வார்ப்புரு:Pp-template

Padlock.svg

This high-risk template has been protected from editing to prevent vandalism. (protection log).
தயவுசெய்து விரும்பும் மாற்றங்களை பேச்சுப்பக்கத்தில் விவாதிக்கவும் அல்லது பாதுகாப்பு விலக்க வேண்டவும். நீங்கள் {{editprotected}} பேச்சுப் பக்கத்தில் நிர்வாகியொருவரை இத்தொகுத்தலை செய்ய வேண்டவும் செய்யலாம்.

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is not to be used as a bluff. Only use it on FULLY PROTECTED pages. Please note that only administrators can protect pages.

காப்புரிமை வார்ப்புருக்கள்
{{pp-meta}} Full Semi Move
Dispute: {{pp-dispute}} இல்லை {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} இல்லை
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} இல்லை
Sockpuppetry: இல்லை {{pp-semi-sock}} இல்லை
WP:BLP: இல்லை {{pp-semi-blp}} இல்லை
Long-term: இல்லை {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{pp-reset}} இல்லை
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} இல்லை
Create protection: {{pp-create}} இல்லை
Pending changes protection level 1: {{pp-pc1}} இல்லை
Pending changes protection level 2: {{pp-pc2}} இல்லை
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Pp-template&oldid=1519156" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது