இனமே மனித இயல்புகளையும் அவர்கள் தகுதிகளையும் தீர்மானிக்கும் முதன்மைக் காரணி, இன வேறுபாடுகள் குறிப்பிட்ட இனங்களை மற்றவர்களிலும் உள்ளார்ந்த அடிப்படையில் மேலானவர்களாக ஆக்குகிறது என்னும் நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அமைந்த கொள்கையே இனவாதம் அல்லது நிறவாதம் எனப்படுகிறது. இனவாத நம்பிக்கைகளைக் கொண்டவர்கள் சில இனத்தவரை வெறுப்பர். அமைப்பு முறையிலான இனவாதத்தின் கீழ் சில இனக்குழுக்களுக்கு உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதையும், சிலவற்றுக்கு முன்னுரிமைகள் வழங்கப்படுவதையும் காணலாம்.

வரைவிலக்கணம் தொகு

இனவாதம் என்பது பொதுவாக இனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தப்பபிப்பிராயங்கள், வன்முறை, இனப்பாகுபாடு, அடக்குமுறை என்பவற்றோடு தொடர்புபட்டிருந்தாலும், இதற்கான வரைவிலக்கணங்கள் பல்வேறுபட்டவையாகவும், கடுமையான வாதங்களோடு கூடியவையாகவும் உள்ளன. வெவ்வேறு பிரிவினருக்கு வெவ்வேறு பொருள் கொடுக்கக்கூடிய இச் சொல்லுக்கு வழமையாக அமைந்துள்ள எதிர்மறைத் தன்மையான பொருளைத் தவிர்ப்பதற்கும் சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆக்ஸ்போட் ஆங்கில அகரமுதலியின்படி, ஓரினத்தவரைப் பிற இனத்தவரினின்றும் உயர்ந்தவர்களாகவோ தாழ்ந்தவர்களாகவோ வேறுபடுத்திக் காணக்கூடிய வகையில், ஒவ்வொரு இனத்தினையும் சேர்ந்த எல்லா உறுப்பினரும், அந்தந்த இனத்துக்குரிய இயல்புகளையோ தகுதிகளையோ கொண்டுள்ளார்கள் என்னும் நம்பிக்கை அல்லது கருத்தியலே இனவாதம் ஆகும். மக்குவாரி அகரமுதலி, மனித இனங்கள் அவற்றின் பண்பாட்டைத் தீர்மானிக்கும் தனித்துவமான இயல்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற நம்பிக்கையோடு, தமது இனம் உயர்வானது, அது மற்றவர்களை ஆளும் உரிமை கொண்டது என்ற எண்ணத்தையும் கொண்டிருப்பதே இனவாதம் என்கிறது.

சட்டம் தொகு

உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகள் இனம் மற்றும் பாகுபாடு தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றியுள்ள போதினும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் (ஐ.நா) உருவாக்கிய முதல் குறிப்பிடத்தக்க சர்வதேச மனித உரிமைகள் கருவி, மனித உரிமைகளின் உலகளாவிய பிரகடனம் (UDHR) ஆகும்.[1] UDHR ஐ ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை 1948 ல் ஏற்றுக் கொண்டது. UDHR மக்கள் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட வேண்டுமென்றால், அவை பொருளாதார உரிமைகள், கல்வி உட்பட சமூக உரிமைகள் மற்றும் கலாச்சார மற்றும் அரசியல் பங்கேற்பு மற்றும் சிவில் சுதந்திரம் ஆகியவற்றிற்கு உரிமைகள் தேவை என்று UDHR அங்கீகரிக்கிறது. இனம், வண்ணம், பாலினம், மொழி, மதம், அரசியல் அல்லது மற்ற கருத்துகள், தேசிய அல்லது சமூக தோற்றம், சொத்து, பிறப்பு அல்லது பிற அந்தஸ்து போன்ற எந்தவொரு வகையிலும் வித்தியாசமின்றி இந்த உரிமைகள் அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு என்று மேலும் கூறுகிறது.

ஐ.நா. "இனவாதத்தை" வரையறுக்கவில்லை; இருப்பினும், அது "இனப் பாகுபாடு" யை வரையறுக்கிறது: 1965 ஐ.நா. அனைத்து இனப் பாகுபாட்டின் அனைத்து படிவங்களை அகற்றுவதற்கான சர்வதேச மாநாடு,[2]

இனம், நிறம், வம்சாவளியை அல்லது தேசிய அல்லது இனக்குழு தோற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட "வேறுபாடு, விலக்கு, அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார அல்லது பொது வாழ்வில் வேறு எந்தத் துறையில் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்கள் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம், அனுபவம் அல்லது உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை முற்றுமுழுதாக அல்லது பாதிப்புக்குள்ளாக்குவதன் அல்லது தாக்கக்கூடிய விளைவு.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு (யுனெஸ்கோ), 1978 ஆம் ஆண்டு, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்வி மற்றும் விஞ்ஞான அமைப்பு (யுனெஸ்கோ) ஆகியவற்றில் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது (பிரிவு 1), ஐ.நா. நாடுகள், "அனைத்து மனிதர்களும் ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், பொதுவான பங்கு. அவர்கள் கண்ணியம் மற்றும் உரிமைகள் சமமாக பிறந்தனர் மற்றும் அனைத்து மனித ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி ஆகும். "[3] இன பாகுபாடு பற்றிய ஐ.நா வரையறை, இனம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளுக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, ஏனெனில் இருவருக்கும் இடையே வேறுபாடு கல்வியாளர்கள், மானுடவியல் உட்பட, .[4] இதேபோல், பிரித்தானிய சட்டத்தில் இனக்குழு என்பது தங்கள் இனம், வண்ணம், தேசியவாதம் (குடியுரிமை உட்பட) அல்லது இனவழி அல்லது தேசிய வம்சாவளியைக் குறிப்பதாக வரையறுக்கப்பட்ட எந்தவொரு குழுவும் என்று பொருள் [5] நோர்வேயில், "இனம்" என்ற வார்த்தை பாகுபாடு பற்றிய தேசிய சட்டங்களிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படுவது சிக்கல் வாய்ந்ததாகவும், நியாயமற்றதாகவும் கருதப்படுகிறது.[6][7] நோர்வேயின் எதிர்ப்பு பாகுபாடு சட்டம் இனம், தேசிய தோற்றம், வம்சாவளியை மற்றும் தோல் நிறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாகுபாட்டை தடை செய்கிறது.[8]

சமூக மற்றும் நடத்தை விஞ்ஞானம் தொகு

சமூக அறிவியலாளர்கள், பொதுவாக, "சமூக கட்டமைப்பை" இனமாக "அங்கீகரிக்கின்றனர். இனம் மற்றும் இனவாதத்தின் கருத்துக்கள் உயிரியல் பண்புக்கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருப்பினும், அந்த கருத்துக்கள் அடிப்படையில் இனம் பற்றி வரையப்பட்ட எந்த முடிவுகளும் கலாச்சார கருத்தியல்களால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இனவாதம், ஒரு கருத்தியலாக, தனிப்பட்ட மற்றும் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் ஒரு சமூகத்தில் உள்ளது. கடந்த அரை நூற்றாண்டில் அல்லது மேலை நாடுகளில் "வெள்ளை இனவெறி" மீது குவிந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் வேலை அதிகமானதாக இருந்தாலும், இனம் சார்ந்த சமூக நடைமுறைகளின் வரலாற்று கணக்குகள் உலகெங்கிலும் காணப்படுகின்றன.[9] இவ்விதம், தனிமனித மற்றும் குழுவான பாரபட்சங்களையும், பெரும்பான்மை அல்லது மேலாதிக்க சமூகக் குழுவில் வழங்கப்பட்ட பொருள் மற்றும் கலாச்சார நன்மைகள் விளைவிக்கும் பாகுபாடு செயல்களையும் உள்ளடக்கிய இனவாதத்தை பரவலாக வரையறுக்க முடியும்.[10] "வெள்ளை இனவெறி" என்று அழைக்கப்படுபவை சமூகங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன, அதில் வெள்ளை மக்கள் பெரும்பான்மை அல்லது மேலாதிக்க சமூகக் குழு. இந்த பெரும்பான்மை வெள்ளை சமுதாயங்களின் ஆய்வுகளில், பொருளின் மற்றும் கலாச்சார நன்மைகள் அனைத்தையும் பொதுவாக "வெள்ளை சலுகை" என அழைக்கப்படுகிறது.

