ஈரளவு வெளி

ஈரளவு வெளி அல்லது இருபரிமாண வெளி (Two-dimensional Space) என்பது நீளம், அகலம் ஆகிய இரண்டு அளவுகளை மட்டும் கொண்ட வெளியாகும்.[1] ஈரளவு வெளியில் நீளமும் அகலமும் ஒரே தளத்திலேயே அமைந்திருக்கும்.

ஈரளவு வடிவக் கணிதம்தொகு

பல்கோணிகள்தொகு

ஈரளவில் ஒழுங்கான பல்கோணிகள் முடிவில்லாதுள்ளன. அவற்றுள் சில பின்வருமாறு:-

குவிவுதொகு

சிலவ்லிக் குறியீடு {p} என்பது ஒழுங்கான p-கோணியைக் குறிக்கும்.[2]

பெயர் முக்கோணி சதுரம் ஐங்கோணி அறுகோணி எழுகோணி எண்கோணி
சிலவ்லி {3} {4} {5} {6} {7} {8}
படிமம்            
பெயர் ஒன்பதுகோணி பத்துக்கோணி பதினொருகோணி பன்னிருகோணி பதின்முக்கோணி பதினாற்கோணி
சிலவ்லி {9} {10} {11} {12} {13} {14}
படிமம்            
பெயர் பதினைங்கோணி பதினறுகோணி பதினெழுகோணி பதினெண்கோணி பத்தொன்பதுகோணி இருபதுகோணி n-கோணி
சிலவ்வி {15} {16} {17} {18} {19} {20} {n}
படிமம்            

[3]

வட்டம்தொகு

ஒழுங்கான ஒருகோணியையும் இருகோணியையும் ஒழுங்கான வட்டப் பல்கோணிகளாகக் கொள்ள முடியும்.

பெயர் ஒருகோணி இருகோணி
சிலவ்லி {1} {2}
படிமம்    

மிகுகோளம்தொகு

 
வட்டம்

ஈரளவில் அமைந்த மிகுகோளம் வட்டம் ஆகும்.[4] இதனுடைய பரப்பளவு

 

ஆகும்.[5] இங்கு   என்பது வட்டத்தின் ஆரை ஆகும்.

ஈரளவு ஆள்கூற்று முறைமைகள்தொகு

ஈரளவில் அமைந்த ஆள்கூற்று முறைமைகளுள் சில பின்வருமாறு:-

[6]

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஈரளவு_வெளி&oldid=3235082" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது