வலைவாசல்:சைவம்/சான்றோர் கூற்று/9

தமிழர் தம் சிந்தனைச் செழுமையில் தோன்றியது சைவ சித்தாந்தம் - அறிஞர் ஜி.யு.போப்