கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு

பொசுனியா எர்செகோவினா (பொஸ்னியா) நாட்டின் நாணயம்

கன்வெர்ட்டிபிள் மார்க் (பொஸ்னிய மொழி: konvertibilna marka; ஆங்கிலம்: convertible mark; சின்னம்: KM; குறியீடு: BAM) பொசுனியா எர்செகோவினா (பொஸ்னியா) நாட்டின் நாணயம். இது 100 பெனிக்குகள் அல்லது பெனிங்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.[1]

கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு
konvertibilna marka (பொஸ்னிய மொழி) (குரவோஷிய மொழி) (செருபிய மொழி) (லத்தீன் எழுத்துரு)
конвертибилна марка (செருபிய மொழி)(சிரில்லிக் எழுத்துரு)
ஐ.எசு.ஓ 4217
குறிBAM (எண்ணியல்: 977)
சிற்றலகு0.01
அலகு
குறியீடுKM
மதிப்பு
துணை அலகு
 1/100ஃபென்னிங்
வங்கித்தாள்10, 20, 50, 100, 200 maraka
Coins5, 10, 20, 50 ஃபெனிங்கா, 1, 2, 5 மராக்கா
மக்கள்தொகையியல்
பயனர்(கள்)பொசுனியா எர்செகோவினா பொசுனியா எர்செகோவினா
வெளியீடு
நடுவண் வங்கிபொசுனியா எர்செகோவினா மத்திய வங்கி
 இணையதளம்www.cbbh.ba
மதிப்பீடு
பணவீக்கம்-0.4%
 ஆதாரம்The World Factbook, 2009 கணிப்பு
உடன் இணைக்கப்பட்டதுயூரோ (1 யூரோ = 1.95583 கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்குகள்)

வரலாறு தொகு

மாற்றத்தக்க குறி 1995 டேட்டன் ஒப்பந்தத்தால் நிறுவப்பட்டது. இது போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா தினார், குரோஷிய குனா மற்றும் ரெபுப்லிகா ஸ்ர்ப்கா தினார் ஆகியவற்றை 1998 இல் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினாவின் ஒற்றை நாணயமாக மாற்றியது.

சொற்பிறப்பு

பெயர்கள் ஜெர்மன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டவை. போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினாவில் உள்ள மூன்று உத்தியோகபூர்வ மொழிகள் (போஸ்னியன், செர்பியன் மற்றும் குரோஷியன்) ஜெர்மன் பெயர்ச்சொற்கள் டை மார்க் மற்றும் டெர் பிஃபெனிக் ஆகியோரை கடன் சொற்களாக மார்கா மற்றும் பிஃபெனிக் என ஏற்றுக்கொண்டன. BiH இன் அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானி (போஸ்னியன்: ஸ்லூபெனி கிளாஸ்னிக் பிஹெச்), FBiH இன் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள் (போஸ்னியன்: ஸ்லூபீன் புதிய FBiH) மற்றும் பிற அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் pfenig அல்லது пфениг [2] அங்கீகரிக்கப்பட்டவை (ஸ்கிரிப்டைப் பொறுத்து; ஒரு சமமான நிலை, குரோஷியன் லத்தீன் மொழியை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது) துணைப்பிரிவின் பெயராக.

1998 முதல் 2000 வரை 50 ஃபெனிங்ஸ் / பிஃபெனிக்ஸின் ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. [1] அவை "50 கொன்வெர்டிபில்னி பிஃபெனிகா" / "50 as as" என்று குறிக்கப்பட்டன; இருப்பினும், மாற்றத்தக்க சொல் ஒருபோதும் பிஃபெனிக்கிற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடாது, ஏனெனில் குறி மட்டுமே மாற்றத்தக்கது. [3] (ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் தொடர்பான அனைத்து தவறுகளுக்கும் தவறுகளைக் காண்க.) 1998 முதல் 10, 20 மற்றும் 50 ஃபெனிக் நாணயங்கள் புழக்கத்தில் உள்ளன [1] (5-ஃபெனிக்ஸ் நாணயம் 2006 இல் வெளியிடப்பட்டது). [1] அவை அனைத்தும் "~ ஃபெனிங்கா" / "~ фенинга" என்று பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. எழுத்துப்பிழை ஃபெனிங் / never ஒருபோதும் சரி செய்யப்படவில்லை, மேலும் அது இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் தவறான பெயராக அங்கீகரிக்கப்படாத அளவுக்கு பிடிபட்டது. [1]

பன்மை மற்றும் வழக்குகள்

போஸ்னியன், செர்பியன் மற்றும் குரோஷியன் ஒரு சிக்கலான வழக்கு முறையைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக, அவர்கள் மூன்று பன்மை வடிவங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001,… (அதாவது 1 இல் முடிவடைகிறது, ஆனால் 11 இல் இல்லை) பெயர்ச்சொற்கள் பெயரளவிலான வழக்கு ஒருமையை (அடிப்படை வடிவம்) பயன்படுத்துகின்றன:

màrka (màr: a - குறுகிய உயிரெழுத்து, உயரும் தொனி) மற்றும் pfénig / féning ((p) fé: e - குறுகிய உயிரெழுத்து, உயரும் தொனி)

வலதுபுற இலக்கத்திற்கு 2, 3 அல்லது 4 (12, 13 மற்றும் 14 தவிர) எண்களுடன் இணைந்து பெயர்ச்சொற்கள் மரபணு வழக்கு ஒருமையைப் பயன்படுத்துகின்றன ("பாக்கல் வடிவம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது):

màrke (màr: a - குறுகிய உயிரெழுத்து, உயரும் தொனி) மற்றும் pféniga / féninga ((p) fé: e - குறுகிய உயிரெழுத்து, உயரும் தொனி)

0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100, 1000, 10000 போன்ற எண்களுடன் இணைந்து (அதாவது 5 இல் முடிவடைகிறது , 6, 7, 8, 9, 0, 11, 12, 13 அல்லது 14) பெயர்ச்சொற்கள் மரபணு வழக்கு பன்மையைப் பயன்படுத்துகின்றன:

mȁrākā (mȁr: a - குறுகிய உயிரெழுத்து, விழும் தொனி; உயிரெழுத்துக்கள் acc உச்சரிக்கப்படவில்லை ஆனால் மரபணு நீளம் கொண்டவை) மற்றும் pfénīgā / fénīngā ((p) fé: e - குறுகிய உயிரெழுத்து, உயரும் தொனி; உயிரெழுத்துகள் ī மற்றும் ā உச்சரிக்கப்படவில்லை, ஆனால் அவை மரபணு நீளம்)

(பி.எஸ்.சியில் உச்சரிப்புகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, செர்போ-குரோஷிய ஒலியியல் மற்றும் ஷ்டோகேவியன் பேச்சுவழக்கு # உச்சரிப்பு பார்க்கவும்.)

Pfenig ஐப் பொறுத்தவரை, பன்மை என்பது pfeniga / feninga என்பது ஒரு குறுகிய அணுகப்படாத a உடன் உள்ளது, அதேசமயம் மரபணு பன்மை pfeniga / feninga (அதே) ஆனால் நீண்ட கால இடைவெளியில் i மற்றும் a. உச்சரிப்பு எழுத்துக்களுக்குப் பின் ஒரு எழுத்து, அதன் உயிரெழுத்து நீண்ட மற்றும் தொடர்ச்சியான தொனியுடன் உச்சரிக்கப்படுகிறது (உயரும் அல்லது வீழ்ச்சியும் இல்லை) ஒரு மரபணு நீளத்தைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது (இருப்பினும், மரபணு நீளத்தைக் கொண்டிருக்க வார்த்தை மரபணு வழக்கில் அவசியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதன் எழுத்தில்; இது இருப்பிடத்திலும் இருக்கலாம்).

ஒருவர் உள்ளூர் பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தும்போது இந்த விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, பி.எஸ்.சி பன்மை pfeniga / feninga இல் உள்ள இறுதி a ஏற்கனவே பன்மையைக் குறிப்பதால் ஆங்கில பன்மை "பத்து pfenigas" / "ten feningas" தவறானது. எனவே, அதற்கு பதிலாக "பத்து ஃபெனிக்ஸ்" / "பத்து ஃபெனிங்ஸ்" பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா மத்திய வங்கி (சிபிபிஹெச்) "ஃபெனிங்ஸ்" ஐ ஆங்கில பன்மையாக பயன்படுத்துகிறது. [1] அதேபோல், "இருபத்தி ஒன்று மார்காக்கள்" / "இரண்டு மதிப்பெண்கள்" / "பன்னிரண்டு மரகாக்கள்" தவறானவை; அதற்கு பதிலாக "இருபத்தி ஒரு மதிப்பெண்கள்" / "இரண்டு மதிப்பெண்கள்" / "பன்னிரண்டு மதிப்பெண்கள்" பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

நாணயங்கள் தொகு

டிசம்பர் 1998 இல், நாணயங்கள் 10, 20 மற்றும் 50 ஃபெனிங்ஸ் / பிஃபெனிக்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. [1] 1, 2 மற்றும் 5 மதிப்பெண்களின் நாணயங்கள் பின்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. [1] இந்த நாணயங்களை போஸ்னிய வடிவமைப்பாளர் கெனன் ஜெகிக் [4] வடிவமைத்து, லாண்ட்ரிசாண்டில் (வேல்ஸ், இங்கிலாந்து) உள்ள ராயல் புதினாவில் அச்சிட்டார். [1]

பணத்தாள்கள் தொகு

1998 ஆம் ஆண்டில், குறிப்புகள் 50 ஃபெனிங்ஸ் / பிஃபெனிக்ஸ், 1 மார்க், 5, 10, 20, 50 மற்றும் 100 மதிப்பெண்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 2002 இல் 200 மதிப்பெண்கள் குறிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன, அதே நேரத்தில் 50-ஃபெனிங் / பிஃபெனிக், 1- மற்றும் 5-மார்க் குறிப்புகள் பின்னர் புழக்கத்தில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன. தற்போதைய குறிப்புகள் அனைத்தும் நாடு முழுவதும் செல்லுபடியாகும். [1]

போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா கூட்டமைப்பு மற்றும் ரெபுப்லிகா ஸ்ர்ப்ஸ்கா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கான தனித்துவமான வடிவமைப்புகளுடன், போஸ்னியா ஹெர்சகோவினாவின் மத்திய வங்கியால் ரூபாய் நோட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன, 1 மிகப் பெரிய பிரிவு - 200 மதிப்பெண் குறிப்பு தவிர. [1] Republika Srpska இன் குறிப்புகளில், கல்வெட்டுகள் சிரிலிக், பின்னர் லத்தீன் எழுத்து, மற்றும் நேர்மாறாக அச்சிடப்படுகின்றன. 200 குறிப்புக் குறிப்பைத் தவிர, ரூபாய் நோட்டுகள் பிரெஞ்சு நிறுவனமான ஓபெர்தரால் அச்சிடப்படுகின்றன. [1] [5]

மேற்கோள் தொகு

  1. "BH Currency – KM Banknotes and Coins". cbbh.ba/. Sarajevo: Central Bank of Bosnia and Herzegovina. p. 1. Archived from the original on 22 டிசம்பர் 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 December 2015. Fening details: | Mint: Royal Mint, London | Released into Circulation: December 9th, 1998, with the exception of the 5 fening coin which is in circulation from January 5, 2006. | Face: Map of BH with overlay of denomination | Reverse: Flag of BH | The Words: "Bosna i Hercegovina" and "Fening" are on the face and reverse edges in both Latin and Cyrillic script. The date of production is on the reverse side on the left from the BH flag. | 10, 20 and 50 fening coins are made of copper-plated steel, while 5 fening coin is made of nickel-plated steel. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)