விக்கிப்பீடியா:பயனர் பெயர்

குறுக்கு வழி:
WP:U

இவற்றையும் பார்க்க: விக்கிப்பீடியா:புகுபதிகை, விக்கிப்பீடியா:பயனர் பெயர் மாற்றம், விக்கிப்பீடியா:கணக்கு நீக்கம்

நீங்கள் புதியதாக கணக்குத் துவங்கும்போது புகுபதிகை செய்ய வசதியாக ஓர் பயனர்பெயரை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும். அதனைக் குறித்த சில வழிகாட்டுதல்களை இங்கு காண்போம்.

பயனர் பெயர்கள் எதற்கு பயன்படுகிறது ?

தொகு

உங்கள் பயனர் பெயர் புகுபதிகை செய்து பங்களித்த அனைத்து தொகுப்புகளுடனும் இணைக்கப்படும். இது விக்கிப்பீடியாவின் பொறுப்பேற்பு கொள்கையின் காரணமாகவும் வேண்டியுள்ளது. பதிப்புரிமை கோணத்திலும் இது தேவை: உங்களது பங்களிப்புகளை யாரேனும் விக்கிப்பீடியா பதிப்புரிமைகொள்கைகளுக்கு மாறாக பயன்படுத்த விரும்பினால் அவர்கள் உங்கள் பேச்சுப் பக்கத்தில் இதற்கான அனுமதியை நாடலாம். தவிர, குனூ தளையறு ஆவண உரிமம் (GFDL) படைப்பாளிகளின் பங்களிப்பை அறிவிப்பதை ஆதரிக்கிறது. உங்கள் பயனர்பெயர் உங்களுடைய பங்களிப்பை அறிய உதவுகிறது.

பயனர்பெயரை மாற்றுவது இயலக்கூடியது. பார்க்க விக்கிப்பீடியா: பயனர் பெயர் மாற்றம்.

ஒருவரே பல பயனர் பெயர்களை பயன்படுத்துவதை, தகுந்த காரணங்கள் இருந்தாலன்றி, விக்கிப்பீடியா விரும்புவதில்லை. பார்க்க Wikipedia:Sock puppet.

ஒரு பயனர் பெயரை தெரிந்தெடுக்க

தொகு

பயனர் பெயரை தேர்ந்தெடுக்க எளிமையானது நமது உண்மையான பெயரோ அல்லது நெடுநாட்களாக இணையத்தில் புழங்கி வரும் புனை பெயரோ ஆகும். ஓர் கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்க உதவிடும் பயனர்பெயரை தெரிந்தெடுக்கவும். அதாவது, உங்களுக்கு வசதியானதாக மட்டுமல்லாது உங்களுடன் இணைந்து பங்களிப்பவர்களுக்கும் பார்க்கவும் பழகவும் இனிமையான பெயரை தெரிந்தெடுக்கவும்.

ஓர் சர்ச்சைக்குரிய பெயர் உங்களது நடுநிலைக் குறித்த அல்லது அரசியல் நிலை குறித்த மற்றவர்களின் பார்வையை பாதிக்கும். மேலும் விக்கிப்பீடியா ஓர் உலகளாவிய திட்டப்பணி யாதலால் பிற பண்பாடு, சமயம் மற்றும் இனத்தினரின் மனம் புண்படாதவாறு உங்கள் பயனர் பெயர் அமைய வேண்டும்.

விக்கிப்பீடியா இவற்றைத் தவிர்க்க பரிந்துரைக்கிறது:

  1. அரசியல்வாதிகள், இராணுவ அதிகாரிகள், மதத் தலைவர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் பெயர்கள்;
  2. சாதிப்பெயர்கள்,சமூகப்பெயர்கள்
  3. புண்படுத்தக்கூடிய பிற பெயர்கள்,அரசியலை ஆதரிக்கும் அல்லது எதிர்க்கும் பெயர்கள், பொதுவாழ்விலுள்ள ஒருவரை அல்லது அவரது கொள்கைகளை எதிர்க்கும் பெயர்கள்.

வருநர்கள் உங்களின் பங்களிப்பைக்கொண்டே உங்களை மதிப்பிட வேண்டும்; உங்களது பயனர் பெயரைக் கண்டு உணர்ச்சிவசப்பட்டல்ல. சர்ச்சைக்குரிய அல்லது புண்படுத்தக்கூடிய பயனர்பெயரை தவிர்ப்பது உங்கள் நலனுக்காகும். ஆகவே கவனமாக தெரிந்தெடுங்கள். ஓர் குமுகத்தில் பங்காக இருந்து பங்களிப்பதை நினைவில் கொள்க. உங்கள் நம்பிக்கைகளுக்கு மற்றவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் மதிப்பை மற்றவர்களின் நம்பிக்கைகளுக்கும் தருக.

மெய்யான பெயரும் புனைபெயரும்

தொகு

முன்னர் விக்கிகள் பயனர்களை அவர்களது உண்மையான பெயர்களையே பயன்படுத்த வேண்டி வந்தனர்.எடுத்துக் காட்டாக MeatBall:UseRealNames. இதன்மூலம் அவர்கள் தங்கள் பங்களிப்புகளுக்குப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு உருப்படியான கட்டுரைகளை விக்கியில் பதிவு செய்வர் என்று நம்பினர். உண்மையான பெயர்கள் கட்டாயமாக்கப்படாவிடினும் அவை ஊக்குவிக்கப்பட்டன.

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் பதிப்புரிமை சட்டங்களின்படி உங்கள் பயனர்பெயரை உண்மையான பெயராக இல்லாது புனை பெயராக வைத்திருந்தால் உங்களது பதிப்புரிமையின் காலவீச்சு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அளவிலானது. (வாழும் அல்லது மறைந்த) புகழ்பெற்ற நபர்களின் உண்மையான பெயர்களைத் தவிருங்கள். புகழ்பெற்றவரின் பெயரை வைத்துக்கொண்டு தரம் குறைந்த தொகுப்புகளை செய்வீர்களாயின் அல்லது அவரது பெயருக்கு இழுக்கு வரக்கூடிய செயல்களைச் செய்வீர்களாயின் "பொருத்தமில்லாத பயனர் பெயர்கள்" பகுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளது போன்ற செயல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.

பயனர்பெயர் பேரெழுத்தாக்கம்

தொகு

விக்கிப்பீடியா பயனர் பெயர்கள் ஆங்கில (இலத்தீன் மொழிவகை) சிற்றெழுத்து/பேரெழுத்து வேறுபாட்டை கவனத்தில் கொள்கின்றன. உங்களது பயனர் பெயர் ஆங்கிலத்தில் இருந்தால், சீர்மைக்காக அனைத்து பயனர்பெயர்களின் முதலெழுத்தும் பேரெழுத்தாக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் "your name" என்ற பயனர் பெயரை வேண்டியிருந்தால், விக்கிப்பீடியா "Your name" என்று கணக்கு துவக்கியிருக்கும்.

உங்கள் பயனர் பெயரில் பல சொற்கள் இருந்தால்,உங்கள் கையொப்பம் சீராக இருக்க விரும்பினால், அவற்றின் ஒவ்வொன்றின் முதலெழுத்தையும் பேரெழுத்தாக்குவது சிறப்பாக விருக்கும். இது விக்கிப்பீடியா கொள்கைகளுக்கு இணங்கவும் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டுகள்: "Your Name", "Your Middle Name", மற்றும் "Your M Name".

தமிழ் பெயர்களுக்கு இந்தக் கவனம் தேவையில்லை.

பொருந்தாத பயனர்பெயர்கள்

தொகு

பொருந்தாத பெயர்கள் நேரிடையான மற்றும் மறைமுகமான பெயர்களை உள்ளடக்கியது. விக்கிப்பீடியா சில பயனர்பெயர்களை அனுமதிப்பதில்லை :

வேண்டுமென்றே குழப்பத்தை உருவாக்கும் பயனர்பெயர்கள்: விக்கியில் ஏற்கெனவே உள்ள பிற பங்களிப்பாளர்கள் அல்லது மென்பொருள் குறிச்சொற்களுடன் வேண்டுமென்றே குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய பயனர் பெயர்கள் தடை செய்யப்படுகின்றன. நீங்கள் விரும்பும் பெயரை வேறு யாரேனும் பயன்படுத்தி வந்தால், உங்கள் உண்மையான பெயரையோ வேறு புனைபெயரையோ பயன்படுத்துங்கள். மிக அரிதாக, உங்கள் உண்மையான பெயரை வேறு யாரேனும் பயனர் பெயராக பயன்படுத்தி வந்தால் ஓர் நடுப் பெயரையோ வேறு ஏதேனும் சிறு மாற்றத்தையோ செய்து உங்களை அவரிடமிருந்து பிரித்துக் காட்டுங்கள்.

விக்கி மென்பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் அண்மைய மாற்றங்கள், நிர்வாகி, அல்லது இடைமுகத்தின் வேறெந்தப்பகுதி அல்லது பொதுவாக புழங்கும் விக்கிப்பீடியாச் சொற்களை தவிருங்கள். தற்போதைய பயனர்களை ஆள்மாறாட்டம் செய்யும் விதமாக பயனர்பெயர்களை தெரிந்தெடுத்த சில பயனர்கள் விக்கிப்பீடியாவினால் கடந்த காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கோபமூட்டும் பயனர்பெயர்கள்: விக்கிப்பீடியா கோபமூட்டும் அல்லது புண்படுத்தும் பயனர்பெயர்களை அனுமதிப்பதில்லை . இவை பிற பயனர்களை தடுப்பதுடன் மட்டுமல்லாது ஓர் கலைக்களஞ்சியம் படைக்கும் நமது நோக்கிலிருந்தும் திசை திருப்புகின்றன. இவற்றில் சில பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

  • இன/நாட்டு/சாதி/சமய வெறுப்புணர்ச்சியைத் தூண்டுகின்ற பெயர்கள்.
  • இன/நாட்டு/சாதி/சமய கேலிச்சொற்களாகக் கருதப்படும் பெயர்கள்
  • இன/நாட்டு/சாதி/சமய வெறுப்புணர்ச்சியுடன் இணைந்து பார்க்கப்படும் பெயர்கள், இவற்றுடன் வரலாற்றில் பங்குகொண்டவர் பெயர்கள்
  • பால் உறுப்புகள் மற்றும் புணர்ச்சிச் செய்கைகளைக் குறிக்கும் பெயர்கள்
  • நடப்பு உலக வன்முறைச் செயல்களைக் குறிக்கும் பெயர்கள்
  • மலம்,சிறுநீர் போன்ற உடல் வெளியேற்றங்களைக் குறிக்கும் பெயர்கள், அருவருக்கும் பாலியற்செய்கைகள்
  • பிழையான சொற்கள், அல்லது "cr34+1v3 sub5717u710nz" போன்றவை

ஒருவரை புண்படுத்தும் அல்லது அவமதிக்கும் பயனர்பெயர்கள்: புண்படுத்துவதும் அவமதிப்பதும் விக்கிப்பீடியாவிற்கு பொருந்தாத செயல். உங்களுடன் கருத்து வேற்றுமை கொண்ட பிற பயனர்களைத் தாக்குவதற்கு உங்களை பயனர்பெயர் ஓர் கருவியல்ல. உங்கள் பயனர்பெயர் பிறரை,பிற பயனர் பெயரை, கட்டுரைகளை, செயல்களை கேலிசெய்யுமாறோ அல்லது நக்கலாகவோ இருக்கக்கூடாது. தவிர, பிறரை,நிறுவனங்களை,குழுக்களை, அவர்கள் விக்கிப்பீடியாவில் பங்காற்றினாலோ அல்லவோ, அவமதிக்கும் வகையில் இருக்கக் கூடாது.

ஓரு பயனர் பெயர் பொருந்தாத ஒன்று எனத் தீர்மானிப்பது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே யன்றி அதனை உருவாக்கியவர்கள் அல்லர்.

பின்புலம்

தொகு

பயனர்பெயரின் முதன்மை நோக்கம் பங்களிப்பாளர்களை அடையாளம் காண்பதும் பிரித்தறிவதுமாகும். இது உரையாடலுக்கும் ஆவணப்படுத்தலுக்கும் பயனாகிறது. பயனர்பெயர் ஓர் அறிவிப்பை, கோபத்தை வெளியிடும் கருவியல்ல. பயனர் பெயருக்கு எவரொருவரின் தனி உரிமை அல்ல. இனிமையான, ஆர்வமூட்டும் பெயர்கள் விக்கிப்பீடியாவிற்கு அழகு சேர்க்கும் எனினும் அவை தேவையானவை அல்ல.

கையெழுத்து

தொகு

என் விருப்பத்தேர்வுகள் மூலம் தனது கையொப்பங்களில் பயன்படுத்த ஓர் புனைபெயரை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம். இது பயனர் பெயரிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கலாம். பயனர்பெயருக்குக் கூறிய அனைத்தும் இந்தப் புனைப்பெயருக்கும் பொருந்தும். இது குறித்த மேல் விவரங்களுக்கு விக்கிப்பீடியா:கையெழுத்து பார்க்கவும்.

பொருந்தாத பயனர்பெயர்களை மாற்றுவது

தொகு

கணிசமான உடன்-பயனர்கள் உங்கள் பயனர்பெயருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால், (பேச்சுப்பக்கங்கள் அல்லது விக்கிப்பீடியா மின்னஞ்சல் குழுக்கள் அல்லது மெடா விக்கிப்பீடியா தளம் போன்றவை மூலம்) நிர்வாகிகள் அதனை மாற்றுவர். குறை சொல்வதோ பெயர் மாற்றுவதோ காரணமின்றி நிகழக் கூடாது. ஆனால் பலராலும் புண்படுத்துவதாக உணரப்பட்டால் அவை தகுந்த அறிவிப்புடன் மாற்றப்படும். மேல்முறையீடு எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கலாம்.

ஒத்துழைக்கும் பயனர்களின் பேச்சுப்பக்கத்தில் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கை வழிகாட்டல்கள் அறிவுரை வழங்கப்படும். தாமாகவே அவர்கள் தங்கள் பெயரை மாற்றிக்கொள்வது விரும்பத்தக்கது.(பார்க்க: விக்கிப்பீடியா:பயனர்பெயர் மாற்றம்)

மாற்றத்தை கட்டாயமாக்கும் முன் இது குறித்த (அ)பயனரின் பேச்சுப்பக்கத்திலோ, அல்லது (ஆ)அதன் உப பக்கமொன்றிலோ, அல்லது (இ) விக்கிப்பீடியா:பின்னூட்டப் பெட்டியின் உப பக்கமொன்றிலோ விவாதிக்கப்பட வேண்டும். விக்கிப்பீடியா:பின்னூட்டப் பெட்டியின் தகுந்த பத்தியில் பட்டியலிடப்பட வேண்டும். இது குறித்த உரையாடல் நிகழ்வதைப் பயனருக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

சர்ச்சைகள் இல்லாத வழக்குகளில், பயனர் முனைப்பாக தொகுப்பவராக இருக்கையில், இதனை ஓரிரு நாட்களில் தீர்மானிக்க இயலும். பயனர் தொகுத்தலில் ஈடுபடாத நிலையில், சர்ச்சைகள் மிகுந்த வழக்கில் ஒரு வார முன்னறிவிப்பு கொடுக்கலாம். தீவிர சர்ச்சைகள் நிறைந்த வழக்கில், பயனர் சிலநேரங்களில் விக்கிப்பீடியாவை விலகிவிட்ட வேளையில், உரையாடல்கள் ஒரு மாதம் வரை தொடரலாம்.

மேற்கண்ட காலவரையின் முடிவில், நிர்வாகி தமது தீர்ப்பை நடைபெற்ற உரையாடல்களின் அடிப்படையில் எடுக்கலாம். அப்போது அந்தப் பயனர்பெயர் பொருந்தாத ஒன்று என்ற "பொதுக்கருத்து" நிலவுவதாக தீர்மானித்தாலே செயல்படுத்தப்படும். அப்போது அந்த பயனர்பெயர் தடை செய்யப்படும். (பார்க்க: விக்கிப்பீடியா:தடைசெய்யும் கொள்கை)

மேலும் இத்தகைய பொருந்தாத பயனர்பெயர்களைக்கொண்டு பயனர் விசமத்தனமான செயல்களிலும் ஈடுபடுவாரேயானால் அந்த பயனர்பெயர் முடிவிலாத காலத்திற்கு தடை செய்யப்படும்: (விக்கிப்பீடியா:தடைசெய்யும் கொள்கை).

ஏற்கெனவே பதிந்துள்ள பயனர்களை போன்ற உருக்கொண்ட பயனர்பெயர்கள் உடனடியாக நீக்கப்படும்.அவர்களது இணைய முகவரியும் தாமாகவே தடை செய்யப்படும்.

மேலும் பார்க்க

தொகு