி நிஷாதம்(நி3) ஆகியவை.

சிறப்பு அம்சங்கள்

தொகு
  • இதன் மத்திமத்தை பிரதி மத்திமாக மாற்றினால் இராகம் திவ்யமணி (48) ஆகும்.
  • கிரக பேதத்தின் வழியாக எந்த மேளகர்த்தா இராகமும் தோற்றுவிக்காது (மூர்ச்சனாகாரக மேளம் அல்ல).
  • சில ஜன்ய இராகங்கள் உண்டு.

உருப்படிகள்

தொகு
வகை உருப்படி இயற்றியவர் தாளம்
கிருதி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பஜரே முத்துசாமி தீட்சிதர் திஸ்ர ஏகம்
கிருதி நே மொறபெட்டிதே தியாகராஜர் த்ரிபுட
கிருதி பாளயமாம் ஸ்ரீ மங்களம்பள்ளி பாலமுரளிகிருஷ்ணா ஆதி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரூபவதி&oldid=3830697" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது