விக்கிப்பீடியா:கட்டுரை உருவாக்கல் வழிகாட்டி/தலைப்பு

விடயம்
தகுந்ததா?
மூலங்கள்
உள்ளடக்கம்
இறுதி

கட்டுரை ஏற்கெனவே உள்ளதா?

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் 1,65,572 கட்டுரைகள் உள்ளன. அவற்றில் நீங்கள் எழுத விரும்பும் கட்டுரையும் இருக்கலாம். கட்டுரை வேறு பெயரில், சொல்லில், உச்சரிப்பில் இருக்கலாம்.

நீங்கள் ஏற்கெனவே இதனைத் தேடியிருக்காவிட்டால், வேறு தலைப்புக்களை கீழே உள்ள கட்டத்தில் தேடுக. தேடி குறித்த விடயம் இல்லாவிட்டால் இங்கு வந்து கட்டுரையை உருவாக்குங்கள்.No, my proposed article doesn't already exist on Wikipedia (continue with the wizard)

Is the subject suitable for Wikipedia?

வார்ப்புரு:Article wizard/didyouknow box

Even if your proposed subject isn't covered already, not everything is suitable for this encyclopedia. Articles on Wikipedia are kept and deleted based on an established series of guidelines, called "notability guidelines". These determine what is and what is not suitable for Wikipedia, and they are covered in more detail in the next step of this wizard.

Please do not submit articles that are about:

If you feel you, your organization, your friend, band, or site are notable, please consider asking a neutral third party (ideally an uninvolved Wikipedia editor who has edited similar articles) for their opinion before proposing an article on the subject. If you are unsure of the notability of your article, please feel free to ask at the help channel on Wikipedia's Live Help Channel.

Remember that the people who review the articles submitted through this wizard are just volunteers, so please make every effort to determine that your proposed article is notable.


What is your proposed article about?

To continue, click on one of the options below:

I'm writing about a company, organisation or foundation I'm writing about myself I'm writing about someone else I'm writing about a website I'm writing about a new phrase/word I'm writing about a recent event I'm writing about a musical artist, group, album, or song I'm writing an article about something else