ஆபெலிசோரஸ்

ஆபேலிசோரஸ்
புதைப்படிவ காலம்:கிரீத்தேசியப் பின்பகுதி
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: முதுகுநாணி
வகுப்பு: சோரோப்சிடா
பெருவரிசை: டயனோசோரியா
வரிசை: சோரிஸ்ச்சியா
துணைவரிசை: தேரோப்போடா
உள்வரிசை: செராட்டோசோரியா
குடும்பம்: ஆபேலிசோரிடீ
பேரினம்: ஆபேலிசோரஸ்
Bonaparte & Novas, 1985
இனம்
  • A. comahuensis Bonaparte & Novas, 1985 (type)

ஆபெலிசோரஸ் (உச்சரிப்பு /əˌbɛlɨˈsɔrəs/; "ஆபெல்லின் பல்லி") என்பது, ஆபேலிசோரிட் தேரோபொட் தொன்மாவின் ஒரு பேரினம். இது இன்றைய தென்னமெரிக்காவின் கிரீத்தேசியக் காலப்பகுதியைச் சேர்ந்தது. இது ஊனுண்ணும் இருகாலி விலங்கு. இதன் மண்டையோட்டின் ஒரு பகுதியை மட்டும் கொண்டே இது பற்றி அறியப்பட்டு இருப்பினும் இது 7 தொடக்கம் 9 மீட்டர் வரை நீளம் கொண்டதாக இருந்திருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆபெலிசோரஸ்&oldid=2190826" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது