ஒ.ச.நே - 02:00

ஒ.ச.நே - 02:00 (UTC-02:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -02:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும்.

ஒ.ச.நே - 02:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் நாடுகள் (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

பகலொளி சேமிப்பு நேரலமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள்தொகு

வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போதுதொகு

தெற்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போதுதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_02:00&oldid=2876172" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது