குறிஞ்சி

மலையும் மலை சார்ந்த இடம் குறிஞ்சி என்று அழைக்கப்பர்

குறிஞ்சி என்ற சொல் பல்வேறு இடங்களில் பின்வருமாறு பயன்படுகிறது.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குறிஞ்சி&oldid=2037845" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது