உரிமைகளின் சட்டம் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)

ஐக்கிய அமெரிக்கா உரிமைகளின் சட்டம் (United States Bill of Rights) என்பது ஐக்கிய அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் முதல் 10 மாற்றங்களை குறிக்கும். இந்த 10 மாற்றங்கள் அமெரிக்க மக்களின் கருத்து வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம், ஆயுதத்தை சொந்தமாக்கிக்கொள்ள சுதந்திரம், பதிப்பகச் சுதந்திரம் போன்ற முக்கிய உரிமைகளை காக்கும். அமெரிக்க மத்திய அரசின் வலிமையையும் குறைக்கும். முதலாம் ஐக்கிய அமெரிக்கக் காங்கிரஸ் நடக்கும்பொழுது ஜேம்ஸ் மாடிசன் இந்த 10 மாற்றங்களை முன்மொழி செய்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் உரிமைகள் சட்டம்

மாற்றங்கள் தொகு

எண் ஆண்டு விளக்கம்
1வது 1791 அமெரிக்க அரசு அமெரிக்க மக்களின் , பாராளுமன்றம் எந்த ஒரு மதத்தையும் வளர்க்கும் சட்டங்களை உருவாக்க கூடாது மற்றும் கருத்து வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம், பதிப்பகச் சுதந்திரம், தனிப்பட்ட சமயச் சுதந்திரம் மற்றும் அரசிடம் தன் குறைகளை கூறும் உரிமையை தடுக்க கூடாது.
2வது 1791 "சுதந்திர நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக சரியாக ஒழுங்கப்பட்ட போர் வீரர் அணி தேவை. இதனால் மக்களின் ஆயுதங்களை சொந்தமாக்க உரிமையை அரசு தடை செய்யக்கூடாது." அமெரிக்க மக்களுக்கு துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை சொந்தமாக்கிக்கொள்ள உரிமை உண்டு.
3வது 1791 போர் இல்லாத அமைதி காலங்களில் வீட்டின் உரிமையாளர் அனுமதி இல்லாமல், தனியார் இல்லங்களில் படை வீரர்களை அரசு  தங்க வைக்க முடியாது. போர் காலத்திலும், விதிகளுக்கு உட்பட்டே படை வீரர்களை தனியார் இல்லங்களில் அரசு தங்க வைக்கலாம்.
4வது 1791 ஒருவர் குற்றம் செய்தார் என்று "நிகழக்கூடிய காரணம்" (probable cause) இல்லைனால் அரசால் அவரை கைது செய்யமுடியாது, அவரது சொத்தில் தேடல் செய்யமுடியாது.
5வது 1791 பெரிய நடுவர் குழு (grand jury) குற்றம் சாட்டினால் தான் அரசு ஒருவரின் குற்றத்துக்கு நீதிமன்ற விசாரணை செய்யலாம். ஒரே குற்றத்துக்கு ஒருவர் மேல் இரண்டு தடவை நீதிமன்ற விசாரணை செய்யமுடியாது. ஒருவர் மேல் நீதிமன்ற விசாரணை செய்யும்பொழுது அவர் தனக்கு எதிராக சான்று கூறவேண்டாம்.
6வது 1791 ஒருவர் மேல் அரசு குற்றம் சாட்டினால் நடுவர் குழுவால் விரைவான நீதிமன்ற விசாரணை செய்யவேண்டும். குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு எந்த குற்றத்துக்கு கைது செய்யப்பட்டார் என்று சொல்லவேண்டும். அவரால் வழக்கறிஞரின் உதவி வேண்டுமென்றால் பயன்படுத்தமுடியும். அவருக்கு எதிரான சாட்சிகளை சோதனை செய்யமுடியும்.
7வது 1791 உரிமை கோரிக்கை வழக்குகளில் நடுவர் குழு நீதிமன்ற விசாரணை தேவை.
8வது 1791 அரசால் கொடூரமான, வழக்கத்திற்கு மாறான தண்டனைகளை பயன்படுத்தமுடியாது.
9வது 1791 உரிமைகளின் சட்டத்திலுள்ள ஒரு உரிமை இல்லையென்றால் மக்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. இந்த உரிமைகள் தவிர மக்களுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் வேறு உரிமைகளும் உள்ளன.
10வது 1791 அரசியலமைப்பு மத்திய அரசுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்காத உரிமைகள் மாநிலங்களுக்கு மக்களுக்கும் மட்டுமே உள்ளன. மாநிலங்களிடம் இருக்கக்கூடாது என்று அரசியலமைப்பால் குறிப்பிட்ட உரிமைகள் இதில் உள்ளடக்கவில்லை.