ஸ்கோம்பிரிடே

ஸ்கோம்பிரிடே
மஞ்சள துடுப்பு சூரை மீன்கள்,
Thunnus albacares
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
தொகுதி:
வகுப்பு:
வரிசை:
ஸ்கோம்பிரிஃபார்ம்ஸ்
குடும்பம்:
ஸ்கோம்பிரோய்டெய்
பேரினம்:
ஸ்கோம்பிரிடே

ஸ்கோம்பிரிடே என்பது கானாங்கெளுத்தி வகையைச் சேர்ந்த மீன்களைக் குறிக்கும் உயிரியல் பெயராகும். இதில் சூரை, கானாங்கெளுத்தி, வஞ்சிரம் மற்றும் போனிடோ ஆகிய இனக்குழுக்கள் அடங்கும். இவை உலகம் முழுவதும் உள்ள வெப்பமண்டல கடல்களில் வாழ்கின்றன.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஸ்கோம்பிரிடே&oldid=2657876" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது