புகழ்பெற்ற இயற்பியலாளர்கள்

(இயற்பியலாளர்கள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

புகழ்பெற்ற ஆரம்பகால இயற்பியலாளர்கள்தொகு

பெயர்பிறந்த இடம்காலம்
ஆர்க்கிமிடீஸ் சிராக்கூஸ்கி.மு.287 - 212
அரிஸ்ட்டாச்சஸ் சாமோஸ்கி.மு.310 - 230
ராபர்ட் பொய்லே இங்கிலாந்து 1627 - 1691
டிமோக்கிறிட்டஸ் அப்தேராகி.மு.460 - 360
ரெனே டெஸ்கார்ட்டெஸ்பிரான்ஸ்1596 - 1650
கலீலியோ கலிலி இத்தாலி1564 - 1642
வில்லியம் கில்பர்ட் இங்கிலாந்து1544 - 1603
ஹேராக்கிளீடஸ் பொண்டிகஸ் கிரீஸ்கி.மு.387 - 312
ராபர்ட் ஹூக் இங்கிலாந்து1635 - 1703
கிறிஸ்டியன் ஹுய்ஜென்ஸ் -1629 - 1695
லுக்கிறீட்டியஸ் ரோம்கி.மு.98 - 55
ஐசாக் நியூட்டன் இங்கிலாந்து1642 - 1727
பிளைஸ் பஸ்கல் பிரான்ஸ்1623 - 1662
வில்லெபுரோட் சினெல்நெதர்லாந்து1580 - 1626
இவாஞ்செலிஸ்டா தொரிசெல்லி இத்தாலி1608 - 1647
ஜொஹான்னெஸ் கெப்லர் ஜெர்மனி1571 - 1630

18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரபல இயற்பியலாளர்கள்தொகு

பெயர்பிறந்த இடம்காலம்
ஜீன் லே ரொண்ட் டி'அலெம்பர்ட்பிரான்ஸ்1717 - 1783
டானியல் பெர்னோலி சுவிற்சர்லாந்து1700 - 1782
ருட்ஜெர் ஜொசிப் பொஸ்கோவிச்துப்ரோவ்னிக்1711 - 1787
ஹென்றி காவெண்டிஷ் பிரித்தானியா1731 - 1810
சார்ள்ஸ் அகஸ்டீன் டி கூலம்-1736 - 1806
லியொன்கார்ட் இயூலர் -1707 - 1790
கபிரியேல் பரன்ஹீட் போலந்து1686 - 1736
பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்ஐக்கிய அமெரிக்கா1706 - 1790
ஜேம்ஸ் வாட் ஸ்கொட்லாந்து1736 - 1819

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரபல இயற்பியலாளர்கள்தொகு

பெயர்பிறந்த இடம்காலம்
ஏர்ணெஸ்ட் அப்பே ஜெர்மனி1840 - 1905

20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிரபல இயற்பியலாளர்கள்தொகு

பெயர்பிறந்த இடம்காலம்
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஜெர்மனி1879 - 1955
சி. வி. ராமன் இந்தியா1888 - 1970
ஸ்டீபன் ஹோக்கிங் இங்கிலாந்து1942 -
லொரன்சு இங்கிலாந்து1853 - 1928

மேலும் பார்க்கதொகு