கால்குலேட்டர் (விண்டோசு)

கால்குலேட்டர் அல்லது விண்டோசுக் கால்குலேட்டர் (Calculator) என்பது மைக்குரோசாபுட்டு விண்டோசு இயங்குதளப் பதிப்புகள் அனைத்திலும் உள்ளடக்கப்பட்ட கணித்தல் மென்பொருள் ஆகும்.[1] பெரும்பாலான விண்டோசு முறைமைகளில் calc என்ற கட்டளையின் மூலம் கால்குலேட்டரைச் செயற்படுத்தலாம்.[2]

கால்குலேட்டர் (விண்டோசு)

மைக்ரோசாப்ட் விண்டோசின் ஒரு பாகம்.
விண்டோசு 7இல் கால்குலேட்டர்
Details
வகைகணித்தல் மென்பொருள்
சேர்த்திருக்கும்
இயங்கு தளங்கள்
மைக்குரோசாபுட்டு விண்டோசுப் பதிப்புகள் அனைத்தும்

வரலாறு தொகு

கால்குலேட்டரானது முதன்முதலில் விண்டோசு 1.0உடன் எளிய எண்கணிதக் கணிப்பானாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.[3]

பின்னர், விண்டோசு 3.0இல் கால்குலேட்டரில் அறிவியலியல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. விண்டோசு 3.0இலும் விண்டோசு 3.1எக்சிலும் கால்குலேட்டரானது வெள்ளைப் பின்னணியுடன் ஈரளவு ஆளிகளையும் கொண்ட இடைமுகத்தைக் கொண்டிருந்தது.[4]

பின்னர், விண்டோசு 2000இல் இலக்கங்களைக் குழுவாக்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

விண்டோசு 7 தொகு

 
விண்டோசு 7இல் நிரலாக்குநர் முறை
 
விண்டோசு 7இல் அறிவியலியல் முறை

விண்டோசு 7இல் கால்குலேட்டரில் நிரலாக்குநர், புள்ளிவிவரங்கள், அலகு மாற்றம், தேதி கணக்கீடு, பணித்தாள்கள் ஆகிய முறைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.[5]

அத்துடன், நிரலாக்குநரைத் தவிர்ந்த எந்தவொரு எந்தவொரு முறையிலும் கணித்தல் வரலாற்றைப் பார்க்கக்கூடியதாகவுள்ளது.[6] மேலும் பல்தொடுகை முறையையும் விண்டோசு 7இலிருந்து கால்குலேட்டர் ஏற்கின்றது.[7] இக்கால்குலேட்டரில் நிலையான முறையானது எளிய கணிப்பானைப் போல் 6 * 4 + 12 / 4 - 4 * 5 என்று உள்ளிட்டால் 25 என்னும் பெறுமானத்தையே வருவிளைவாகத் தருகின்றது. ஆனால், அறிவியலியல் முறையோ அறிவியலியற்கணிப்பானைப் போன்று, 6 * 4 + 12 / 4 - 4 * 5 என்று உள்ளிட்டால் 7 என்னும் பெறுமானத்தையே வருவிளைவாகத் தருகின்றது.

மேற்கோள்கள் தொகு