முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

கங்கவரம், சித்தூர் மாவட்டம்

இந்த மண்டலம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 66 மண்டலங்களில் ஒன்று.[1]

அமைவிடம்தொகு

ஆட்சிதொகு

ஊர்கள்தொகு

இந்த மண்டலத்தில் கீழ்க்காணும் ஊர்கள் உள்ளன.[1]

 1. குண்டுகல்லு
 2. பசுபதூர்
 3. கண்டராஜுபள்ளி
 4. கீழப்பள்ளி
 5. பத்திகொண்டா
 6. மாமடுகு
 7. ஜீடிமாகுலபள்ளி
 8. மாரெடுபள்ளி
 9. தண்டபள்ளி
 10. கலகட்டூர்
 11. கல்லுபள்ளி
 12. மேலுமோயி
 13. கொத்தபள்ளி
 14. கங்கவரம்
 15. கீழபட்லா
 16. மொகிலபள்ளி

சான்றுகள்தொகு