வார்ப்புரு:History of the People's Republic of China

சீன மக்கள் குடியரசின்
வரலாறு
Flag of the People's Republic of China.svg

    1949–1976, மாவோ காலம்
        புரட்சி
        கொரியப் போர்
        சென் ஃபான்
        மூவர் எதிர்ப்பு/ஐவர் எதிர்ப்பு
        நூறு பூக்கள் நடவடிக்கை
        வலதுசாரி எதிர்ப்பு இயக்கம்
        பெரும் முன்னோக்கிய பாய்ச்சல்
            இயற்கைப் பேரழிவு
        கலாச்சாரப் புரட்சி
            லின் பியாவோ
            நால்வர் குழு
            தியனன்மென் நிகழ்வு
    1976–1989, மீளமைப்புக் காலம்
        பொருளியல் சீர்திருத்தம்
        சீன-வியட்நாம் போர்
        தியனன்மென் எதிர்ப்புகள்
    1989–2002, உருவாகும் வல்லரசு
        ஒரு நாடு, இரு முறைமைகள்
            ஆங் காங் (1997க்குப் பின்)
            மாக்கூ (1999க்குப் பின்)
        சீன ஒன்றிணைப்பு
    2002–தற்காலம், இன்றைய சீனா
        திபேத்திய அமைதியின்மை
        வெஞ்சுவான் நிலநடுக்கம்
        பீஜிங் ஒலிம்பிக்சு
        உரும்கி 7·5 கலவரம்

   See also:
        அரசமைப்பு வரலாறு
        சீன வரலாறு
        பீஜிங்கின் வரலாறு
        சங்காயின் வரலாறு

முன்னணித் தலைவர்கள்
மாவோ - டெங் - சியாங் -
Other China topics
பண்பாடு - பொருளியல்
புவியியல் - அரசியல் - கல்வி
சீனா வலைவாசல்