ஆரணி (Arani, அல்லது Aarani) என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

வேறு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆரணி&oldid=2910657" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது