வேதிக் குறியீடு

வேதிக் குறியீடு அல்லது இரசாயனக் குறியீடு (Chemical Symbol) என்பது ஒரு தனிமத்துக்கான அனைத்துலக முறையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஓரெழுத்தால் அல்லது இரண்டு எழுத்துகளாலான குறியீடு ஆகும்.[1]

ஆசியத்தின் வேதிக் குறியீடு

வேதிக் குறியீட்டை எழுதுதல்தொகு

வேதிக் குறியீட்டை எழுதும்போது முதலெழுத்து மாத்திரமே பேரெழுத்தாக எழுதப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஈலியத்திற்கான குறியீடு He ஆகும் (Helium என்ற ஆங்கிலச் சொல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டது.).[2] ஈயத்துக்கான குறியீடு Pb ஆகும் (Plumbum என்ற இலத்தீன் சொல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டது.).[3] தங்குதனுக்கான குறியீடு W ஆகும் (Wolfram என்ற இடாய்ச்சு மொழிச் சொல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டது.).[4]

தனிமம் பற்றிய தகவல்கள்தொகு

வேதிக் குறியீட்டில் குறிப்பிட்ட தனிமம் பற்றிய தகவல்களும் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு.

மூன்று எழுத்துகளாலான குறியீடுதொகு

புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்களுக்கு மட்டும் தொடக்கத்தில் மூன்று எழுத்துகளினாலான குறியீடு வழங்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, தொடக்கத்தில் Uno என்ற தற்காலிகக் குறியீடு ஆசியத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.[6] இப்போது Hs என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.[7]

இதையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வேதிக்_குறியீடு&oldid=3229389" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது