ஆர்கோன்

பண்டைய கிரேக்கத்தில் பல்வேறு ஆளும் தரப்பினரின் பதவி

ஆர்கோன் (Archon கிரேக்கம்: ἄρχων‎ , பன்மை: ἄρχοντες, árchontes ) என்பது "ஆட்சியாளர்" என்று பொருள்படும் ஒரு கிரேக்கச் சொல்லாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட பதவியின் பெயராக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பண்டைய கிரேக்கம்தொகு

பண்டைய கிரேக்கத்தின் துவக்கக்கால இலக்கிய காலத்தில், பல்வேறு கிரேக்க நகர அரசுகளின் தலைமை நீதிபதிகள் அர்கோன்டெஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர். [1] "கிளப் லீடர்" முதல் "மாஸ்டர் ஆஃப் தி டேபிள்ஸ் " வரை "உரோமன் ஆளுநர்" வரை "கிளப் லீடர்" வரையிலான பொதுவான பொதுவான பொருளில் கிரேக்க வரலாறு முழுவதும் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது.[சான்று தேவை]

ஏதென்சில் ஒரே நேரத்தில் மூன்று பேர் கொண்ட ஆர்கோன் என்ற பதவி முறை உருவாக்கப்பட்டது. அதில் உள்ள மூவர் அர்ச்சன், போல்மார்க், ஆர்கான் பசிலியஸ் என அழைக்கப்பட்டனர். [2] அரிசுடாட்டிலின் கான்சிடியூசன் ஆப் தி ஏதன்சின்படி, மன்னரின் அதிகாரம் முதலில் ஆர்கோன்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும் இந்த பதவிகள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்தல் மூலம் பிரபுத்துவத்திலிருந்து நிரப்பப்பட்டன. இந்த காலகட்டத்தில் ஆர்கோன் எபோனிமோசு தலைமை நீதிபதியாகவும், போல்மார்க் படைத் தலைவராகவும், அர்ச்சன் பசிலியசு சமயத் தலைவராகவும் பொறுப்பேற்றிருந்தனர். கிமு 683 க்குப் பிறகு, ஆர்கோன்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை தேர்ந்தெடுக்கபட்டனர். இதற்கு அடுத்த மாற்றம் செயல்முறை போன்றவை தெளிவாக இல்லை என்றாலும், கி.மு. 487 பிறகு ஆர்கோன்கள் குடிமகன்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கபட்டபோதும் படைத்தளபதி பொறுப்பு வகித்த போல்மார்க்கின் இராணுவப் பொறுப்புகள் ஸ்ட்ராடகோய் எனப்படும் புதிய வகை தளபதிகளால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. அதன்பிறகு போலமார்ச் சிறிய சமயக் கடமைகளை மட்டுமே கொண்டிருந்தார். அரசியல் முக்கியத்துவம் குறைந்தாலும், சனநாயகத்தின் படி அர்ச்சன் எபோனிமோசு அரசு தலைவராக இருந்தார். ஆர்கோன்களுக்கு தெஸ்மோதெட்டாய் (பிலி. ஆஃப் தெஸ்மோதெட்ஸ்) என்று அழைக்கப்படும் "இளைய ஆர்கோன்கள்" உதவியாக இருந்தனர். கிமு 457 பிறகு முன்னாள் ஆர்கோன்கள் அரயோப்பாகு மேடையின் வாழ்நாள் உறுப்பினர்களாயினர். என்றாலும் அந்த அவை அந்த நேரத்தில் அரசியல் ரீதியாக மிக முக்கியமானதாக இல்லை. [3]

குறிப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆர்கோன்&oldid=3376280" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது