ஒ.ச.நே - 09:00

ஒ.ச.நே - 09:00 (UTC-09:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -09:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும்.

ஒ.ச.நே - 09:00: நீலம் - திசம்பர், ஆரஞ்சு - சூன், மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் நாடுகள் (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

அவாய்-அலூசியன் பகலொளி நேரம் (வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது மட்டும்தொகு

அலாஸ்கா சீர் நேரம் (வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது மட்டும்)தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_09:00&oldid=1857124" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது