தொன்மாக்கள் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
ஆபெலிசோரஸ் மண்டையோடு.
Replica of an Allosaurus skeleton.
ஓவியர் வரைந்த மூன்று ஓக்காசோரஸ்கள்.

மேற்கோள்கள்தொகு