வீசுகளம் (துடுப்பாட்டம்)

துடுப்பாட்டத்தில் வீசுகளம் என்பது ஆடுகளத்தின் மையத்தில் உள்ள பகுதியைக் குறிக்கும். இதன் மேற்பரப்பு தட்டையாகவும் நுண்ணிய புற்களால் மூடப்பட்டும் இருக்கும்.

வீசுகளத்தின் பகுதிகள்

நேரடி வீச்சைத் தவிர பெரும்பாலும் அனைத்து வீச்சுகளும் வீசுகளத்தில் எகிறி மட்டையாளரை நோக்கிச் செல்லும். எனவே வீசுகளத்தின் வகையும் தன்மையும் ஒரு போட்டியில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக தூசு நிறைந்த, வறண்ட வீசுகளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இதனால் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களைக் கொண்டுள்ள அணிக்கு பயன் கிடைக்கும்.[1]

நடைமுறையில் அனைத்து வீசுகளங்களும் வடக்கு-தெற்காக அமைந்திருக்கும். ஏனெனில் கிழக்கு-மேற்காக அமைத்தால் மேற்கு நோக்கி உள்ள மட்டையாளருக்கு மதிய நேரக் கதிரவனின் தாக்கம் ஆபத்தை விளைவிக்கும்.[2]

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. "Different types of pitch in cricket - Dusty, Dead, Green" (in en-US). 2018-11-12. https://www.crickacademy.com/different-types-of-pitch-in-cricket-dusty-dead-green/. 
  2. "Orientation of outdoor playing areas". Government of Western Australia, Department of Sport and Recreation. 7 August 2013. http://www.dsr.wa.gov.au/outdoorplayingareas. பார்த்த நாள்: 11 April 2014.