வார்ப்புரு:Afd-notice

பக்கத்தின் பெயர் என்ற பக்கத்தின் நீக்கலுக்கான வாக்கெடுப்பு

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைகளுக்கும் வழிகாட்டல்களுக்கும் அமைவாக, கட்டுரையின் பெயர் என்ற கட்டுரையானது, தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ளடக்கப்படவேண்டுமா நீக்கப்படவேண்டுமா என ஓர் உரையாடல் இடம்பெறுகின்றது.

விக்கிப்பீடியா:நீக்கலுக்கான வாக்கெடுப்பு/கட்டுரையின் பெயர் என்ற பக்கத்தில் இது பற்றி உரையாடப்படுகின்றது. ஓர் இணக்கமுடிவை எட்டும் வரையில் இவ்வுரையாடலில் எவரும் பங்குகொள்ளலாம். நீக்கலுக்கான பரிந்துரையில், தொடர்புடைய கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும். உயர்தரத்தையுடைய சான்றுகளையும் எமது கொள்கைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் குவியப்படுத்தியே இவ்வுரையாடல் நடைபெறுகின்றது.

உரையாடலின்போதும் பயனர்கள் மேற்கூறிய கட்டுரையைத் தொகுக்கலாம். உரையாடலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டவற்றை மேம்படுத்த முனையலாம். ஆயினும், நீக்கலுக்கான அறிவிப்பைக் கட்டுரையிலிருந்து அகற்றலாகாது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Afd-notice&oldid=2006659" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது