விஜயபாகு என்பது இலங்கையை ஆண்ட மன்னர்கள் வைத்துக் கொள்ளும் பெயராகும்.

விஜயபாகு என்னும் பெயருள்ள இலங்கை மன்னர்கள்
  1. முதலாம் விஜயபாகு
  2. இரண்டாம் விஜயபாகு
  3. மூன்றாம் விஜயபாகு
  4. நான்காம் விஜயபாகு
  5. ஐந்தாம் விஜயபாகு
  6. ஆறாம் விஜயபாகு
  7. ஏழாம் விஜயபாகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விஜயபாகு&oldid=1540952" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது