வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால்

வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால்
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
விலங்கு
பிரிவு:
வகுப்பு:
பாலூட்டி
வரிசை:
கைராப்பிடிரா
குடும்பம்:
வெசுஸ்பெர்டிலியோனிடே
பேரினம்:
இனம்:
மு. சைக்ளோடிசு
இருசொற் பெயரீடு
முரினா சைக்ளோடிசு
தாப்சன், 1872

வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால் (Round-eared tube-nosed bat)(முரினா சைக்ளோடிசு), மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவைச் சேர்ந்த வெஸ்பெர்டிலியோனிடே குடும்ப வெளவால் ஆகும்.[1]

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. 1.0 1.1 Csorba, G.; Bates, P.J.J.; Francis, C.M.; Rosell-Ambal, R.G.B.; Tabaranza, B.; Heaney, L.; Molur, S.; Srinivasulu, C. (2020). "Murina cyclotis". IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T154196798A22094685. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T154196798A22094685.en. https://www.iucnredlist.org/species/154196798/22094685. பார்த்த நாள்: 24 July 2020.