அசையாச் சொத்து

அசையாச் சொத்து (real property, real estate, realty, அல்லது immovable property) என்பது நிலத்தோடு கூடி நிலத்தில் வளர்ச்சிகளான கட்டடங்கள், வேலிகள், கிணறுகள் மற்றும் அந்த இடத்தில் நிலையாக இருக்கக் கூடிய வளர்ச்சிகள் ஆகியவையும் அடங்கும் – நகராதவை.[1] நில விற்பனைத் தொழில் சட்டம் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்சி எல்லையில் நடக்கும் வணிக ரீதியான மற்றும் குடியிருப்பு அசல் சொத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கான சட்டத் தொகுப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் அடங்கிய அமைப்பாகும். தனிப்பட்ட சொத்து (சில சமயங்களில் சாட்டல் சட்டம் அல்லது தனிப்பட்ட சொத்து சட்டத்தின் கீழ் சாட்டல் அல்லது பெர்சனால்டி என அழைக்கப்படுகிறது) என்பதற்கு மாறாக, ரியல் எஸ்டேட் என்பது பல நேரங்களில் வீடு, மனை சொத்து என்ற பொருளில் கூட கருதப்படுகிறது (சில சமயங்களில் ரியால்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது).

ஆயினும், சில சந்தர்ப்பங்களில், நிலம் மற்றும் சொத்து சார்ந்த உரிமைகள், நிரந்தரமான தன்மையுடையவையான கட்டடங்கள், மரங்கள், கணிமங்கள் மற்றும் வட்டி, பயன்கள் மற்றும் அதை சார்ந்த உரிமைகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும், “ரியல் சொத்து” என்பதிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்திக் காட்டும் வகையில் “ரியல் எஸ்டேட்” என்பது நிலம் மற்றும் பொருத்திவகை சொத்துகள் அனைத்தையும் குறிக்கும். ரியல் சொத்து என்பது பொதுவாக நகராத சொத்துகளைக்[2] குறிக்கும்.

ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ரியல் சொத்து ஆகியவை பொதுவான சட்டத்தில் உபயோகிக்கப்படுகிறது, ஆனால் சிவில் சட்ட ஆட்சி எல்லைகளில் இவை நகராத சொத்துகளுக்கு பதிலாக குறிப்பிடப்படுகிறது.

சொற்பிறப்பியல்

தொகு

சட்டத்தில், அசல் என்பது ஒரு நபரைக் குறிப்பதற்கு மாறாக ஒரு பொருளைக் குறிக்கிறது. (res/rei , பொருள், O.Fr.ல் இருந்து ரீல் , L.Lல் realis “ஆக்சுவல்,” லத்தீனிலிருந்து res , “மேட்டர், பொருள்”). இந்த வகையில், சட்டம் “ரியல்” சொத்து (நிலம் மற்றும் அதில் பொருந்தியுள்ள எதுவும்) மற்றும் “தனிப்பட்ட” சொத்து (மற்றவை அனைத்தும் உதாரணமாக துணி, பணம் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள்) ஆகியவற்றை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. நிலத்தோடு சேர்த்து உரிமையும் மாறும் நகராத சொத்து மற்றும் ஒரு நபர் தன்னுடனேயே உரிமையை வைத்துக் கொள்ளும் நகரும் சொத்து ஆகியவற்றிற்கிடையே பொருள் அடிப்படையிலான வேறுபாடுகள் உண்டு. வரலாற்று ஆவணங்களின் படி “வீடு, மனை விற்பனை (ரியல் எஸ்டேட்)” என்ற சொல்லாட்சி மிகத் தொண்மையாக 1666ம் ஆண்டு உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த வகையில் உபயோகிக்கப்படும் “அசல் அல்லது ரியல்” என்ற வார்த்தை புராண மற்றும் இராணுவ வகையிலான நிலம் மற்றும் அதன் உரிமை குறித்த விருப்பங்களையும் பிரதிபலிக்கிறது.

சிலர் அசல் (ரியல்) என்ற வார்த்தை இந்த பொருளில் (பிரெஞ்சில் royal மற்றும் ஸ்பானிஷில் real போன்று இருக்கலாம்) 'king' என்பதற்கான லத்தீன் வார்த்தையில் இருந்து வந்திருக்கலாம் எனக் கருதுகின்றனர். இராணுவ முறையின் படி (பொது சட்டத்தில் இதன் பல சுவடுகளைக் காணலாம்) அனைத்து நிலங்களுக்கும் மன்னர் உரிமையாளர் ஆவார் மற்றும் அந்த நிலத்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு நேராகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பணம், பொருள் அல்லது சேவைகளை (ராணுவ சேவை உட்பட) வாடகையாக (எஜமானர் அல்லது முதலாளிகளுக்கு அளித்து அவர்கள் மன்னரிடம் அளிப்பர்) அளிக்க வேண்டும். சுலபக் கட்டணம் என்ற சொல்லாட்சியில் உள்ளதைப் போல, நாட்டிற்கு அளிக்கப்படும் சொத்து வரியை இந்த முறையின் பிரதிபலிப்பாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால், அசல் (ரியல்) என்பதற்கான இந்த விளக்கம் ஒரு தவறான கருத்தாகும்.<ஆதாரம் name="real_dif">"Real"  – த அமெரிக்கன் ஹெரிடேஜ் டிக்ஷனரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லேங்குவேஜ், நான்காவது பதிப்பு ஹடன் மிஃப்லின் கம்பெனி, 2004 Dictionary.com 2008ம் ஆண்டு ஜூலை 12ல் மீட்கப்பட்டது</ref>

ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கு வெளியே வீடு மனை விற்பனை என்ற சொல்லாட்சி மற்றும் உபயோகம் (உலகம் முழுவதிலும்)

தொகு

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் “அசல் சொத்தாக” வீடு மனை விற்பனை

தொகு

பிரித்தானிய உபயோகத்தின் படி, “அசல் சொத்து” என்பது பல நேரங்களில் வெறும் “சொத்து” என்ற முறையில் சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது. சொத்து என்பது பொதுவாக நிலம் மற்றும் அதில் பொருந்தியுள்ளவற்றைக் குறிக்கின்றது, “வீடு மனை விற்பனை” பெரும்பாலான நேரங்களில் உயிலை மெய்ப்பித்தல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, நிலத்தின் மீது போடப்பட்ட மற்றும் விற்பனையின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பெறக்கூடிய பண வகையிலான வட்டி ஆகியவை நீங்கலாக, இறந்து போன நபர் இறக்கும் தருவாயில் தன்வசம் வைத்திருந்த நிலத்தின் மீதான வட்டி இதில் அடங்கும்.[3]

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் இந்த பழக்கத்தைப் பற்றிய விவரிப்பிற்கு எஸ்டேட் ஏஜெண்டையும் (சொத்து முகவர்), வரையறைக்காக ரியல் (அசல்) சொத்தையும் காண்க.

மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்காவில் உள்ள வீடு மனை விற்பனை

தொகு

அமெரிக்காவில் செய்யப்படுவதை விட மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்காவில் வீடு மனை விற்பனை வியாபாரம் சற்று வித்தியாசமாக செய்யப்படுகிறது.

சில ஒற்றுமைகளில் பல வகையான சட்ட ரீதியான முறைகளும் அடங்கும் (வாங்குபவர்க்கு உதவ பொதுவாக பணிக்கு அமர்த்தப்படும் வீடு மனை விற்பனை தரகர்கள் போன்ற தொழில்முறை சார்ந்தவர்களோடு); வரிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும் (யூ.எஸில் இருப்பதை விட குறைவு); சட்ட ரீதியான ஆவண வேலைகள் உரிமையைக் கொடுக்கும்; மேலும் இரு தரப்பினரிடையே சரியான பரிமாற்றங்கள் நடக்க உதவ ஆவணங்கள் மற்றும் பண விவகாரத்தை உரிமை நிறுவனம் போன்ற ஒரு நடுநிலையான நபர் கையாளுவார். யூ.எஸ் உரிமை நிறுவனங்கள் மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்காவில் வசிக்கும் அமெரிக்கர்களுக்காக பணி புரிவது அதிகரித்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள பல இடங்களை விட இங்கு விலை அதிகபட்சமாகக் குறைவாகவே உள்ளது. ஆனால், பல இடங்களில், வீடுகள் அமெரிக்காவைப் போன்றே விலை உயர்ந்ததாகவே உள்ளது, உதாரணமாக மெக்சிகோ நகரமாகும். அமெரிக்க வங்கிகள் மெக்சிகோவில் உள்ள சொத்துகளுக்கு கடன் உதவி வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் இது வரை மற்ற லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு அளிக்கப்படுவதில்லை.

வெளிநாட்டவர்கள் எங்கு வாங்கலாம் என்பதைப் பற்றிய விதிமுறைகள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருப்பது அமெரிக்காவோடு ஒப்பிடும் போது காணப்படும் ஒரு முக்கிய வேறுபாடாகும். உதாரணமாக, மெக்சிகோவில் கடற்கரையில் இருந்து 50 கிலோ மீட்டருக்குள் அல்லது ஒரு எல்லையில் இருந்து 100 கிலோ மீட்டர் வரை இருக்கும் நிலம் அல்லது வீடுகளை, ஒரு ஃபிடிகோமிசோ (மெக்சிகன் அறக்கட்டளை) அல்லது ஒரு மெக்சிகன் நிறுவனத்தின் உரிமம் இல்லாமல் வெளிநாட்டவர்கள் வாங்க முடியாது. ஆனால், ஹோண்டூராஸில் கடலுக்கு முன் இருக்கும் சொத்துகளை அவர்கள் தங்கள் பெயரிலேயே நேரடியாக வாங்கலாம். சில குறிப்பிட்ட சொத்துகளுக்கு வித்தியாசமான விதிமுறைகள் இருக்கிறது: எஜிடால் லேண்டு , – சமூக அடிப்படையில் இருக்கும் பன்னை சொத்துகளை – ஒரு பெரிய உரிமம் தொடர்பான முறைகளை செய்த பின்னரே விற்க முடியும், ஆனால் அவற்றை விற்பதில் எந்த தடையையும் இது ஏற்படுத்தாது.

கோஸ்டா ரீகாவில், வீடு மனை விற்பனை தரகர்கள் பணி புரிய உரிமம் தேவையில்லை. ஆனால் சொத்து மாற்றத்துக்கு வக்கீல் இருப்பது அவசியம்.

வியாபாரத் துறை

தொகு

தனிப்பட்ட சொத்துகளுக்கான உரிமை அதிகரித்து வருவதனால், வீடு மனை விற்பனை என்பது ஒரு பெரிய வியாபாரத் துறையாக உருவெடுத்துள்ளது. வீட்டு மனை வாங்குவதற்கு நிறைய முதலீடு தேவைப்படுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் வித்தியாசமான குணாதிசயங்கள் உண்டு, ஆக வீடு மனை விற்பனை துறை பல வித்தியாசமான உப துறைகளாக பெருகியுள்ளது. வீட்டு மனையை மதிப்பீடு செய்ய மற்றும் பரிவர்தனைகளுக்கு உதவ பெரும்பாலும் நிபுணர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். வீடு மனை விற்பனை தொழிலின் சில வகைகளில் உள்ளடங்குபவை:

 • மதிப்பிடுதல்: தொழில்முறை சார்ந்த மதிப்பீடு சேவைகள்
 • தரகுகள்: இரண்டு தரப்பினரிடையே நடக்கும், வீடு மனை விற்பனை பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவ நடுநிலையாளர் கேட்கும் கட்டணம்.
 • வளர்ச்சி: உபயோகத்தை அதிகரிக்க கட்டடங்களை சேர்த்தல் அல்லது மாற்றுதல்
 • நிகர் குத்தகை: வாடகைக்கு இருப்பவர்களிடையே குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்ட சொத்தை பகிர்ந்துக்கொள்ளுதல் [4]
 • சொத்து மேலாண்மை: உரிமையாளருக்காக(களுக்காக) அவர்களது சொத்தை நிர்வகித்தல்
 • வீடு மனை விற்பனையை சந்தையிடுதல்: சொத்து வியாபாரத்தின் விற்பனைப் பகுதியை நிர்வகித்தல்.
 • வீடு மனை விற்பனை முதலீடு: ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டை நிர்வகித்தல்
 • இடமாற்று சேவைகள்: மக்கள் அல்லது வியாபாரத்தை வேறு நாடுகளுக்கு இடமாற்றம் செய்தல்
 • நிறுவன வீடு மனை விற்றல்: பணம் ஈட்டுவதற்காக ஒரு முதலீட்டாளர் வைத்திருக்கும் வீட்டு மனையை நிர்வகிப்பதற்கு மாறாக முக்கிய வியாபாரத்திற்கு உதவ ஒரு நிறுவனத்திடம் இருக்கும் வீட்டு மனையை நிர்வகித்தல்.

ஒவ்வொரு உபதுறைகளுக்குள்ளும், குடியிருப்பு அல்லது வணிகம் அல்லது தொழிற்சாலை சொத்துகள் போன்றவற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மனை விற்பனையில் நிபுணத்துவம் பெறலாம். மேலும், பெரும்பாலாக அனைத்து கட்டுமான தொழில்களுக்கும் மனை விற்பனையோடு தொடர்பு இருக்கும்.

“இணைய தள வீடு மனை விற்பனை” என்பது, தள பெயர்களின் உரிமம் மற்றும் உயர் தர இணையதள பெயர்கள் மற்றும் அசல்-உலக, முதன்மை வீடு மனை உரிமை தொடர்பாக இனையதளத்தில் முதலீடு செய்யும் சமூகத்தினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வழக்கு மொழியாகும்.

குடியிருப்பு வீடு மனை விற்பனைத் தொழில்

தொகு

ஒரு குடியிருப்பில் குடியிருக்க சட்டப்பூர்வமாக ஏற்பாடு செய்யும் உரிமை குடியிருக்கும் காலம் எனப்படும். உரிமையாளர் குடியிருத்தல், வாடகைக்கு இருத்தல், குடியிருப்பு கூட்டுறவு, கூட்டுரிமை வீடுகள் (ஒரு தனி கட்டடத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பிரிக்கப்பட்ட சொத்துகள்), பொது குடியிருப்புகள், வீட்டில் சேர்ந்து வசித்தல் மற்றும் சிறிது காலம் இருத்தல் ஆகியவை குடியிருப்பு வகைகளில் அடங்கும்.

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாடகையாளர்கள் சேர்ந்து தங்கினால், தங்குவதற்கான செலவை குத்தகை முறையில் பகிர்ந்துக்கொள்ள தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒரு குடியிருப்பு வைத்திருப்பதற்கான காசை சேமிக்க வாடகையாளர்கள் குத்தகைக்கு எடுக்கும் தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதற்கு ஆகும் ஒரே செலவு, குடியிருப்பை வேறொரு வாடகையாளரோடு பகிர்ந்து கொள்வது தான். குத்தகை என்பது பல வகைகளில் இருக்கலாம் அவை: ஒற்றை, இரட்டை மற்றும் மூன்று குத்தகைகள்; குத்தகையை எத்தனை வாடகையாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பதைப் பொருத்ததாகும்.[4]

அருகில் இருக்கும் குடியிருப்புகள் மற்றும் நிலங்களோடு இருக்கும் தொடர்புகளின் அடிப்படையில் குடியிருப்புகள் வகைப்படுத்தப்படலாம். ஒரே மாதிரியான குடியிருப்புகளுக்கு பல வகையான குடியிருப்பு காலம் உபயோகிக்கப்படலாம். உதாரணமாக, தொடர்புடைய குடியிருப்பவர்கள், ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு உரிமையுடையதாக இருக்கலாம் அல்லது குத்தகைக்கு விடப்படலாம் அல்லது பொதுவான இடங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் மற்றும் பகுதிகளுக்கு இடையேயான உறவுமுறை தொடர்பான ஒப்பந்தத்தினால் தனிப்பட்ட முறையில், உரிமையும் கோரப்படலாம்.

 
'ஒற்றை குடும்ப பிரிக்கப்பட்ட வீடு’

வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் உள்ள முக்கிய பொருள் சார்ந்த வகைகள்:

 • இணைக்கப்பட்ட/பல-அடுக்கு குடியிருப்புகள்
  • அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு – பல-அடுக்கு கட்டடத்தில் உள்ள ஒரு தனிப்பட்ட பகுதி. அடுக்கு மாடியின் எல்லைகள் பொதுவாக பூட்டப்பட்ட அல்லது பூட்டப்படக்கூடிய கதவுகளின் அளவுகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இதை பல-அடுக்கு கட்டடங்களில் பார்க்கலாம்.
  • பல-குடும்ப வீடுகள் - ஒவ்வொரு மாடியும் தனித்தனியான அடுக்காக அல்லது பகுதியாக இருக்கும். பல-அடுக்கு கட்டடங்களில் அதிகமாக இதை பார்க்கலாம்.
  • மாடி வீடு (டவுன் வீடு அல்லது வரிசை வீடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது)- எந்த இடைவெளியும் இல்லாமல் ஒரே சுவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் தொடர்ச்சியான பல, ஒற்றை அல்லது பல-அடுக்கு கட்டடங்கள்.
  • கூட்டுரிமை வீடுகள்– கட்டடம் அல்லது வளாகம், அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளைப் போன்றவை, தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு சொந்தமானவையாக இருக்கும். பொதுவான இடங்கள் சொந்தமாக்கப் பட்டு பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். டவுன் வீடு அல்லது வரிசை வீடு போன்ற கூட்டுரிமை வீடுகளும் உண்டு.
 • பாதியாக-பிரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள்
  • ஒற்றை சுவர் பிரிக்கும் இருவீடுகள்– ஒரு சுவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளும் இரண்டு பகுதிகள்
 • தனியான ஒற்றை-குடும்ப வீடு
 • எடுத்துச்செல்லக்கூடிய குடியிருப்புகள்
  • இடம்பெயரத்தக்க வீடுகள் – முழு நேர குடியிருப்பாக ஆகக் கூடிய மற்றும் சக்கரங்களின் மூலம் நகர்த்தக் கூடிய (வழக்கத்தில் இல்லாமலும் இருக்கலாம்) குடியிருப்புகள்.
  • படகு வீடுகள் – மிதக்கும் வீடு
  • கூடாரங்கள் – ஃபேப்ரிக் போன்ற பொருளால் ஆன சுவர்கள் மற்றும் கூரை உள்ளவை, பொதுவாக தற்காலிகமானவை.

ஓர் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு அல்லது வீட்டின் அளவு சதுர அடி அல்லது மீட்டரில் விவரிக்கப்படலாம். அமெரிக்காவில், வாகனம் நிறுத்தும் இடம் மற்றும் தங்கும் வசதியில்லாத இடங்களைத் தவிர மற்ற “தங்கும் இடங்கள்” இதில் அடங்கும். ஐரோப்பாவில் கூறப்படும் “சதுர அடி” அளவுகோல் வாகனம் நிறுத்தும் இடம் மற்றும் தங்கும் வசதி இல்லாத இடம் உள்ளிட்ட வீட்டை சுற்றி இருக்கும் சுவர்களையும் சேர்த்து இருக்கும். ஆகையால், எந்த வகையான தள வரையறை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கேட்டறிவது முக்கியமாகிறது.

அதை அறைகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டே தோராயமாக விவரிக்கலாம். ஒரு ஸ்டூடியோ குடியிருப்பில் தங்கும் அறை இல்லாமல் ஒரே ஒரு படுக்கையறை இருக்கும் (தனி சமையலறை இருக்கலாம்). ஒரு-படுக்கையறை குடியிருப்பில் படுக்கையறையைத் தவிர ஒரு சாப்பாட்டு அறை அல்லது தங்கும் அறை இருக்கலாம். இரண்டு படுக்கையறைகள், மூன்று படுக்கையறைகள் மற்றும் அதை விட பெரிய குடியிருப்புகள் பொதுவானவை. (படுக்கையறை என்பது துணிகளை வைத்துக் கொள்ளும் சிறிய அறை அல்லது அலமாரியோடு இருக்கும் என வரையறுக்கப்படுகிறது).

வீட்டு வகைகள் மற்றும் வரைபடங்கள், சந்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மனை விற்பனைத் தொழில் போக்குகள் மற்றும் வீடு அல்லது மனை (இல்லம்) குறித்த பொதுவான தகவல்கள் குறித்த மொத்த பட்டியலுக்கு வீட்டு வகைகள் பட்டியலைப் பாருங்கள்.

சந்தை பகுதி மதிப்பீடு

தொகு

த எகோனோமிஸ்டின் படி, 2002ன் முடிவில் “வளர்ந்த பொருளாதாரங்களின்” சொத்து விவரம் வருமாறு:

 • குடியிருப்பு சொத்து: $48 ட்ரில்லியன்;
 • வணிக ரீதியான சொத்து: $14 ட்ரில்லியன்;
 • சரி ஒப்பு பங்குகள்: $20 ட்ரில்லியன்;
 • அரசு பிணைத் தொகைகள்: $20 ட்ரில்லியன்;
 • நிறுவன பினைத் தொகைகள்: $13 ட்ரில்லியன்;
 • மொத்தம்: $115 ட்ரில்லியன்.

மொத்த இருப்புகள், பங்குகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துகளில் பொருளாதார சொத்துகள் 46 சதவீதமும் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துகள் 54 சதவீதமுமாக இருக்கிறது. இதில் கணக்கிடப்படாத சொத்துகள் வங்கி முதலீடுகள், காப்பீடு “இருப்பு” சொத்துகள் மற்றும் மனித சொத்துகள். பிணைத் தொகைகள் மற்றும் பங்குகள் என்ற வகையில் அனைத்து கடன் மற்றும் சரிஒப்பு முதலீடுகளும் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது தெளிவாக இல்லை.

வீடு மனை விற்பனையில் அடமானங்கள்

தொகு

சமீப காலங்களில், வளரும் நாடுகளில் சரியான மனை விற்பனைத் தொழில் குறித்த சட்டங்கள் இல்லாதது முதலீடுகளுக்கு ஒரு பெரும் தடையாக அமைவதாக பல பொருளாதார வல்லுனர்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். பணக்கார மற்றும் ஏழை சமுதாயங்களில், மொத்த சொத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி நிலமாகவும் மற்றும் கட்டடமாகவுமே உள்ளது.

பெரும்பாலான மேம்பட்ட பொருளாதாரங்களில், நிலம் மற்றும் கட்டடங்களை வாங்க மற்றும் மேம்படுத்த தனி நபர்கள் உபயோகிக்கும் மிக முக்கியமான வளம் இந்த அடமானக் கடன்கள் (அல்லது மற்ற கருவிகள்). இந்த கடன்களில் அசல் சொத்துகளே மாற்று வழியாகின்றன. இது போன்ற கடன்களை விரும்பத்தக்க விகிதங்களில் அதிக பட்சமாக வங்கிகள் அளிக்கக் காரணம், வாங்கியவர் திருப்பிக் கட்டவில்லையெனில், கொடுத்தவர் கடனை நீதிமன்ற செயல்பாட்டின் மூலம் முன்னதாகவே செலுத்திவிட்டு அதன் மூலம் சொத்தை பறிமுதல் செய்து அதனை விற்று தங்களது பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். முதலீட்டாலர்களுக்கு, மாற்று திட்டம் அல்லது கட்டுமானத்துக்கு முன்னான திட்டத்தை உபயோகித்து குறைந்த விலையில் வாங்கி தங்களது லாபத்தை பெருக்கிக் கொள்ளலாம். வளர்ச்சியில் கட்டுமானத்திற்கு முன்னான கட்டத்தில் இது அதிகம் நடக்கிறது.[சான்று தேவை]

ஆனால், பல வளரும் நாடுகளில் கொடுத்தவர் கடனை முன்னதாக முடிப்பதற்கு உதவும் சரியான வழிகள் இல்லாத காரணத்தினால், அந்த இடங்களில் அடமானக் கடன் நிறுவனங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது சமுதாயத்தில் மேல் தட்டு மக்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக் கூடிய வகையில் இருக்கலாம்.

குறிப்புகள்

தொகு
 1. "ரியல் எஸ்டேட்” த அமெரிக்கன் ஹெரிடேஜ் டிக்ஷனரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லேங்குவேஜ், நான்காவது பதிப்பு. ஹடன் மிஃப்லின் கம்பெனி, 2004. Dictionary.com பரணிடப்பட்டது 2009-02-01 at the வந்தவழி இயந்திரம் 2008ம் ஆண்டு ஜூலை 12ம் தேதியில் மீட்கப்பட்டது.
 2. "மனை விற்பனை மற்றும் கடன் சொற்களஞ்சியம் / வரையறைகள் – “R”ல் தொடங்கும் சொல்லாட்சிகள், மனை விற்பனை ஏ.பி.சி - வீடு வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் குறித்த தகவல். இணையம் 2009, ஆகஸ்டு 10 . <http://www.realestateabc.com/glossary/glossaryR.htm பரணிடப்பட்டது 2010-01-17 at the வந்தவழி இயந்திரம்>.
 3. ஆக்ஸ்ஃபோர்டு டிக்ஷனரி ஆஃப் லா (4வது பதிப்பு), நியூயார்க்: ஆக்ஸ்ஃபோர்டு பல்கலைக் கழக பதிப்பகம், 1997; எஸ்டேட் இன் லேண்டையும் பார்க்கவும்.
 4. 4.0 4.1 Hipp, Jonathan W. (2008-11-28). "What You Need to Know to Invest in Single-tenant, Net-leased Properties". Calkain Companies, Inc.

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அசையாச்_சொத்து&oldid=3924467" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது