வன்முறை (Violence) என்பதை உலக சுகாதார அமைப்பு கீழ்வருமாறு வரையறை செய்துள்ளது: ஒரு நபர், குழு அல்லது சமூகத்திற்கெதிராக காயம், மரணம், உளவியல் தீங்கு, வளர்ச்சியின்மை அல்லது இழப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும்படியாக அல்லது இவை நிகழ அதிகம் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்படியாக, உண்மையாகவோ அல்லது அச்சுறுத்தும்படியாகவோ உடல் வலிமை, அதிகாரத்தை வேண்டுமென்றே பயன்படுத்துவது வன்முறையாகும்[2]. வன்முறைகளை அரசியல், மதம், சாதி, குடும்பம், பாலியல் சார்ந்தவைகளாக

ஐக்கிய நாடுகளின் 2002-ஆம் ஆண்டிற்கான இறப்பில் முடியும் உடல்சார் வன்முறைகளின் விகித வரைபடம் (நாடுகள்வாரியாக, 100,000  குடியிருப்புகளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது).[1]
  தகவல் இல்லை
   < 200
  200-400
  400-600
  600-800
  800-1000
  1000-1200
  1200-1400
  1400-1600
  1600-1800
  1800-2000
  2000-3000
   > 3000

வகைப்படுத்தலாம்.

மேற்கோள்கள் தொகு

வெளியிணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வன்முறை&oldid=3655965" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது