ஹிங்கோலி மக்களவைத் தொகுதி

மக்களவைத் தொகுதி (மகாராட்டிரம்)

ஹிங்கோலி மக்களவைத் தொகுதி என்பது இந்திய மக்களவைக்கான தொகுதியாகும். இது மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது.[1]

உட்பட்ட பகுதிகள் தொகு

இது மகாராட்டிர சட்டமன்றத்துக்கான சில தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது.[1] அவை:

  1. ஹிங்கோலி சட்டமன்றத் தொகுதி
  2. உமர்கேட் சட்டமன்றத் தொகுதி
  3. கின்வட் சட்டமன்றத் தொகுதி
  4. ஹத்காவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
  5. பஸ்மத் சட்டமன்றத் தொகுதி
  6. களமனுரி சட்டமன்றத் தொகுதி

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகு

சான்றுகள் தொகு