இனம் மற்றும் இனம் உறவுகள் சமூகவியல் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் படிப்படியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. பெரும்பாலான சமூகவியல் இலக்கியங்கள் வெள்ளை இனவாதத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இனவாதத்தின் ஆரம்பகால சமூகவியல் படைப்புகளில் சில சமூகவியல் வல்லுநர்கள் W. ஈ. பி. டூ பாய்ஸ், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஒரு முனைவர் பட்டத்தை பெற்ற முதலாவது ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்.Du Bois எழுதினார், "இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிரச்சினை வண்ணம் பிரச்சினை."[11] வெல்மேன் (1993) இனவாதத்தை "கலாச்சார ரீதியாக ஒப்புதல் அளித்த நம்பிக்கைகளை வரையறுக்கிறது, இது சம்பந்தப்பட்ட நோக்கங்களை பொருட்படுத்தாமல், இனவாத சிறுபான்மையினரின் கீழ்ப்படுத்தப்பட்ட நிலை காரணமாக நன்மைகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன." [12] சமூக மற்றும் பொருளாதாரத்தில், இனவாத நடவடிக்கைகளின் விளைவுகள் பெரும்பாலும் வருவாய், வருவாயில், நிகர மதிப்பில், மற்றும் பிற கலாச்சார வளங்களை அணுகுவதன் மூலம் சமத்துவமின்மை , போன்ற கல்வி, இன குழுக்கள் இடையே இருக்கும்.[13]

மனிதநேயம் தொகு

மொழி, மொழியியல் மற்றும் உரையாடல் மனிதநேயங்களில், இலக்கியம் மற்றும் கலைகள் மனித சமுதாயத்தின் இந்த காரணிகள் பல்வேறு எழுதப்பட்ட மற்றும் வாய்வழி படைப்புகளில் விவரிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்படும் வழிகளை கவனமாக ஆய்வு செய்வதன் மூலம் இனம் மற்றும் இனவாதத்தின் செயல்களின் வெளிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதற்கு சொற்போர் பகுப்பாய்வு முயல்கிறது. உதாரணமாக, வான் டிஜ்க் (1992), இனவெறி மற்றும் இனவாத செயல்களின் விளக்கங்கள் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர்களது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குற்றவாளிகளால் சித்தரிக்கப்பட்ட பல்வேறு வழிகளை ஆராய்கின்றன.[14] பெரும்பான்மைப் பற்றி, மற்றும் குறிப்பாக வெள்ளைத் தட்டினரைப் பற்றி எதிர்மறையான தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும் போது, அவர்கள் அடிக்கடி சர்ச்சைக்குரியவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள், அத்தகைய சர்ச்சைக்குரிய விளக்கங்கள் பொதுவாக மேற்கோள் குறிப்புகள் அல்லது தொலைவு அல்லது சந்தேகத்தின் வெளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். முன்பு மேற்கோள் புத்தகம், தி சோல்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஃபோக் W.E.B. டூ போயிஸ், ஆரம்பத்தில் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க இலக்கியம், ஒரு ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கராக தென் பகுதியில் பயணம் செய்யும் இனவாதத்தின் அனுபவத்தை விவரிக்கிறார்.

"அங்கிள் டாம்'ஸ் கேபின்", டூ கில் எ மோக்கிங் பேர்ட் போன்ற வெள்ளையரால் எழுதப்பட்டவை உட்பட, அமெரிக்காவில் உள்ள இனவெறி மற்றும் கறுப்பு "இன அனுபவங்கள்" ஆகியவற்றின் மீது அமெரிக்க கற்பனையான இலக்கியம் கவனம் செலுத்தியது. , மற்றும் லைஃப் இமேடேசன் அல்லது பிளாக் லைக் மீ 'பிளாக் லைக் மீ ". இந்த புத்தகங்கள் மற்றும் அவர்களது போன்ற மற்றவர்கள், கதாப்பாத்திரங்கள் மற்றும் கதாநாயகிகள் கறுப்பு எழுத்துக்களுக்கு நிகழும் விஷயங்களைப் பற்றியும் கூட ஹீரோக்கள் மற்றும் கதாநாயகிகள் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள "வெள்ளை வெளியாள் கதை" என்று அழைக்கப்படுபவருக்கு உணவளிக்கிறார்கள். இத்தகைய எழுத்துக்களில் உரை பகுப்பாய்வு ஆபிரிக்க அமெரிக்கர்களின் கருப்பு ஆசிரியர்கள் விளக்கங்கள் மற்றும் அமெரிக்க சமுதாயத்தில் உள்ள அவர்களின் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றோடு கூர்மையாக வேறுபடுகின்றன.ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க எழுத்தாளர்கள் சில நேரங்களில் ஆபிரிக்க-அமெரிக்க ஆய்வுகள் "" வெண்மை பற்றி எழுதும்போது இனவாத பிரச்சினைகளில் இருந்து பின்வாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன, மற்றவர்கள் இது "ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க இலக்கிய பாரம்பரியம்" அமெரிக்காவின் வெள்ளை மேலாதிக்கத்தை சவால் செய்வது மற்றும் முறித்துக் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுடன் பலவகைப்பட்ட அணுகுமுறையின் பகுதியாகும்.[15]

பிரபலமான பயன்பாடு தொகு

சமுதாயத்தில் ஒரு நிலைமையை விவரிப்பதற்கு இனவாதத்தை கூறலாம், அதில் மற்றவர்களின் அடக்குமுறையிலிருந்து ஒரு மேலாதிக்க இனக்குழுவின் நன்மை, அத்தகைய நலன்களை அல்லது விரும்பாவிட்டாலும்.[16] பிரபலமான பயன்பாட்டில், சில கல்விப் பயன்பாடுகளில், "இனவாதம்" மற்றும் "இனச்சார்பு" இடையே வேறுபாடு காணப்படுகிறது. பெரும்பாலும், இருவரும் சமூகத்தில் ஒரு பெரும்பான்மை அல்லது மேலாதிக்கக் குழுவில் உள்ள தப்பான எண்ணத்துடன் தொடர்புடைய சில செயல்களையோ விளைவுகளையோ விவரிப்பதில் "இன மற்றும் இனக்குழு" ஒன்றாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், சொற்பொழிவு என்ற சொல்லின் அர்த்தம் பெரும்பாலும் தப்பெண்ணம், பெருவளர்ச்சி மற்றும் பாகுபாடு ஆகியவற்றோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இனவாதம் என்பது ஒவ்வொன்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான கருத்தாகும், ஆனால் இது சமன்படுத்தப்பட முடியாதது அல்லது இந்த மற்ற விதிமுறைகளுடன் ஒத்ததாக இருக்கிறது.

மேற்கோள்கள் தொகு

 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Racism
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
 1. "Universal Declaration of Human Rights". United Nations. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 February 2016.
 2. "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination". United Nations - Adopted December 1965, entered into force January 1969. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 February 2016.
 3. "Declaration on Race and Racial Prejudice". United Nations. 1978. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 February 2016.
 4. Metraux, A. (1950). "United nations Economic and Security Council Statement by Experts on Problems of Race". American Anthropologist 53 (1): 142–45. 
 5. "Racist and Religious Crime – CPS Prosecution Policy". The CPS. Archived from the original on 2010-01-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-23.
 6. Jon Dagsland Holgersen (23 July 2010) Rasebegrepet på vei ut av loven Aftenposten. Retrieved 6 March 2017 (நோர்வே மொழி)
 7. Rase: Et ubrukelig ord Aftenposten. Retrieved 10 December 2013 (நோர்வே மொழி)
 8. Ministry of Labour The Act on prohibition of discrimination based on ethnicity, religion, etc. Regjeringen.no. Retrieved 10 December 2013
 9. Gossett, Thomas F. Race: The History of an Idea in America. New York: Oxford University Press, 1997. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0195097785
 10. Feagin, Joe R. (2000). Racist America: Roots, Current Realities, and Future Reparations. Routledge. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780415925310.
 11. Du Bois; W. E. B. (1903). The Souls of Black Folk. New York: Bantam Classic.
 12. Wellman, David T. (1993). Portraits of White Racism. New York, NY: Cambridge University Press. p. x.
 13. Massey, D.; N. Denton (1989). "Hypersegregation in U.S. Metropolitan areas: Black and Hispanic Segregation Along Five Dimensions.". Demography 26: 378–79. https://archive.org/details/sim_demography_1989-08_26_3/page/378. 
 14. Van Dijk, Tuen (1992). Analyzing Racism Through Discourse Analysis Some Methodological Reflections in Race and Ethnicity in Research Methods. Newbury Park, CA: Sage. pp. 92–134. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0803950078.
 15. Watson, Veronica T. (2013). The Souls of White Folk: African American Writers Theorize Whiteness. Jackson, MS: The University Press of Mississippi. p. 137. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781496802453.
 16. Blay, Zeba (26 August 2015). "'Reverse Racism': 4 Myths That Need To Stop". Huffpost Black Voices. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 February 2016.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இனவாதம்&oldid=3924632" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது