கல்வியறிவின் அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களின் தரவரிசை

தரவரிசை மாநிலம் எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - [2013 மதிப்பீடு] எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - [2001 மதிப்பீடு][1] எழுத்தறிவு விகிதம் (%) - [2011 மதிப்பீடு] % உயர்வு
1 கேரளம் 95.5 92.19 93.91 3.04%
2 மிசோரம் 93.4 88.8 91.6 2.80%
3 திரிபுரா 91.5 73.19 87.8 14.61%
4 கோவா 90.5 87.4 87.4 0.00%
5 ஹிமாச்சல் பிரதேசம் 86.5 76.48 83.8 7.32%
6 நாகலாந்து 85.9 76.88 82.9 6.02%
7 சிக்கிம் 86.2 68.81 82.2 13.39%
8 தமிழ்நாடு 83.0 73.45 80.3 6.85%
9 மகாராஷ்டிரா 83.2 66.59 80.1 13.52%
10 பஞ்சாப் 83.1 69.65 79.9 10.25%
11 மணிப்பூர் 83.8 63.74 79.8 16.06%
12 உத்தரகாண்ட் 82.5 71.62 79.6 7.98%
13 குஜராத் 82.2 69.14 79.3 10.16%
14 மேற்கு வங்கம் 80.2 68.64 77.1 8.46%
15 ஹரியானா 79.7 67.91 76.6 8.69%
16 கர்நாடகா 78.6 66.64 75.6 8.96%
17 மேகாலயா 79.5 62.56 75.5 12.94%
இந்தியா 77.3 64.84 74.04 9.2%
18 ஓடிஸா 76.8 55.08 73.45 10.42%
19 அஸ்ஸாம் 76.5 63.25 73.2 9.95%
20 சத்தீஸ்கர் 74.5 64.66 71 6.34%
21 மத்திய பிரதேசம் 74.0 60.53 70.6 10.07%
22 உத்திர பிரதேசம் 75.2 56.27 71.7 13.43%
23 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 72.2 55.52 68.7 13.18%
24 ஆந்திர பிரதேசம் 71.2 60.47 67.7 7.23%
25 சார்க்கண்ட் 70.6 53.56 67.6 14.04%
26 ராஜஸ்தான் 70.1 60.41 67.1 6.69%
27 அருணாச்சல் பிரதேசம் 71.4 54.34 67 12.66%
28 பீகார் 67.8 47 63.8 16.8%

புள்ளிவிவரம்

தொகு
 
2011 (பச்சை) ல் ஒப்பிடுகையில் வரைபடம் 2001 (நீல) இந்தியா 35 மாநிலங்களில் எழுத்தறிவு விகிதம் காட்டப்படுகிறது. யூனியன் பிரதேசங்கள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.

[2]

மேற்கோள்கள்

தொகு