ஒ.ச.நே - 02:00 (UTC-02:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -02:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும்.

ஒ.ச.நே - 02:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் நாடுகள் (ஆண்டு முழுவதும்) தொகு

பகலொளி சேமிப்பு நேரலமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் தொகு

வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது தொகு

தெற்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. "பெர்னான்டோ டி நோரன்கா நேரம்". 
  2. "தெற்கு யோர்சியா நேரம்". 
  3. "மேற்கு கிறீன்லாந்து கோடைகால நேரம்". 
  4. "செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் பகலொளி சேமிப்பு நேரம்". 
  5. "பிரேசில் பகலொளி சேமிப்பு நேரம்". 
  6. "உருகுவை பகலொளி சேமிப்பு நேரம்". 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_02:00&oldid=2876172" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது