வேட்டி, புடவை முதலிய ஆடைநூலுடன் நெய்யப்படும் பொன், வெள்ளி இழைகள், சரிகை என்றழைக்கப்படுகிறது. பொன், வெள்ளி முதலிய மாழைகளை மெல்லிய கம்பிபோல இழைத்துச் சரிகை தயாரிக்கிறார்கள். சரிகை இழைகள் மிகவும் மெல்லியனவாக இருக்கும்.

பட்டுச் சேலை முந்தானையில் கட்டப்படும் சரிகையினாலான குஞ்சலம்.

சரிகை நெசவுதொகு

வெகுகாலத்திற்கு முன்பே சரிகை நெசவுத்தொழில் முதன்மைப் பெற்று வந்திருக்கிறது. கலைநுட்பம் வாய்ந்த பழமையான தொழில்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். உயர்ந்த இரகப்பட்டுத்துணிகளின் தலைப்பில் பொன் சரிகை இழைகளை இணைத்து நெய்யும் வழக்கம் இந்தியாவில் வழங்கி வந்துள்ளது. சரிகை இழைகளைக் கொண்டு தனிப்பட்டப் பொன்னாடையோ, வெள்ளி ஆடையோ நெய்து விடலாம். ஆனால் சரிகையை நூல், பட்டுப்போன்ற வேற்றிழைகளுடன் சேர்த்து நெய்யும் முறையே சிறந்ததாகத் தெரிகிறது. பொன், வெள்ளிச் சரிகைகளைப் பட்டோடு கலந்து நெய்யும் கலை இந்தியாவில் பழங்காலத்திலிருந்தே சிறப்புற்று இருந்து வந்திருக்கிறது.

சரிகை நெசவு முறைகள்தொகு

  1. முழுவதும் பொன் அல்லது வெள்ளி இழைகளால் நெய்தல்
  2. முந்தானையை பொன் அல்லது வெள்ளி இழைகளாலும், பிற பகுதிகளை பட்டு நூலாலும் நெய்தல்
  3. ஒரு முழுமையாத் துணியை முழுமையாகப் பட்டு நூலாலும், ஆங்காங்கே பொன், வெள்ளியாலும் கலைநயத்துடன் நெய்தல்
  4. வெள்ளி இழைகளுக்கு பொன் முலாம் பூசி நெய்தல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சரிகை&oldid=3090189" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது