குழு

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

குழு (group) என்பது இரண்டுக்கு மேற்பட்டவை சேர்ந்து இருப்பதை குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணிதம் தொகு

அறிவியல் தொகு

வேதியியல்

உயிரியல்

அண்டவியல்

சமூகவியல் தொகு

கணியமும் இணையமும் தொகு

வேறு தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குழு&oldid=1472300" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது