கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு

கம்பியற்ற தகவல் தொடர்பு என்பது மின்சார கடத்திகள் அல்லது "கம்பிகளின் பயன்பாடின்றி தகவலை தூரத்திற்கு பரிமாற்றுவது ஆகும்".[1] செயல்படும் தூரங்கள் குறைந்த தூரமாக (தொலைக்காட்சியின் தொலைநிலை கட்டுப்படுத்தி போன்று சில மீட்டர்கள்) அல்லது நீண்டதூரமாக (ஆயிரக்கணக்கான அல்லது மில்லியன் கணக்கான கிலோமீட்டர்களைக் கொண்ட வானொலித் தகவல்தொடர்புகள் போல) இருக்கலாம். கம்பியற்ற தகவல் தொடர்பானது பொதுவாக தொலைத் தொடர்புகளின் கிளையமைப்பாகவே பார்க்கப்படுகின்றது.

இது பல்வேறு வகையான நிலையான, நகர்வு மற்றும் எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய இரு-வழி வானொலிகள், நகர்பேசிகள், தனிநபர் எண்மிய உதவியாளர் கருவிகள் மற்றும் கம்பியற்ற பிணையமாக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. புவியிடங்காட்டி அலகுகள், மோட்டார் வண்டி நிறுத்துமிடக் கதவுகள், கம்பியற்ற கணினிச் சுட்டிகள், விசைப்பலகைகள் மற்றும் தலையணிகள், செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி ஆகியவை கம்பியற்ற தகவல்தொடர்புத் தொழிநுட்ப எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஆகும்.

அறிமுகம்

தொகு
 
இந்த மேரிட்டைம் VHF ரேடியோ ட்ரான்சீவர் போன்ற கையடக்க கம்பியற்ற ரேடியோக்கள் கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு தொழில்நுட்ப வடிவைச் செயலாக்க மின்காந்த அலைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

கம்பியற்ற செயல்பாடுகள் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி சாத்தியமற்றதாக அல்லது நடைமுறை சாத்தியமற்றதாக உள்ள தொலை தூர தகவல்தொடர்புகள் போன்ற சேவைகளை அனுமதிக்கின்றன. இந்தச் சொல்லானது பொதுவாகத் தொலைத்தொடர்புத் துறையில் தொலைத்தொடர்பு அமைப்புகளை (உ.ம். ரேடியோ அலைப்பரப்பிகள் மற்றும் ஏற்பிகள், தொலைநிலை கட்டுப்படுத்திகள், கணினி வலையமைப்புகள், வலையமைப்பு முனையங்கள், இன்னும் பல.) குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுகின்றது. இவை பல வடிவான ஆற்றலை (உ.ம். ரேடியோ அதிர்வெண் (RF), அகச்சிவப்பு ஒளி, லேசர் ஒளி, புலப்படக்கூடிய ஒளி, ஒலி சம்பந்தமான ஆற்றல், இன்னும் பல.) கம்பிகளை பயன்படுத்தாமல் தகவலைப் பரிமாற்றப் பயன்படுத்துகின்றன.[2] தகவலானது இந்த முறையில் குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூரங்கள் இரண்டிற்கும் பரிமாற்றப்படுகின்றது.

கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு

தொகு

"கம்பியற்ற" என்ற வார்த்தையானது மிகவும் பொதுவானதாக மாறிவிட்டது மேலும் பரவலாக உணரப்படுகின்ற வார்த்தையானது மின்காந்த அலையில் அல்லது ரேடியோ அதிர்வெண்ணில் (பல கம்பி வடிவங்களுக்கு மாற்றாக) சமிக்ஞையை அவற்றின் பகுதி அல்லது முழு தகவல்தொடர்பு பாதை வழியாகக் கொண்டுசெல்லும் தகவல்தொடர்பை விவரிக்கப் பயன்படுகின்றது. இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள கம்பியற்ற உபகரணத்திற்கான பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள், பின்வருகின்றன:

 • தொழில்முறை LMR (தரைவழி மொபைல் வானொலி) மற்றும் SMR (தனிச்சிறப்பான மொபைல் வானொலி) ஆகியவை பொதுவாக வணிகம், தொழில்துறை மற்றும் பொதுப் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
 • FRS (குடும்ப வானொலி சேவை), GMRS (பொதுவான மொபைல் வானொலி சேவை) மற்றும் குடிமக்கள் அலைவரிசை ("CB") வானொலிகள் ஆகியவை உள்ளிட்ட நுகர்வோர் இரு வழி வானொலி
 • தன்னார்வ வானொலி சேவை (ஹாம் வானொலி)
 • நுகர்வோர் மற்றும் தொழில்முறை கடல்சார் VHF வானொலிகள்
 • செல்லுலார் தொலைபேசிகள் மற்றும் பேஜர்கள்: தனிநபர் மற்றும் வணிகம் ஆகிய இரண்டிற்குமான இலகுவாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய மற்றும் மொபைல் பயன்பாடுகளுக்கான இணைப்பை வழங்குகின்றன.
 • உலகளாவிய இடமறிதல் முறை (GPS): கார்கள் மற்றும் டிரக்குகளின் ஓட்டுநர்கள், படகுகள் மற்றும் கப்பல்களின் மாலுமிகள், விமானத்தின் விமானிகள் தங்களின் இருப்பிடத்தை அறிந்துகொள்ள அனுமதிக்கின்றது.
 • கம்பியில்லா கணினி சாதனங்கள்: கம்பியில்லா சுட்டி என்பது பொதுவான உதாரணம்; விசைப்பலகைகளும், அச்சுப்பொறிகளும் கூட கம்பியற்ற மூலமாக கணினியுடன் இணைக்கப்படும்.
 • கம்பியில்லா தொலைபேசி கருவிகள்: இவை குறிப்பிட்ட வரம்பிலான சாதனங்கள், செல்லுலார் தொலைபேசிகளுடன் இணைத்துக் குழம்பவேண்டியது இல்லை.
 • செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி: பார்வையாளர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தும் நூற்றுக்கணக்கான சேனல்களைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கின்றது.
 • கம்பியற்ற விளையாட்டுகள்: விளையாடுபவர்களை, அவர்கள் வேறுபட்ட பணியகங்களில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தாலும் அதே விளையாட்டில் தொடர்புகொள்ள அல்லது விளையாட புதிய விளையாட்டு பணியகங்கள் அனுமதிக்கின்றன. விளையாடுபவர்கள் அரட்டையடிக்கலாம், உரைச் செய்திகளை அனுப்பலாம் அதேபோன்று சத்தங்களை பதிவுசெய்து அதை அவர்களின் நண்பருக்கு அனுப்பலாம். கட்டுப்படுத்திகளும் கம்பியற்ற தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவை கம்பிவடங்கள் எதையும் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் அவை கட்டுப்படுத்தியில் எது அழுத்தப்படுகின்றதோ அதிலிருந்து முதன்மைப் பணியகத்திற்கு தகவலை அனுப்பும், அது இந்தத் தகவலை செயல்படுத்தி அதைக் விளையாட்டில் நிகழ்த்துகின்றது. இந்த செயல்படிகள் அனைத்தும் மில்லி விநாடிகளில் நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

கம்பியற்ற வலையமைப்பு (அதாவது, பல்வேறு வகையான உரிமமற்ற 2.4 GHz WiFi சாதனங்கள்) பல்வேறு தேவைகளை நிறைவேற்றப் பயன்படுகின்றது. அநேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்குப் பயணம் செய்யும் மடிக்கணினிப் பயனர்களுக்கு இணைப்பை வழங்குவது மிகவும் பொதுவான பயன்பாடாக உள்ளது. மற்றொரு பொதுவான பயன்பாடு மொபைல் வலையமைப்புகளுக்கு செயற்கைக்கோள் வழியாக இணைப்பை வழங்குவதாகும். கம்பியற்ற பரிமாற்ற முறை என்பது கண்டிப்பாக அடிக்கடி இருப்பிடங்களை மாற்ற வேண்டிய ஒரு LAN பகுதிக்கான வலையமைப்பு செயலைச் செய்வதற்கான தர்க்க விருப்பம் ஆகும். பின்வருவன கம்பியற்ற தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தச் சரியான சூழ்நிலைகள்:

 • பொதுவான கம்பிவடத் திறன்களைத் தாண்டிய கிடைத்தொலைவில் பயன்படுவதற்கு,
 • இயற்பியல் கட்டமைப்புகள், EMI அல்லது RFI போன்ற தடைகளைத் தவிர்க்க,
 • இயல்பான வலையமைப்பு தோல்வியடையும் சூழலில் காப்புத் தகவல்தொடர்பு இணைப்பை வழங்க,
 • எளிதில் தூக்கிச் செல்லக்கூடிய அல்லது தற்காலிகப் பணிநிலையங்களை இணைக்க,
 • வழக்கமான கம்பிவட இணைப்பு நெருக்கடியாக அல்லது நிதிநிலை அடிப்படையில் செயல்படுத்த முடியாத சூழல்களைத் தோற்கடிக்க, அல்லது
 • மொபைல் பயனர்களை அல்லது வலையமைப்புகளை தொலைநிலையில் இணைக்க.

கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பானது பின்வருபவை மூலமாக இருக்கலாம்:

 • வானொலி அதிர்வெண் தகவல்தொடர்பு,
 • நுண்ணலை தகவல்தொடர்பு, எடுத்துக்காட்டாக, அதிகமாக வலிமையாக ஆண்டெனாக்கள் மூலமாக நீண்ட தொலைவிலான நேர்கோட்டுப் பார்வை அல்லது குறுகிய வரம்பிலான தகவல்தொடர்பு , அல்லது
 • அகச்சிவப்பு (IR) குறுகிய தொலைவிலான தகவல்தொடர்பு, எடுத்துக்காட்டாக தொலைநிலைக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது அகச்சிவப்பு தரவு இணக்கம் (IrDA) வழியாகத் தொடர்புகொள்பவை.

பயன்பாடுகள், புள்ளிக்குப்புள்ளி தகவல்தொடர்பு, ஒரு புள்ளியிலிருந்து பல்வேறு புள்ளி தகவல்தொடர்பு, ஒளிபரப்பு, செல்லுலார் வலையமைப்புகள் மற்றும் பிற கம்பியற்ற வலையமைப்புகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவையாகும்.

"wireless" என்ற சொல்லை "cordless" என்ற சொல்லுடன் இணைத்து குழம்பிக்கொள்ளக் கூடாது, இச்சொல் பொதுவாக மின்னூட்டப்பட்ட மின்சார அல்லது மின்னணு சாதனங்களைக் குறிப்பிடப் பயன்படுகிறது. இந்தச் சாதனங்கள் எந்த கம்பி அல்லது கார்டு இல்லாமல் எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய மின் ஆதாரங்களில் (உ.ம். மின்கலத் தொகுப்பு) இருந்து முதன்மை மின் வழங்கலுக்கு கம்பியற்ற சாதனத்தை குறிப்பிட்ட வரம்பிலான தூரத்தில் தொடர்பை ஏற்படுத்தி இயக்க முயலுகின்றன. கார்ட்லெஸ் தொலைபேசிகள் போன்ற சில கம்பியற்ற சாதனங்களும், கார்ட்லெஸ் தொலைபேசிகளில் இருந்து தொலைபேசி அடிப்படை அமைப்பிற்கு சில வகையான கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு இணைப்பு வழியாகத் தகவலைப் பரிமாற்றுவதில் கம்பியற்றதைப் போன்றே உள்ளன. இது "cordless" என்ற சொல்லின் பயன்பாட்டில் சில முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக டிஜிட்டல் மேம்படுத்தப்பட்ட கார்ட்லெஸ் தொலைத்தொடர்புகள்.

கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில், கம்பியற்ற தகவல்தொடர்புகள் துறையானது பல தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளால் வலிமையான மாற்றங்களை அனுபவித்துள்ளது.

வரலாறு

தொகு

போட்டோபோன்

தொகு

உலகின் முதல் கம்பியற்ற தொலைபேசி உரையாடல் 1880 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்றது. அப்பொழுது அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம் பெல்லும்சார்லஸ் சம்னர் டெயிண்டரரும் போட்டோபோனைக் கண்டுபிடித்து காப்புரிமை பெற்றனர். அது தகுந்தபடி பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட ஒளிக்கற்றைகள் (இவை மின்காந்த அலைகளின் குறுகிய வெளிப்பாடுகள்) வழியாக கம்பியற்ற முறையில் குரல் உரையாடல்களை நிகழ்த்தும் ஒரு தொலைபேசி ஆகும். இந்த தொலைக் காலகட்டத்தில், மின்சாரத்தை வழங்கும் பயன்பாடுகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை. மேலும் லேசர்கள் அறிவியல் புதினத்தில் கூட கற்பனைப்படுத்தப்படாமல் இருந்தன. அவற்றின் கண்டுபிடிப்புக்கான எந்த நடைமுறை பயன்பாடுகளும் இல்லை. இவை சூரிய ஒளி மற்றும் நல்ல காலநிலை ஆகிய இரண்டின் கிடைக்கும் தன்மையால் அதிகம் வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது. வெற்று இட கண்ணாடித் தகவல்தொடர்பைப் போன்றே, போட்டோபோனுக்கும் அதன் அலைபரப்பி மற்றும் ஏற்பி ஆகியவற்றிற்கு இடையே தெளிவான சூரியஒளி தேவைப்படுகின்றது. போட்டோபோனின் முதன்மையாளர்கள் இராணுவத் தகவல்தொடர்புகளிலும் பின்னர் கண்ணாடி இழைத் தகவல்தொடர்புகளிலும் அவர்களின் முதல் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளைக் கண்டறியும் முன்னர் பல பத்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டனர்.

http://talent4tech.pk/services.html

https://blog.talent4tech.com/wp/

வானொலி

தொகு

"wireless" என்ற சொல்லானது வானொலி ஏற்பியை அல்லது டிரான்சீவரை (இரட்டைப் பயன் ஏற்பி மற்றும் அலைபரப்பி சாதனம்) குறிப்பதற்காகவே பொதுப் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது, ஆரம்பத்தில் கம்பியற்ற தந்தித் துறையில் அதன் பயன்பாடு நிறுவப்பட்டது; இப்போது அந்த வார்த்தையானது செல்லூலர் தொலைபேசி வலையமைப்புகள் மற்றும் கம்பியற்ற அகன்றவரிசை இணையம் போன்றவற்றில் நவீன கம்பியற்ற இணைப்புகளை விவரிக்கப் பயன்படுகின்றது. அது கம்பியின்றி செயல்படுத்தப்படுகின்ற "கம்பியற்ற தொலைநிலைக் கட்டுப்பாடு" அல்லது "கம்பியற்ற ஆற்றல் பரிமாற்றம்" போன்ற எந்த வகையான செயல்பாடுகளைக் குறிக்கவும் பொதுவாகப் பயன்படுகின்றது. அது அந்தச் செயல்பாட்டை நிறைவேற்றப் பயன்படுகின்ற குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பத்தை (உ.ம். வானொலி, அகச்சிவப்பு, மீயொலி) பொறுத்தது அல்ல. க்யூக்லியல்மோ மார்க்கோனி மற்றும் கார்ல் பெர்டினாண்ட் ப்ரௌன் ஆகியோர் அவர்களின் கம்பியற்ற தந்தியின் பங்களிப்பிற்காக 1909 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றனர்.

ஆரம்பக்கட்ட கம்பியற்ற பணி

தொகு

டேவிட் ஈ. ஹூயூஸ், ஹெர்ட்சின் சோதனைகளுக்கு எட்டு ஆண்டுகள் முன்னதாக, சாவி கொடுத்து இயக்கப்படுகிற அலைபரப்பியைப் பயன்படுத்தி வானொலி சமிக்ஞைகளை சில நூறு யார்கள் தூரத்திற்கு அனுப்பினார். இது மேக்ஸ்வெல்லின் பணியை அறிந்துகொள்வதற்கு முந்தையதாக இருப்பதால், அவரது சாதனையானது "தூண்டல்" விளைவாகவே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதால் ஹூயஸின் சமகாலத்தவர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டது. 1885 ஆம் ஆண்டில், டி. ஏ. எடிசன் அவர்கள் தூண்டல் பரப்புகைக்கான அதிர்வுப் பொறி காந்தத்தைப் பயன்படுத்தினார். 1888 ஆம் ஆண்டில், எடிசன் அவர்கள் சமிக்ஞை அமைப்பை லேயிக் பள்ளத்தாக்கு ரெயில்ரோட்டில் அமைத்தார். 1891 ஆம் ஆண்டில், மின் தூண்டலைப் பயன்படுத்தும் இந்த முறைக்கு எடிசன் கம்பியற்ற காப்புரிமையைப் பெற்றார் (U.S. Patent 4,65,971 ).

கம்பியற்ற தொழில்நுட்ப வரலாற்றில் , 1888 ஆம் ஆண்டில் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் அவர்களின் மின்காந்த அலைகள் பற்றிய கொள்கையின் செயல்முறை விளக்கம் முக்கியமானதாக இருந்தது.[3][4] மின்காந்த அலைகளின் கொள்கைகளானது ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் மற்றும் மைக்கேல் ஃபாரடே ஆகியோரின் ஆராய்ச்சியிலிருந்து முன்கணிக்கப்பட்டவை. மின்காந்த அலைகளை அலைபரப்ப முடியும். மேலும் அவை வெளி முழுவதும் நேர்க்கோடுகளில் பயணிக்கின்றன என்பதையும், அவற்றை சோதனை உபகரணம் மூலமாக பெற முடியும் என்பதையும் ஹெர்ட்ஸ் செயல்முறை விளக்கமளித்தார்.[3][4] சோதனைகள் ஹெர்ட்ஸ் அவர்களால் பின்தொடரப்படவில்லை. ஜகதீஷ் சந்திர போஸ் இந்தக் காலகட்டத்தில் முந்தைய கம்பியற்ற கண்டறியும் சாதனத்தை உருவாக்கினார். மேலும் அவர் மில்லிமீட்டர் நீளமுள்ள மின்காந்த அலைகளைப் பற்றிய அறிவை அதிகரிக்க உதவினார்.[5]. நிக்கோலா தெஸ்லா போன்ற பிந்தைய கண்டுபிடிப்பாளர்களால் கம்பியற்ற வானொலி தகவல்தொடர்பு மற்றும் தொலைநிலை கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பங்களின் நடைமுறைப் பயன்பாடுகள் செயலாக்கப்பட்டன.

மேலும் தகவல்களுக்கு: Invention of radio

மின்காந்த நிறமாலை

தொகு

ஒளி, வண்ணங்கள், AM மற்றும் FM வானொலி மற்றும் மின்னணுச் சாதனங்கள் ஆகியவை மின்காந்த நிறமாலையைப் பயன்படுத்துகின்றன. அமெரிக்காவில் பொது வளமாகக் கருதப்படுகின்ற, தகவல்தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தக் கிடைக்கின்ற அதிர்வெண்கள் பெடரல் தகவல்தொடர்பு ஆணையத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. எந்தெந்த அதிர்வெண் வரம்புகளை எந்தெந்தத் தேவைக்காக யாரால் பயன்படுத்தலாம் என்பதை இந்த ஆணையம் தீர்மானிக்கின்றது. இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடு அல்லது தனியார் மயமாக்கப்பட்ட மின்காந்த நிறமாலை போன்ற மாற்று ஏற்பாடுகள் இல்லாத நிலையில் குழப்பமே விளையும், உதாரணமாக, விமானச் சேவைகள் பணிபுரிவதற்குக் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்களைக் கொண்டிருக்காது, தன்னார்வ வானொலி ஆப்பரேட்டர் விமானத்தைத் தரையிறக்கும் விமானியின் பணியில் குறுக்கிடுவர். கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு நிறமாலையின் அளவு 9 kHz முதல் 300 GHz வரையில் பரவியிருக்கின்றது. (மேலும் நிறமாலை மேலாண்மையைக் காண்க)

கம்பியற்ற தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள்

தொகு

பாதுகாப்பு அமைப்புகள்

தொகு

கம்பியற்ற தொழில்நுட்பமானது வீடுகள் அல்லது அலுவலக் கட்டடங்களுக்கான பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் கடினமான கம்பிஅமைப்புச் செயல்படுத்தல்களுக்கு துணையாக அல்லது பதிலாக அமையலாம்.

தொலைக்காட்சி தொலைநிலைக் கட்டுப்பாடு

தொகு

நவீன தொலைக்காட்சிகள் கம்பியற்ற (பொதுவாக அகச்சிவப்பு) தொலைநிலைக் கட்டுப்பாடு கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இப்பொழுது ரேடியோ அலைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

செல்லுலார் தொலைபேசி (தொலைபேசிகள் மற்றும் மோடம்கள்)

தொகு

செல்லுலார் தொலைபேசி மற்றும் மோடம்கள் ஆகியவை கம்பியற்ற தொழில்நுட்பத்திற்கான நன்கு அறிந்த உதாரணங்களாகக் கூறலாம். இந்த சாதனங்கள் உலக அளவில் பல இடங்களிலிருந்து தொலைபேசி அழைப்புகளை மேற்கொள்ள ஆப்பரேட்டர்களை அனுமதிக்க வானொலி அலைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த கருவிகளிலிந்து வரும் குரல் மற்றும் தரவு ஆகிய இரண்டையும் பரிமாற்றப் பயன்படும் சமிக்ஞையை பரப்ப மற்றும் பெறத் தேவையான உபகரணம் அமைந்த செல்லுலார் தொலைபேசி தளம் உள்ள எங்கிருந்தும் அவற்றை பயன்படுத்த முடியும்.

வை-ஃபை

தொகு

Wi-Fi (கம்பியற்ற மாறாப்பண்பிற்கு) என்பது மடிக்கணினிகள், PDAகள் மற்றும் பிற சாதனங்களுக்கு இணையத்தை எளிதாக இணைக்க இயக்கப்பட்டுள்ள கம்பியற்ற LAN தொழில்நுட்பம் ஆகும். தொழில்நுட்ப ரீதியாக IEEE 802.11 a,b,g,n என்று அறியப்படுகின்றது, Wi-Fi என்பது குறைந்த செலவு மற்றும் தரநிலையான ஈத்தர்நெட் மற்றும் பிற கம்பி அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பங்களின் வேகத்தை நெருங்குகின்ற வேகத்தையும் கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல Wi-Fi ஹாட்ஸ்பாட்டுகள் மிகவும் பிரபலமாகியுள்ளன. பல நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதக்கட்டணச் சேவையை அளிக்கின்றன. அதே வேளையில் மற்றவர்கள் தங்களின் தயாரிப்புகளின் விற்பனையை அதிகரிக்க அதை இலவசமாக வழங்கத் தொடங்கிவிட்டனர்.[6]

கம்பியற்ற ஆற்றல் பரிமாற்றம்

தொகு

கம்பியற்ற ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது ஒரு செயலாக்கம் ஆகும். இதன் மூலம் மின் ஆற்றலானது மின் மூலத்திலிருந்து உள் கட்டமைக்கப்பட்ட மின் மூலமற்ற மின் சுமைக்கு இரண்டையும் இணைக்கும் கம்பிகளின் பயன்பாடு இல்லாமல் பரிமாற்றப்படுகின்றது.

கணினி இடைமுகச் சாதனங்கள்

தொகு

கம்பி இரைச்சலுடன் வாடிக்கையாளரின் அழைப்பிற்கு பதிலளித்தல் சலிப்படையச் செய்ததால், கணினி சார்ந்த சாதனங்களின் பல உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது நுகர்வோரைத் திருப்திப்படுத்தும் அடிப்படையில் கம்பியற்ற தொழில்நுட்பத்திற்குத் திரும்பினர். முதலில் இந்த உற்பத்திப் பிரிவுகள் கணினி மற்றும் விசைப்பலகை மற்றும் சுட்டி ஆகியவற்றிற்கு இடையே தொடர்புகொள்ள பெரிய, உயர்வான வரம்புக்குட்பட்ட டிரான்சீவர்களைப் பயன்படுத்தின. இருப்பினும் மிகச்சமீபத்திய தலைமுறைகள் சிறிய, உயர்தர சாதனங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். சிலர் ப்ளூடூத் அமைந்தவற்றையும் பயன்படுத்துகின்றனர். சில பயனர்கள் கம்பி இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களின் இடையூறுகளை பற்றிய புகார் தெரிவிக்கத் தொடங்கியதால் இந்த அமைப்புகள் எங்கும் வியாபிக்கத் தொடங்கியது. கம்பியற்ற சாதனங்கள் கம்பியில் இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களை விடவும் சற்று மெதுவாகப் பதிலளிக்கும் அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும் இந்த இடைவெளி குறைந்து கொண்டிருக்கின்றது. கம்பியற்ற விசைப்பலகைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த தொடக்கக் கருத்துக்கள் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியுடன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன.

கம்பியற்ற தொழில்நுட்பமானது தங்களின் சோதனைகளில் குறுக்கிடுவதாகப் பல விஞ்ஞானிகள் புகாரளித்துள்ளனர். பொருத்தமான ஒன்று கம்பி வழியான பதிப்பில் கிடைக்காததால் அவை பொருத்தமான சாதனங்களை குறைவான அளவில் பயன்படுத்துமாறு அவர்களை நிர்ப்பந்திக்கின்றன. பல மாதிரிகளின் தயாரிப்பு சீராகக் குறைந்ததால், குறிப்பாக டிரேக்பால்களைப் பயன்படுத்துகின்ற விஞ்ஞானிகளிடையே பொதுவாக இது நடைமுறைக்கு வந்தது.

கம்பியற்ற செயல்படுத்தல்கள், சாதனங்கள் மற்றும் தரநிலைகளின் வகைகள்

தொகு

http://talent4tech.pk/services.html

https://blog.talent4tech.com/wp/

 • வானொலி தகவல்தொடர்பு அமைப்பு
 • ஒளிபரப்பு
 • தன்னார்வ வானொலி
 • லேண்ட் மொபைல் வானொலி அல்லது தொழில்முறை மொபைல் வானொலி: TETRA, P25, OpenSky, EDACS, DMR, dPMR
 • தகவல்தொடர்பு வானொலி
 • கம்பியில்லாத் தொலைபேசி:DECT (டிஜிட்டல் என்ஹேன்ஸ்டு கார்ட்லெஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ்)
 • செல்லுலார் வலையமைப்புகள்: 0G, 1G, 2G, 3G, 3G க்கு அப்பால் (4G), எதிர்கால கம்பியற்றது
 • உருவாகிவரும் தொழில்நுட்பங்களின் பட்டியல்
 • குறுகிய-எல்லை புள்ளிக்குப்புள்ளி தகவல்தொடர்பு : கம்பியற்ற மைக்ரோபோன்கள், தொலைநிலை கட்டுப்பாடுகள், IrDA, RFID (வானொலி அதிர்வெண் அடையாளம் காணல்), கம்பியற்ற USB, DSRC (பிரத்யேக குறுகிய எல்லைத் தகவல்தொடர்புகள்), EnOcean, அருகாமைப் புலத் தகவல்தொடர்பு
 • கம்பியற்ற சென்சார் வலையமைப்புகள்: ZigBee, EnOcean; தனிப்பட்ட பகுதி வலையமைப்புகள், ப்ளூடூத், TransferJet, அல்ட்ரா-வைபேண்ட் (வைமீடியா அலையன்ஸில் இலிருந்து UWB).
 • கம்பியற்ற வலையமைப்புகள்: கம்பியற்ற LAN (WLAN), (Wi-Fi மற்றும் HiperLAN என்று குறிக்கப்பட்ட IEEE 802.11), கம்பியற்ற பெருநகரப் பகுதி வலையமைப்புகள் (WMAN) மற்றும் பட்டை அகண்ட அலைவரிசை (BWA) (LMDS, WiMAX, AIDAAS மற்றும் HiperMAN)

மேலும் காண்க

தொகு
 • மொபைல் (சந்தேகமின்றி)
 • வானொலியின் வரலாறு, வானொலியின் காலவரிசை, டிஜிட்டல் வானொலி, வானொலி வள மேலாண்மை (RRM)
 • ஹாட்ஸ்பாட் (வை-ஃபை), கம்பியற்ற ஆற்றல் பரிமாற்றம், ட்ரூ கம்பியற்ற, கம்பியற்ற பாதுகாப்பு, கம்பியற்ற அணுகல் புள்ளி
 • தனிப்பட்ட பகுதி வலையமைப்பு, கம்பியில்லா தரவுத் தரநிலைகளின் ஒப்பீடு, வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பங்களின் பட்டியல்
 • 2-ரே தரைப் பிரதிபலிப்பு மாதிரி
 • http://talent4tech.pk/services.html
 • https://blog.talent4tech.com/wp/

குறிப்புகள்

தொகு
 1. "Wireless Communication". sintef.no. 
 2. "ATIS Telecom Glossary 2007". atis.org. 
 3. 3.0 3.1 Story, Alfred Thomas (1904). A story of wireless telegraphy. New York, D. Appleton and Co.
 4. 4.0 4.1 "Heinrich Rudolf Hertz". chem.ch.huji.ac.il. 
 5. ஜே.சி. போஸ், கலக்டேட் பிசிக்கல் பேப்பர்ஸ். நியூயார்க், N.Y.: லாங்மேன்ஸ், கிரீன் அண்ட் கோ., 1927
 6. ஓ'பிரையன், ஜே. & மாரக்கஸ், ஜி.எம்.(2008) மேனேஜ்மெண்ட் இன்பர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் (பக். 239). நியூயார்க், NY: மேக்குரோவ்-ஹில் இர்வின்

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கம்பியற்ற_தகவல்தொடர்பு&oldid=3581073" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது