"கடலூர் மாவட்டம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

72,015 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  10 மாதங்களுக்கு முன்
சி
சி
 
{{கடலூர் மாவட்டம்}}
 
{{navbox | listclass = hlist
|state = collapsed
|name = கடலூர் மாவட்ட ஊராட்சிகள்
|title = [[கடலூர் மாவட்டம்|கடலூர் மாவட்ட]] [[ஊராட்சி|ஊராட்சிகள்]]
|image =
|groupstyle = line-height:1.1em;|group1 = [[அண்ணாகிராமம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list1 = <div>[[வரிஞ்சிப்பாக்கம் ஊராட்சி|வரிஞ்சிப்பாக்கம்]]{{·}}[[திருத்துறையூர் ஊராட்சி|திருத்துறையூர்]]{{·}}[[திராசு ஊராட்சி|திராசு]]{{·}}[[தட்டாம்பாளையம் ஊராட்சி|தட்டாம்பாளையம்]]{{·}}[[சுந்தரவாண்டி ஊராட்சி|சுந்தரவாண்டி]]{{·}}[[சாத்திப்பட்டு ஊராட்சி|சாத்திப்பட்டு]]{{·}}[[சன்னியாசிப்பேட்டை ஊராட்சி|சன்னியாசிப்பேட்டை]]{{·}}[[புலவனூர் ஊராட்சி|புலவனூர்]]{{·}}[[பூண்டி ஊராட்சி|பூண்டி]]{{·}}[[பணப்பாக்கம் ஊராட்சி|பணப்பாக்கம்]]{{·}}[[பாலூர் ஊராட்சி|பாலூர்]]{{·}}[[பைத்தாம்பாடி ஊராட்சி|பைத்தாம்பாடி]]{{·}}[[பகண்டை ஊராட்சி|பகண்டை]]{{·}}[[பல்லவராயநத்தம் ஊராட்சி|பல்லவராயநத்தம்]]{{·}}[[பெருமாள்நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சி|பெருமாள்நாயக்கன்பாளையம்]]{{·}}[[ஒறையூர் ஊராட்சி|ஒறையூர்]]{{·}}[[நத்தம் ஊராட்சி, கடலூர்|நத்தம்]]{{·}}[[நரிமேடு ஊராட்சி|நரிமேடு]]{{·}}[[மேல்கவரப்பட்டு ஊராட்சி|மேல்கவரப்பட்டு]]{{·}}[[மாளிகைமேடு ஊராட்சி|மாளிகைமேடு]]{{·}}[[மேல்குமாரமங்கலம் ஊராட்சி|மேல்குமாரமங்கலம்]]{{·}}[[கோழிப்பாக்கம் ஊராட்சி|கோழிப்பாக்கம்]]{{·}}[[கோட்லம்பாக்கம் ஊராட்சி|கோட்லம்பாக்கம்]]{{·}}[[கீழ்கவரப்பட்டு ஊராட்சி|கீழ்கவரப்பட்டு]]{{·}}[[கீழ் அருங்குணம் ஊராட்சி|கீழ் அருங்குணம்]]{{·}}[[காவனூர் ஊராட்சி|காவனூர்]]{{·}}[[கரும்பூர் ஊராட்சி|கரும்பூர்]]{{·}}[[கணிசப்பாக்கம் ஊராட்சி|கணிசப்பாக்கம்]]{{·}}[[கள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி|கள்ளிப்பட்டு]]{{·}}[[எழுமேடு ஊராட்சி|எழுமேடு]]{{·}}[[எனதிரிமங்கலம் ஊராட்சி|எனதிரிமங்கலம்]]{{·}}[[எய்தனூர் ஊராட்சி|எய்தனூர்]]{{·}}[[சித்தரசூர் ஊராட்சி|சித்தரசூர்]]{{·}}[[சின்னப்பேட்டை ஊராட்சி|சின்னப்பேட்டை]]{{·}}[[அவியனூர் ஊராட்சி|அவியனூர்]]{{·}}[[அக்கடவல்லி ஊராட்சி|அக்கடவல்லி]]{{·}}[[அகரம் ஊராட்சி, கடலூர்|அகரம்]]{{·}}[[அழகபெருமாள்குப்பம் ஊராட்சி|அழகபெருமாள்குப்பம்]]{{·}}[[கண்டரக்கோட்டை ஊராட்சி|கண்டரக்கோட்டை]]{{·}}[[கொங்கராயனூர் ஊராட்சி|கொங்கராயனூர்]]{{·}}[[கொரத்தி ஊராட்சி|கொரத்தி]]{{·}}[[பண்டரக்கோட்டை ஊராட்சி|பண்டரக்கோட்டை]]</div>
|group2 = [[கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list2 = <div>[[விலங்கல்பட்டு ஊராட்சி|விலங்கல்பட்டு]]{{·}}[[வெள்ளப்பாக்கம் ஊராட்சி|வெள்ளப்பாக்கம்]]{{·}}[[வெள்ளக்கரை ஊராட்சி|வெள்ளக்கரை]]{{·}}[[வரக்கால்பட்டு ஊராட்சி|வரக்கால்பட்டு]]{{·}}[[வானமாதேவி ஊராட்சி|வானமாதேவி]]{{·}}[[உள்ளேரிப்பட்டு ஊராட்சி|உள்ளேரிப்பட்டு]]{{·}}[[உச்சிமேடு ஊராட்சி|உச்சிமேடு]]{{·}}[[தோட்டப்பட்டு ஊராட்சி|தோட்டப்பட்டு]]{{·}}[[தூக்கணாம்பாக்கம் ஊராட்சி|தூக்கணாம்பாக்கம்]]{{·}}[[திருவந்திபுரம் ஊராட்சி|திருவந்திபுரம்]]{{·}}[[திருப்பனாம்பாக்கம் ஊராட்சி|திருப்பனாம்பாக்கம்]]{{·}}[[திருமாணிகுழி ஊராட்சி|திருமாணிகுழி]]{{·}}[[தென்னம்பாக்கம் ஊராட்சி|தென்னம்பாக்கம்]]{{·}}[[சிங்கிரிகுடி ஊராட்சி|சிங்கிரிகுடி]]{{·}}[[செம்மங்குப்பம் ஊராட்சி|செம்மங்குப்பம்]]{{·}}[[சேடப்பாளையம் ஊராட்சி|சேடப்பாளையம்]]{{·}}[[இராமாபுரம் ஊராட்சி, கடலூர்|இராமாபுரம்]]{{·}}[[புதுக்கடை ஊராட்சி|புதுக்கடை]]{{·}}[[பில்லாலி ஊராட்சி|பில்லாலி]]{{·}}[[பெரியகங்கணாங்குப்பம் ஊராட்சி|பெரியகங்கணாங்குப்பம்]]{{·}}[[பாதிரிக்குப்பம் ஊராட்சி|பாதிரிக்குப்பம்]]{{·}}[[பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி|பள்ளிப்பட்டு]]{{·}}[[பச்சையாங்குப்பம் ஊராட்சி|பச்சையாங்குப்பம்]]{{·}}[[நத்தப்பட்டு ஊராட்சி|நத்தப்பட்டு]]{{·}}[[நாணமேடு ஊராட்சி|நாணமேடு]]{{·}}[[நல்லாத்தூர் ஊராட்சி|நல்லாத்தூர்]]{{·}}[[நடுவீரப்பட்டு ஊராட்சி|நடுவீரப்பட்டு]]{{·}}[[மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு ஊராட்சி|மேல்அழிஞ்சிப்பட்டு]]{{·}}[[மருதாடு ஊராட்சி|மருதாடு]]{{·}}[[மதலப்பட்டு ஊராட்சி|மதலப்பட்டு]]{{·}}[[மலையபெருமாள் அகரம் ஊராட்சி|மலையபெருமாள் அகரம்]]{{·}}[[குமளங்குளம் ஊராட்சி|குமளங்குளம்]]{{·}}[[குடிகாடு ஊராட்சி|குடிகாடு]]{{·}}[[கோண்டூர் ஊராட்சி|கோண்டூர்]]{{·}}[[கொடுக்கன்பளையம் ஊராட்சி|கொடுக்கன்பளையம்]]{{·}}[[கிளிஞ்சிக்குப்பம் ஊராட்சி|கிளிஞ்சிக்குப்பம்]]{{·}}[[கீழ்குமாரமங்கலம் ஊராட்சி|கீழ்குமாரமங்கலம்]]{{·}}[[கீழ்அழஞ்சிப்பட்டு ஊராட்சி|கீழ்அழஞ்சிப்பட்டு]]{{·}}[[காரணப்பட்டு ஊராட்சி|காரணப்பட்டு]]{{·}}[[காராமணிக்குப்பம் ஊராட்சி|காராமணிக்குப்பம்]]{{·}}[[கரையேரவிட்டகுப்பம் ஊராட்சி|கரையேரவிட்டகுப்பம்]]{{·}}[[கரைமேடு ஊராட்சி|கரைமேடு]]{{·}}[[காரைக்காடு ஊராட்சி|காரைக்காடு]]{{·}}[[குண்டுஉப்பலவாடி ஊராட்சி|குண்டுஉப்பலவாடி]]{{·}}[[குணமங்கலம் ஊராட்சி|குணமங்கலம்]]{{·}}[[கடலூர் ஓ. டி. (முனிசிபல் அல்லாதது) ஊராட்சி|கடலூர் ஓ. டி. (முனிசிபல் அல்லாதது)]]{{·}}[[செல்லஞ்சேரி ஊராட்சி|செல்லஞ்சேரி]]{{·}}[[சி. என். பாளையம் ஊராட்சி|சி. என். பாளையம்]]{{·}}[[அழகியநத்தம் ஊராட்சி|அழகியநத்தம்]]{{·}}[[அரிசிபெரியாங்குப்பம் ஊராட்சி|அரிசிபெரியாங்குப்பம்]]{{·}}[[அன்னவல்லி ஊராட்சி|அன்னவல்லி]]</div>
|group3 = [[கம்மாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list3 = <div>[[வடக்குவெள்ளூர் ஊராட்சி|வடக்குவெள்ளூர்]]{{·}}[[வி. குமாரமங்கலம் ஊராட்சி|வி. குமாரமங்கலம்]]{{·}}[[ஊத்தாங்கால் ஊராட்சி|ஊத்தாங்கால்]]{{·}}[[ஊ. மங்களம் ஊராட்சி|ஊ. மங்களம்]]{{·}}[[ஊ. கொளப்பாக்கம் ஊராட்சி|ஊ. கொளப்பாக்கம்]]{{·}}[[ஊ. அகரம் ஊராட்சி|ஊ. அகரம்]]{{·}}[[ஊ. ஆதனூர் ஊராட்சி|ஊ. ஆதனூர்]]{{·}}[[டி. பவழங்குடி ஊராட்சி|டி. பவழங்குடி]]{{·}}[[சு. கீனனூர் ஊராட்சி|சு. கீனனூர்]]{{·}}[[சிறுவரப்பூர் ஊராட்சி|சிறுவரப்பூர்]]{{·}}[[சேப்ளாநத்தம் (தெற்கு) ஊராட்சி|சேப்ளாநத்தம் (தெற்கு)]]{{·}}[[சேப்ளாநத்தம் (வடக்கு) ஊராட்சி|சேப்ளாநத்தம் (வடக்கு)]]{{·}}[[சாத்தப்பாடி ஊராட்சி|சாத்தப்பாடி]]{{·}}[[சாத்தமங்கலம் ஊராட்சி|சாத்தமங்கலம்]]{{·}}[[பெருவரப்பூர் ஊராட்சி|பெருவரப்பூர்]]{{·}}[[பெருந்துறை ஊராட்சி|பெருந்துறை]]{{·}}[[பெரியாக்குறிச்சி ஊராட்சி|பெரியாக்குறிச்சி]]{{·}}[[பெரியகாப்பான்குளம் ஊராட்சி|பெரியகாப்பான்குளம்]]{{·}}[[பழையப்பட்டினம் ஊராட்சி|பழையப்பட்டினம்]]{{·}}[[நெய்வேலி ஊராட்சி|நெய்வேலி]]{{·}}[[நடியப்பட்டு ஊராட்சி|நடியப்பட்டு]]{{·}}[[முதனை ஊராட்சி|முதனை]]{{·}}[[முடப்புளி ஊராட்சி|முடப்புளி]]{{·}}[[மேல்பாதி ஊராட்சி|மேல்பாதி]]{{·}}[[மேலப்பாலையூர் ஊராட்சி|மேலப்பாலையூர்]]{{·}}[[மருங்கூர் ஊராட்சி|மருங்கூர்]]{{·}}[[கோட்டுமுளை ஊராட்சி|கோட்டுமுளை]]{{·}}[[கோட்டகம் ஊராட்சி|கோட்டகம்]]{{·}}[[கூனங்குறிச்சி ஊராட்சி|கூனங்குறிச்சி]]{{·}}[[கோ. ஆதனூர் ஊராட்சி|கோ. ஆதனூர்]]{{·}}[[கீழ்பாதி ஊராட்சி|கீழ்பாதி]]{{·}}[[கீழப்பாலையூர் ஊராட்சி|கீழப்பாலையூர்]]{{·}}[[காவனூர் ஊராட்சி|காவனூர்]]{{·}}[[கார்மாங்குடி ஊராட்சி|கார்மாங்குடி]]{{·}}[[கார்குடல் ஊராட்சி|கார்குடல்]]{{·}}[[கம்மாபுரம் ஊராட்சி|கம்மாபுரம்]]{{·}}[[கே. தொழுர் ஊராட்சி|கே. தொழுர்]]{{·}}[[இருப்புக்குறிச்சி ஊராட்சி|இருப்புக்குறிச்சி]]{{·}}[[இருப்பு ஊராட்சி|இருப்பு]]{{·}}[[இருளக்குறிச்சி ஊராட்சி|இருளக்குறிச்சி]]{{·}}[[தர்மநல்லூர் ஊராட்சி|தர்மநல்லூர்]]{{·}}[[தேவன்குடி ஊராட்சி|தேவன்குடி]]{{·}}[[சி. கீரனூர் ஊராட்சி|சி. கீரனூர்]]{{·}}[[அம்மேரி ஊராட்சி|அம்மேரி]]{{·}}[[ஏ. வல்லியம் ஊராட்சி|ஏ. வல்லியம்]]{{·}}[[கோபாலபுரம் ஊராட்சி|கோபாலபுரம்]]{{·}}[[கோ. மாவிடந்தல் ஊராட்சி|கோ. மாவிடந்தல்]]{{·}}[[கொல்லிருப்பு ஊராட்சி|கொல்லிருப்பு]]{{·}}[[கோட்டேரி ஊராட்சி|கோட்டேரி]]{{·}}[[மணக்கொல்லை ஊராட்சி|மணக்கொல்லை]]{{·}}[[மும்முடிச்சோழகன் ஊராட்சி|மும்முடிச்சோழகன்]]{{·}}[[பாலக்கொல்லை ஊராட்சி|பாலக்கொல்லை]]{{·}}[[உய்யக்கொண்டராவி ஊராட்சி|உய்யக்கொண்டராவி]]</div>
|group4 = [[காட்டுமன்னார்கோயில் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list4 = <div>[[வீரானந்தபுரம் ஊராட்சி|வீரானந்தபுரம்]]{{·}}[[வீராணநல்லூர் ஊராட்சி|வீராணநல்லூர்]]{{·}}[[வானமாதேவி ஊராட்சி|வானமாதேவி]]{{·}}[[திருச்சின்னபுரம் ஊராட்சி|திருச்சின்னபுரம்]]{{·}}[[தேத்தாம்பட்டு ஊராட்சி|தேத்தாம்பட்டு]]{{·}}[[ஸ்ரீபுத்தூர் ஊராட்சி|ஸ்ரீபுத்தூர்]]{{·}}[[ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி ஊராட்சி|ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி]]{{·}}[[ஸ்ரீஆதிவராகநல்லூர் ஊராட்சி|ஸ்ரீஆதிவராகநல்லூர்]]{{·}}[[சித்தமல்லி ஊராட்சி|சித்தமல்லி]]{{·}}[[சிறுகாட்டூர் ஊராட்சி|சிறுகாட்டூர்]]{{·}}[[ஷண்டன் ஊராட்சி|ஷண்டன்]]{{·}}[[ரெட்டியூர் ஊராட்சி|ரெட்டியூர்]]{{·}}[[இராயநல்லூர் ஊராட்சி|இராயநல்லூர்]]{{·}}[[பழஞ்சநல்லுர் ஊராட்சி|பழஞ்சநல்லுர்]]{{·}}[[நாட்டார்மங்லம் ஊராட்சி|நாட்டார்மங்லம்]]{{·}}[[நத்தமலை ஊராட்சி|நத்தமலை]]{{·}}[[நகரப்பாடி ஊராட்சி|நகரப்பாடி]]{{·}}[[முட்டம் ஊராட்சி|முட்டம்]]{{·}}[[மோவூர் ஊராட்சி|மோவூர்]]{{·}}[[மேல்ராதாம்பூர் ஊராட்சி|மேல்ராதாம்பூர்]]{{·}}[[மேல்புளியங்குடி ஊராட்சி|மேல்புளியங்குடி]]{{·}}[[மேலக்கடம்பூர் ஊராட்சி|மேலக்கடம்பூர்]]{{·}}[[மாணியம்ஆடூர் ஊராட்சி|மாணியம்ஆடூர்]]{{·}}[[மாமங்கலம் ஊராட்சி|மாமங்கலம்]]{{·}}[[மதகளிர்மாணிக்கம் ஊராட்சி|மதகளிர்மாணிக்கம்]]{{·}}[[மா. ஆதனூர் ஊராட்சி|மா. ஆதனூர்]]{{·}}[[குருங்குடி ஊராட்சி|குருங்குடி]]{{·}}[[குஞ்சமேடு ஊராட்சி|குஞ்சமேடு]]{{·}}[[கொழை ஊராட்சி|கொழை]]{{·}}[[கீழக்கடம்பூர் ஊராட்சி|கீழக்கடம்பூர்]]{{·}}[[கீழ்புளியம்பட்டு ஊராட்சி|கீழ்புளியம்பட்டு]]{{·}}[[கருணாகரநல்லூர் ஊராட்சி|கருணாகரநல்லூர்]]{{·}}[[கண்டியாங்குப்பம் ஊராட்சி|கண்டியாங்குப்பம்]]{{·}}[[கண்டமங்கலம் ஊராட்சி|கண்டமங்கலம்]]{{·}}[[கல்நாட்டாம்புலியூர் ஊராட்சி|கல்நாட்டாம்புலியூர்]]{{·}}[[கள்ளிப்பாடி ஊராட்சி|கள்ளிப்பாடி]]{{·}}[[கே. பூவிழந்தநல்லூர் ஊராட்சி|கே. பூவிழந்தநல்லூர்]]{{·}}[[குணவாசல் ஊராட்சி|குணவாசல்]]{{·}}[[குணமங்கலம் ஊராட்சி|குணமங்கலம்]]{{·}}[[எசனூர் ஊராட்சி|எசனூர்]]{{·}}[[ஈச்சம்பூண்டி ஊராட்சி|ஈச்சம்பூண்டி]]{{·}}[[செட்டித்தாங்கல் ஊராட்சி|செட்டித்தாங்கல்]]{{·}}[[ஆயன்குடி ஊராட்சி|ஆயன்குடி]]{{·}}[[அறந்தாங்கி ஊராட்சி|அறந்தாங்கி]]{{·}}[[அழிஞ்சிமங்கலம் ஊராட்சி|அழிஞ்சிமங்கலம்]]{{·}}[[ஆழங்காத்தான் ஊராட்சி|ஆழங்காத்தான்]]{{·}}[[அகரபுத்தூர் ஊராட்சி|அகரபுத்தூர்]]{{·}}[[ஆச்சாள்புரம் ஊராட்சி|ஆச்சாள்புரம்]]{{·}}[[கஞ்சன்கொல்லை ஊராட்சி|கஞ்சன்கொல்லை]]{{·}}[[கொக்கரசன்பேட்டை ஊராட்சி|கொக்கரசன்பேட்டை]]{{·}}[[கொள்ளுமேடு ஊராட்சி|கொள்ளுமேடு]]{{·}}[[கொண்டசமுத்திரம் ஊராட்சி|கொண்டசமுத்திரம்]]{{·}}[[மா. உத்தமசோழகன் ஊராட்சி|மா. உத்தமசோழகன்]]{{·}}[[டி. அருள்மொழிதேவன் ஊராட்சி|டி. அருள்மொழிதேவன்]]{{·}}[[தொரப்பு ஊராட்சி|தொரப்பு]]</div>
|group5 = [[கீரப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list5 = <div>[[விளாகம் ஊராட்சி|விளாகம்]]{{·}}[[வெள்ளியக்குடி ஊராட்சி|வெள்ளியக்குடி]]{{·}}[[வெய்யலூர் ஊராட்சி|வெய்யலூர்]]{{·}}[[வயலூர் ஊராட்சி, கடலூர்|வயலூர்]]{{·}}[[வட்டத்தூர் ஊராட்சி|வட்டத்தூர்]]{{·}}[[வலசக்காடு ஊராட்சி|வலசக்காடு]]{{·}}[[வடப்பாக்கம் ஊராட்சி|வடப்பாக்கம்]]{{·}}[[வடக்குப்பாளையம் ஊராட்சி|வடக்குப்பாளையம்]]{{·}}[[வடஹரிராஜபுரம் ஊராட்சி|வடஹரிராஜபுரம்]]{{·}}[[வாக்கூர் ஊராட்சி|வாக்கூர்]]{{·}}[[துணிசிரமேடு ஊராட்சி|துணிசிரமேடு]]{{·}}[[தெற்குவிருதாங்கன் ஊராட்சி|தெற்குவிருதாங்கன்]]{{·}}[[தென்ஹரிராஜபுரம் ஊராட்சி|தென்ஹரிராஜபுரம்]]{{·}}[[தரசூர் ஊராட்சி|தரசூர்]]{{·}}[[டி. நெடுஞ்சேரி ஊராட்சி|டி. நெடுஞ்சேரி]]{{·}}[[டி. மணலூர் ஊராட்சி|டி. மணலூர்]]{{·}}[[சிறுகாலூர் ஊராட்சி|சிறுகாலூர்]]{{·}}[[சேதியூர் ஊராட்சி|சேதியூர்]]{{·}}[[செங்கல்மேடு ஊராட்சி|செங்கல்மேடு]]{{·}}[[சாத்தமங்கலம் ஊராட்சி|சாத்தமங்கலம்]]{{·}}[[சாக்காங்குடி ஊராட்சி|சாக்காங்குடி]]{{·}}[[இராமாபுரம் ஊராட்சி, கீரப்பாளையம்|இராமாபுரம்]]{{·}}[[புடையூர் ஊராட்சி|புடையூர்]]{{·}}[[பூர்த்தங்குடி ஊராட்சி|பூர்த்தங்குடி]]{{·}}[[பேரூர் ஊராட்சி|பேரூர்]]{{·}}[[பெருங்காலூர் ஊராட்சி|பெருங்காலூர்]]{{·}}[[பரதூர் ஊராட்சி|பரதூர்]]{{·}}[[பண்ணப்பட்டு ஊராட்சி|பண்ணப்பட்டு]]{{·}}[[பாளையன்சேர்ந்தங்குடி ஊராட்சி|பாளையன்சேர்ந்தங்குடி]]{{·}}[[ஒரத்தூர் ஊராட்சி, கடலூர்|ஒரத்தூர்]]{{·}}[[ஓடாக்கநல்லூர் ஊராட்சி|ஓடாக்கநல்லூர்]]{{·}}[[நங்குடி ஊராட்சி|நங்குடி]]{{·}}[[நந்தீஸ்வரமங்கலம் ஊராட்சி|நந்தீஸ்வரமங்கலம்]]{{·}}[[முகையூர் ஊராட்சி|முகையூர்]]{{·}}[[முடிகண்டநல்லூர் ஊராட்சி|முடிகண்டநல்லூர்]]{{·}}[[மழவராயநல்லூர் ஊராட்சி|மழவராயநல்லூர்]]{{·}}[[மதுராந்தகநல்லூர் ஊராட்சி|மதுராந்தகநல்லூர்]]{{·}}[[குமாரக்குடி ஊராட்சி|குமாரக்குடி]]{{·}}[[கூளப்பாடி ஊராட்சி|கூளப்பாடி]]{{·}}[[கிளியனூர் ஊராட்சி|கிளியனூர்]]{{·}}[[கீரப்பாளையம் ஊராட்சி|கீரப்பாளையம்]]{{·}}[[கீழ்நத்தம் ஊராட்சி|கீழ்நத்தம்]]{{·}}[[காவாலக்குடி ஊராட்சி|காவாலக்குடி]]{{·}}[[கண்ணங்குடி ஊராட்சி|கண்ணங்குடி]]{{·}}[[கந்தகுமாரன் ஊராட்சி|கந்தகுமாரன்]]{{·}}[[கலியமலை ஊராட்சி|கலியமலை]]{{·}}[[கானூர் ஊராட்சி|கானூர்]]{{·}}[[கே. ஆடூர் ஊராட்சி|கே. ஆடூர்]]{{·}}[[கூடலையாத்தூர் ஊராட்சி|கூடலையாத்தூர்]]{{·}}[[எண்ணாநகரம் ஊராட்சி|எண்ணாநகரம்]]{{·}}[[இடையன்பால்சேரி ஊராட்சி|இடையன்பால்சேரி]]{{·}}[[தேவங்குடி ஊராட்சி|தேவங்குடி]]{{·}}[[சி. மேலவன்னியூர் ஊராட்சி|சி. மேலவன்னியூர்]]{{·}}[[பூதங்குடி ஊராட்சி|பூதங்குடி]]{{·}}[[அய்யனூர்-அக்காரமங்கலம் ஊராட்சி|அய்யனூர்-அக்காரமங்கலம்]]{{·}}[[ஆயிப்பேட்டை ஊராட்சி|ஆயிப்பேட்டை]]{{·}}[[கோதண்டவிளாகம் ஊராட்சி|கோதண்டவிளாகம்]]{{·}}[[பாளையங்கோட்டை (கீழ்) ஊராட்சி|பாளையங்கோட்டை (கீழ்)]]{{·}}[[பாளையங்கோட்டை (மேல்) ஊராட்சி|பாளையங்கோட்டை (மேல்)]]{{·}}[[பூந்தோட்டம் ஊராட்சி|பூந்தோட்டம்]]{{·}}[[சோழத்தரம் ஊராட்சி|சோழத்தரம்]]{{·}}[[வாழக்கொல்லை ஊராட்சி|வாழக்கொல்லை]]{{·}}[[சி. வீரசோழகன் ஊராட்சி|சி. வீரசோழகன்]]</div>
|group6 = [[குமராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list6 = <div>[[வெண்ணையூர் ஊராட்சி|வெண்ணையூர்]]{{·}}[[வெள்ளூர் ஊராட்சி, கடலூர்|வெள்ளூர்]]{{·}}[[வரகூர் ஊராட்சி|வரகூர்]]{{·}}[[வல்லம்படுகை ஊராட்சி|வல்லம்படுகை]]{{·}}[[வையூர் ஊராட்சி|வையூர்]]{{·}}[[வடமூர் ஊராட்சி|வடமூர்]]{{·}}[[வடக்குமாங்குடி ஊராட்சி|வடக்குமாங்குடி]]{{·}}[[உசுப்பூர் ஊராட்சி|உசுப்பூர்]]{{·}}[[திருநாரையூர் ஊராட்சி|திருநாரையூர்]]{{·}}[[தெற்குமாங்குடி ஊராட்சி|தெற்குமாங்குடி]]{{·}}[[தெம்மூர் ஊராட்சி|தெம்மூர்]]{{·}}[[தவர்த்தாம்பட்டு ஊராட்சி|தவர்த்தாம்பட்டு]]{{·}}[[டி. புத்தூர் ஊராட்சி|டி. புத்தூர்]]{{·}}[[சிவாயம் ஊராட்சி|சிவாயம்]]{{·}}[[சிவபுரி ஊராட்சி|சிவபுரி]]{{·}}[[சிறகிழந்தநல்லூர் ஊராட்சி|சிறகிழந்தநல்லூர்]]{{·}}[[சர்வராஜன்பேட்டை ஊராட்சி|சர்வராஜன்பேட்டை]]{{·}}[[பூலாமேடு ஊராட்சி|பூலாமேடு]]{{·}}[[பெராம்பட்டு ஊராட்சி|பெராம்பட்டு]]{{·}}[[பரிவிளாகம் ஊராட்சி|பரிவிளாகம்]]{{·}}[[நெய்வாசல் ஊராட்சி|நெய்வாசல்]]{{·}}[[நெடும்பூர் ஊராட்சி|நெடும்பூர்]]{{·}}[[நாஞ்சலூர் ஊராட்சி|நாஞ்சலூர்]]{{·}}[[நந்திமங்கலம் ஊராட்சி|நந்திமங்கலம்]]{{·}}[[நளம்புத்தூர் ஊராட்சி|நளம்புத்தூர்]]{{·}}[[முள்ளங்குடி ஊராட்சி|முள்ளங்குடி]]{{·}}[[மேலபருத்திக்குடி ஊராட்சி|மேலபருத்திக்குடி]]{{·}}[[மெய்யாத்தூர் ஊராட்சி|மெய்யாத்தூர்]]{{·}}[[மாதர்சூடாமணி ஊராட்சி|மாதர்சூடாமணி]]{{·}}[[மா. உடையூர் ஊராட்சி|மா. உடையூர்]]{{·}}[[மா. புளியங்குடி ஊராட்சி|மா. புளியங்குடி]]{{·}}[[மா. அரசூர் ஊராட்சி|மா. அரசூர்]]{{·}}[[குமராட்சி ஊராட்சி|குமராட்சி]]{{·}}[[கூடுவெளிச்சவாடி ஊராட்சி|கூடுவெளிச்சவாடி]]{{·}}[[கீழ்அதங்குடி ஊராட்சி|கீழ்அதங்குடி]]{{·}}[[கீழபருத்திக்குடி ஊராட்சி|கீழபருத்திக்குடி]]{{·}}[[கீழகுண்டலபாடி ஊராட்சி|கீழகுண்டலபாடி]]{{·}}[[காட்டுக்கூடலூர் ஊராட்சி|காட்டுக்கூடலூர்]]{{·}}[[கருப்பூர் ஊராட்சி, குமராட்சி|கருப்பூர்]]{{·}}[[கடவாச்சேரி ஊராட்சி|கடவாச்சேரி]]{{·}}[[எள்ளேரி ஊராட்சி|எள்ளேரி]]{{·}}[[இளநாங்கூர் ஊராட்சி|இளநாங்கூர்]]{{·}}[[எடையார் ஊராட்சி|எடையார்]]{{·}}[[சிதம்பரம்-நகராட்சி அல்லாதது ஊராட்சி|சிதம்பரம்-நகராட்சி அல்லாதது]]{{·}}[[செட்டிக்கட்டளை ஊராட்சி|செட்டிக்கட்டளை]]{{·}}[[சி. வக்காரமாரி ஊராட்சி|சி. வக்காரமாரி]]{{·}}[[சி. தண்டேஸ்வரநல்லூர் ஊராட்சி|சி. தண்டேஸ்வரநல்லூர்]]{{·}}[[சி. அரசூர் ஊராட்சி|சி. அரசூர்]]{{·}}[[அத்திப்பட்டு ஊராட்சி|அத்திப்பட்டு]]{{·}}[[அகரநல்லூர் ஊராட்சி|அகரநல்லூர்]]{{·}}[[ஆட்கொண்டநத்தம் ஊராட்சி|ஆட்கொண்டநத்தம்]]{{·}}[[ஜெயங்கொண்டப்பட்டிணம் ஊராட்சி|ஜெயங்கொண்டப்பட்டிணம்]]{{·}}[[மா. கொளக்குடி ஊராட்சி|மா. கொளக்குடி]]{{·}}[[கூத்தன்கோயில் ஊராட்சி|கூத்தன்கோயில்]]{{·}}[[ருத்திரசோலை ஊராட்சி|ருத்திரசோலை]]{{·}}[[சாலியந்தோப்பு ஊராட்சி|சாலியந்தோப்பு]]{{·}}[[சோழக்கூர் ஊராட்சி|சோழக்கூர்]]</div>
|group7 = [[குறிஞ்சிப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list7 = <div>[[விருப்பாட்சி ஊராட்சி|விருப்பாட்சி]]{{·}}[[வெங்கடாம்பேட்டை ஊராட்சி|வெங்கடாம்பேட்டை]]{{·}}[[வழுதலம்பட்டு ஊராட்சி|வழுதலம்பட்டு]]{{·}}[[வரதராஜன்பேட்டை ஊராட்சி|வரதராஜன்பேட்டை]]{{·}}[[வாண்டியாம்பள்ளம் ஊராட்சி|வாண்டியாம்பள்ளம்]]{{·}}[[வானதிராயபுரம் ஊராட்சி|வானதிராயபுரம்]]{{·}}[[வடக்குத்து ஊராட்சி|வடக்குத்து]]{{·}}[[வடக்குமேலூர் ஊராட்சி|வடக்குமேலூர்]]{{·}}[[தியாகவல்லி ஊராட்சி|தியாகவல்லி]]{{·}}[[தீர்த்தனகிரி ஊராட்சி|தீர்த்தனகிரி]]{{·}}[[தம்பிபேட்டைப்பாளையம் ஊராட்சி|தம்பிபேட்டைப்பாளையம்]]{{·}}[[தம்பிப்பேட்டை ஊராட்சி|தம்பிப்பேட்டை]]{{·}}[[தையல்குணாம்பட்டினம் ஊராட்சி|தையல்குணாம்பட்டினம்]]{{·}}[[சிறுபாலையூர் ஊராட்சி|சிறுபாலையூர்]]{{·}}[[சமட்டிக்குப்பம் ஊராட்சி|சமட்டிக்குப்பம்]]{{·}}[[ரெங்கநாதபுரம் ஊராட்சி|ரெங்கநாதபுரம்]]{{·}}[[புலியூர் ஊராட்சி, கடலூர்|புலியூர்]]{{·}}[[பூவானிக்குப்பம் ஊராட்சி|பூவானிக்குப்பம்]]{{·}}[[பெத்தநாயக்கன்குப்பம் ஊராட்சி|பெத்தநாயக்கன்குப்பம்]]{{·}}[[பெருமாத்தூர் ஊராட்சி|பெருமாத்தூர்]]{{·}}[[நைனார்குப்பம் ஊராட்சி|நைனார்குப்பம்]]{{·}}[[மேலப்புதுப்பேட்டை ஊராட்சி|மேலப்புதுப்பேட்டை]]{{·}}[[மருவாய் ஊராட்சி|மருவாய்]]{{·}}[[குருவப்பன்பேட்டை ஊராட்சி|குருவப்பன்பேட்டை]]{{·}}[[குண்டியமல்லூர் ஊராட்சி|குண்டியமல்லூர்]]{{·}}[[கிருஷ்ணன்குப்பம் ஊராட்சி|கிருஷ்ணன்குப்பம்]]{{·}}[[கீழூர் ஊராட்சி|கீழூர்]]{{·}}[[காயல்பட்டு ஊராட்சி|காயல்பட்டு]]{{·}}[[கருங்குழி ஊராட்சி|கருங்குழி]]{{·}}[[கண்ணாடி ஊராட்சி|கண்ணாடி]]{{·}}[[கள்ளையன்குப்பம் ஊராட்சி|கள்ளையன்குப்பம்]]{{·}}[[கல்குணம் ஊராட்சி|கல்குணம்]]{{·}}[[இந்திரா நகர் ஊராட்சி|இந்திரா நகர்]]{{·}}[[பூதம்பாடி ஊராட்சி|பூதம்பாடி]]{{·}}[[ஆயிக்குப்பம் ஊராட்சி|ஆயிக்குப்பம்]]{{·}}[[ஆதிநாராயணபுரம் ஊராட்சி|ஆதிநாராயணபுரம்]]{{·}}[[அரங்கமங்கலம் ஊராட்சி|அரங்கமங்கலம்]]{{·}}[[அனுக்கம்பட்டு ஊராட்சி|அனுக்கம்பட்டு]]{{·}}[[அன்னதானம்பேட்டை ஊராட்சி|அன்னதானம்பேட்டை]]{{·}}[[ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளம் ஊராட்சி|ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளம்]]{{·}}[[அம்பலவாணன்பேட்டை ஊராட்சி|அம்பலவாணன்பேட்டை]]{{·}}[[ஆலப்பாக்கம் ஊராட்சி, கடலூர்|ஆலப்பாக்கம்]]{{·}}[[அகரம் ஊராட்சி|அகரம்]]{{·}}[[ஆடூர் அகரம் ஊராட்சி|ஆடூர் அகரம்]]{{·}}[[கோரணப்பட்டு ஊராட்சி|கோரணப்பட்டு]]{{·}}[[கோதண்டராமபுரம் ஊராட்சி|கோதண்டராமபுரம்]]{{·}}[[கொளக்குடி ஊராட்சி|கொளக்குடி]]{{·}}[[கொத்தவாச்சேரி ஊராட்சி|கொத்தவாச்சேரி]]{{·}}[[மதனகோபாலபுரம் ஊராட்சி|மதனகோபாலபுரம்]]{{·}}[[தொண்டமாநத்தம் ஊராட்சி|தொண்டமாநத்தம்]]{{·}}[[திருச்சோபுரம் ஊராட்சி|திருச்சோபுரம்]]</div>
|group8 = [[நல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list8 = <div>[[வேப்பூர் ஊராட்சி|வேப்பூர்]]{{·}}[[வெண்கரும்பூர் ஊராட்சி|வெண்கரும்பூர்]]{{·}}[[வரம்பனூர் ஊராட்சி|வரம்பனூர்]]{{·}}[[வண்ணாத்தூர் ஊராட்சி|வண்ணாத்தூர்]]{{·}}[[வலசை ஊராட்சி|வலசை]]{{·}}[[வடகரை ஊராட்சி, கடலூர்|வடகரை]]{{·}}[[துறையூர் ஊராட்சி|துறையூர்]]{{·}}[[தொளார் ஊராட்சி|தொளார்]]{{·}}[[திருவட்டதுறை ஊராட்சி|திருவட்டதுறை]]{{·}}[[திருப்பெயர் ஊராட்சி|திருப்பெயர்]]{{·}}[[தாழநல்லூர் ஊராட்சி|தாழநல்லூர்]]{{·}}[[தே. புடையூர் ஊராட்சி|தே. புடையூர்]]{{·}}[[சிறுநெசலூர் ஊராட்சி|சிறுநெசலூர்]]{{·}}[[சிறுமங்கலம் ஊராட்சி|சிறுமங்கலம்]]{{·}}[[சேவூர் ஊராட்சி|சேவூர்]]{{·}}[[சேதுவராயன்குப்பம் ஊராட்சி|சேதுவராயன்குப்பம்]]{{·}}[[சேப்பாக்கம் ஊராட்சி|சேப்பாக்கம்]]{{·}}[[சாத்தியம் ஊராட்சி|சாத்தியம்]]{{·}}[[பூலாம்பாடி ஊராட்சி|பூலாம்பாடி]]{{·}}[[பிஞ்சனூர் ஊராட்சி|பிஞ்சனூர்]]{{·}}[[பெரியநெசலூர் ஊராட்சி|பெரியநெசலூர்]]{{·}}[[பெலாந்துறை ஊராட்சி|பெலாந்துறை]]{{·}}[[பெ. பூவனூர் ஊராட்சி|பெ. பூவனூர்]]{{·}}[[பெ. பொன்னேரி ஊராட்சி|பெ. பொன்னேரி]]{{·}}[[பாசிகுளம் ஊராட்சி|பாசிகுளம்]]{{·}}[[பா. கொத்தனூர் ஊராட்சி|பா. கொத்தனூர்]]{{·}}[[நிராமணி ஊராட்சி|நிராமணி]]{{·}}[[நரசிங்கமங்கலம் ஊராட்சி|நரசிங்கமங்கலம்]]{{·}}[[நல்லூர் ஊராட்சி, கடலூர்|நல்லூர்]]{{·}}[[நகர் ஊராட்சி|நகர்]]{{·}}[[என். நாரையூர் ஊராட்சி|என். நாரையூர்]]{{·}}[[முருகன்குடி ஊராட்சி|முருகன்குடி]]{{·}}[[மேலூர் ஊராட்சி|மேலூர்]]{{·}}[[மே. மாத்தூர் ஊராட்சி|மே. மாத்தூர்]]{{·}}[[மருதத்தூர் ஊராட்சி|மருதத்தூர்]]{{·}}[[மன்னம்பாடி ஊராட்சி|மன்னம்பாடி]]{{·}}[[மாளிகைமேடு ஊராட்சி|மாளிகைமேடு]]{{·}}[[மாளிகைகோட்டம் ஊராட்சி|மாளிகைகோட்டம்]]{{·}}[[மதுரவல்லி ஊராட்சி|மதுரவல்லி]]{{·}}[[குருக்கத்தஞ்சேரி ஊராட்சி|குருக்கத்தஞ்சேரி]]{{·}}[[கோவிலூர் ஊராட்சி|கோவிலூர்]]{{·}}[[கொத்தட்டை ஊராட்சி|கொத்தட்டை]]{{·}}[[கொசப்பள்ளம் ஊராட்சி|கொசப்பள்ளம்]]{{·}}[[கோனூர் ஊராட்சி|கோனூர்]]{{·}}[[கொடிக்களம் ஊராட்சி|கொடிக்களம்]]{{·}}[[கிளிமங்கலம் ஊராட்சி|கிளிமங்கலம்]]{{·}}[[கீழ்குறிச்சி ஊராட்சி|கீழ்குறிச்சி]]{{·}}[[காட்டுமைலூர் ஊராட்சி|காட்டுமைலூர்]]{{·}}[[காரையூர் ஊராட்சி|காரையூர்]]{{·}}[[ஐவதக்குடி ஊராட்சி|ஐவதக்குடி]]{{·}}[[கூடலூர் ஊராட்சி, கடலூர்|கூடலூர்]]{{·}}[[கணபதிகுறிச்சி ஊராட்சி|கணபதிகுறிச்சி]]{{·}}[[எரப்பாவூர் ஊராட்சி|எரப்பாவூர்]]{{·}}[[எறையூர் ஊராட்சி|எறையூர்]]{{·}}[[இலங்கியனூர் ஊராட்சி|இலங்கியனூர்]]{{·}}[[தீவளூர் ஊராட்சி|தீவளூர்]]{{·}}[[அருகேரி ஊராட்சி|அருகேரி]]{{·}}[[ஆதியூர் ஊராட்சி|ஆதியூர்]]{{·}}[[ஆதமங்கலம் ஊராட்சி|ஆதமங்கலம்]]{{·}}[[ஏ. மரூர் ஊராட்சி|ஏ. மரூர்]]{{·}}[[எ. சித்தூர் ஊராட்சி|எ. சித்தூர்]]{{·}}[[ஏ. அகரம் ஊராட்சி|ஏ. அகரம்]]{{·}}[[கோ. கொத்தனூர் ஊராட்சி|கோ. கொத்தனூர்]]{{·}}[[செளந்திரசோழபுரம் ஊராட்சி|செளந்திரசோழபுரம்]]</div>
|group9 = [[பண்ருட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list9 = <div>[[விசூர் ஊராட்சி|விசூர்]]{{·}}[[வேகாக்கொல்லை ஊராட்சி|வேகாக்கொல்லை]]{{·}}[[வீரசிங்கன்குப்பம் ஊராட்சி|வீரசிங்கன்குப்பம்]]{{·}}[[வீரப்பெருமாநல்லூர் ஊராட்சி|வீரப்பெருமாநல்லூர்]]{{·}}[[வல்லம் ஊராட்சி|வல்லம்]]{{·}}[[திருவாமூர் ஊராட்சி|திருவாமூர்]]{{·}}[[தாழம்பட்டு ஊராட்சி|தாழம்பட்டு]]{{·}}[[சொரத்தூர் ஊராட்சி|சொரத்தூர்]]{{·}}[[சிறுவத்தூர் ஊராட்சி|சிறுவத்தூர்]]{{·}}[[சிறுகிராமம் ஊராட்சி|சிறுகிராமம்]]{{·}}[[சிலம்பிநாதன்பேட்டை ஊராட்சி|சிலம்பிநாதன்பேட்டை]]{{·}}[[செம்மேடு ஊராட்சி|செம்மேடு]]{{·}}[[சேமக்கோட்டை ஊராட்சி|சேமக்கோட்டை]]{{·}}[[இராயர்பாளையம் ஊராட்சி|இராயர்பாளையம்]]{{·}}[[புறங்கணி ஊராட்சி|புறங்கணி]]{{·}}[[பூங்குணம் ஊராட்சி|பூங்குணம்]]{{·}}[[பேர்பெரியான்குப்பம் ஊராட்சி|பேர்பெரியான்குப்பம்]]{{·}}[[பெரியகாட்டுப்பாளையம் ஊராட்சி|பெரியகாட்டுப்பாளையம்]]{{·}}[[பணிக்கன்குப்பம் ஊராட்சி|பணிக்கன்குப்பம்]]{{·}}[[நத்தம் ஊராட்சி|நத்தம்]]{{·}}[[நடுக்குப்பம் ஊராட்சி|நடுக்குப்பம்]]{{·}}[[மேல்மாம்பட்டு ஊராட்சி|மேல்மாம்பட்டு]]{{·}}[[மேல்காங்கேயன்குப்பம் ஊராட்சி|மேல்காங்கேயன்குப்பம்]]{{·}}[[மேலிருப்பு ஊராட்சி|மேலிருப்பு]]{{·}}[[மருங்கூர் ஊராட்சி|மருங்கூர்]]{{·}}[[மணப்பாக்கம் ஊராட்சி|மணப்பாக்கம்]]{{·}}[[மணம்தவிழ்ந்தபுதூர் ஊராட்சி|மணம்தவிழ்ந்தபுதூர்]]{{·}}[[மாளிகம்பட்டு ஊராட்சி|மாளிகம்பட்டு]]{{·}}[[லஷ்மிநாராயணபுரம் ஊராட்சி|லஷ்மிநாராயணபுரம்]]{{·}}[[குடுமியான்குப்பம் ஊராட்சி|குடுமியான்குப்பம்]]{{·}}[[கொளப்பாக்கம் ஊராட்சி|கொளப்பாக்கம்]]{{·}}[[கீழ்மாம்பட்டு ஊராட்சி|கீழ்மாம்பட்டு]]{{·}}[[கீழ்காங்கேயன்குப்பம் ஊராட்சி|கீழ்காங்கேயன்குப்பம்]]{{·}}[[கீழிருப்பு ஊராட்சி|கீழிருப்பு]]{{·}}[[கீழகுப்பம் ஊராட்சி|கீழகுப்பம்]]{{·}}[[காட்டுக்கூடலூர் ஊராட்சி|காட்டுக்கூடலூர்]]{{·}}[[கருக்கை ஊராட்சி|கருக்கை]]{{·}}[[காடாம்புலியூர் ஊராட்சி|காடாம்புலியூர்]]{{·}}[[எலந்தப்பட்டு ஊராட்சி|எலந்தப்பட்டு]]{{·}}[[அரசடிக்குப்பம் ஊராட்சி|அரசடிக்குப்பம்]]{{·}}[[அங்குசெட்டிப்பாளையம் ஊராட்சி|அங்குசெட்டிப்பாளையம்]]{{·}}[[அழகப்பசமுத்திரம் ஊராட்சி|அழகப்பசமுத்திரம்]]</div>
|group10 = [[பரங்கிப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list10 = <div>[[வில்லியநல்லூர் ஊராட்சி|வில்லியநல்லூர்]]{{·}}[[வேளங்கிப்பட்டு ஊராட்சி|வேளங்கிப்பட்டு]]{{·}}[[வயலாமூர் ஊராட்சி|வயலாமூர்]]{{·}}[[வசப்புத்தூர் ஊராட்சி|வசப்புத்தூர்]]{{·}}[[உத்தமசோழமங்கலம் ஊராட்சி|உத்தமசோழமங்கலம்]]{{·}}[[தில்லைவிடங்கன் ஊராட்சி|தில்லைவிடங்கன்]]{{·}}[[தச்சக்காடு ஊராட்சி|தச்சக்காடு]]{{·}}[[தாண்டவராயன்சோழகன்பேட்டை ஊராட்சி|தாண்டவராயன்சோழகன்பேட்டை]]{{·}}[[சிலம்பிமங்கலம் ஊராட்சி|சிலம்பிமங்கலம்]]{{·}}[[சேந்திரக்கிள்ளை ஊராட்சி|சேந்திரக்கிள்ளை]]{{·}}[[பூவாலை ஊராட்சி|பூவாலை]]{{·}}[[பின்னத்தூர் ஊராட்சி|பின்னத்தூர்]]{{·}}[[பிச்சாவரம் ஊராட்சி|பிச்சாவரம்]]{{·}}[[பெரியப்பட்டு ஊராட்சி|பெரியப்பட்டு]]{{·}}[[பெரியகொமட்டி ஊராட்சி|பெரியகொமட்டி]]{{·}}[[பள்ளிப்படை ஊராட்சி|பள்ளிப்படை]]{{·}}[[நஞ்சைமகத்துவாழ்க்கை ஊராட்சி|நஞ்சைமகத்துவாழ்க்கை]]{{·}}[[நக்கரவந்தன்குடி ஊராட்சி|நக்கரவந்தன்குடி]]{{·}}[[மேலத்திருக்கழிபாலை ஊராட்சி|மேலத்திருக்கழிபாலை]]{{·}}[[மீதிக்குடி ஊராட்சி|மீதிக்குடி]]{{·}}[[மஞ்சக்குழி ஊராட்சி|மஞ்சக்குழி]]{{·}}[[மணிக்கொல்லை ஊராட்சி|மணிக்கொல்லை]]{{·}}[[குரியாமங்கலம் ஊராட்சி|குரியாமங்கலம்]]{{·}}[[குமாரமங்கலம் ஊராட்சி|குமாரமங்கலம்]]{{·}}[[கோவிலாம்பூண்டி ஊராட்சி|கோவிலாம்பூண்டி]]{{·}}[[கொத்தட்டை ஊராட்சி|கொத்தட்டை]]{{·}}[[கீழத்திருக்கழிப்பாலை ஊராட்சி|கீழத்திருக்கழிப்பாலை]]{{·}}[[கீழப்பெரம்பை ஊராட்சி|கீழப்பெரம்பை]]{{·}}[[கீழமணக்குடி ஊராட்சி|கீழமணக்குடி]]{{·}}[[கீழ் அணுவம்பட்டு ஊராட்சி|கீழ் அணுவம்பட்டு]]{{·}}[[கவரப்பட்டு ஊராட்சி|கவரப்பட்டு]]{{·}}[[கனகரப்பட்டு ஊராட்சி|கனகரப்பட்டு]]{{·}}[[சின்னக்கொமட்டி ஊராட்சி|சின்னக்கொமட்டி]]{{·}}[[சி. கொத்தங்குடி ஊராட்சி|சி. கொத்தங்குடி]]{{·}}[[பு. முட்லூர் ஊராட்சி|பு. முட்லூர்]]{{·}}[[பு. மடுவங்கரை ஊராட்சி|பு. மடுவங்கரை]]{{·}}[[ஆயிபுரம் ஊராட்சி|ஆயிபுரம்]]{{·}}[[அருண்மொழிதேவன் ஊராட்சி|அருண்மொழிதேவன்]]{{·}}[[அரியகோஷ்டி ஊராட்சி|அரியகோஷ்டி]]{{·}}[[ஆதிவராகநல்லூர் ஊராட்சி|ஆதிவராகநல்லூர்]]{{·}}[[சின்னூர்புதுப்பேட்டை ஊராட்சி|சின்னூர்புதுப்பேட்டை]]</div>
|group11 = [[மங்கலூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list11 = <div>[[விநாயகநந்தல் ஊராட்சி|விநாயகநந்தல்]]{{·}}[[வெங்கனூர் ஊராட்சி|வெங்கனூர்]]{{·}}[[வள்ளிமதுரம் ஊராட்சி|வள்ளிமதுரம்]]{{·}}[[வையங்குடி ஊராட்சி|வையங்குடி]]{{·}}[[வாகையூர் ஊராட்சி|வாகையூர்]]{{·}}[[வடபாதி ஊராட்சி|வடபாதி]]{{·}}[[வடகராம்பூண்டி ஊராட்சி|வடகராம்பூண்டி]]{{·}}[[தச்சூர் ஊராட்சி|தச்சூர்]]{{·}}[[டி. ஏந்தல் ஊராட்சி|டி. ஏந்தல்]]{{·}}[[சிறுபாக்கம் ஊராட்சி|சிறுபாக்கம்]]{{·}}[[சிறுமுளை ஊராட்சி|சிறுமுளை]]{{·}}[[சிறுகரம்பலூர் ஊராட்சி|சிறுகரம்பலூர்]]{{·}}[[செவ்வேரி ஊராட்சி|செவ்வேரி]]{{·}}[[எஸ். புதூர் ஊராட்சி|எஸ். புதூர்]]{{·}}[[எஸ். நாரையூர் ஊராட்சி|எஸ். நாரையூர்]]{{·}}[[ரெட்டாக்குறிச்சி ஊராட்சி|ரெட்டாக்குறிச்சி]]{{·}}[[இராமநத்தம் ஊராட்சி|இராமநத்தம்]]{{·}}[[புல்லூர் ஊராட்சி|புல்லூர்]]{{·}}[[புலிவலம் ஊராட்சி, கடலூர்|புலிவலம்]]{{·}}[[புலிகரம்பலூர் ஊராட்சி|புலிகரம்பலூர்]]{{·}}[[போத்திராமங்கலம் ஊராட்சி|போத்திராமங்கலம்]]{{·}}[[பெருமுளை ஊராட்சி|பெருமுளை]]{{·}}[[பட்டூர் ஊராட்சி|பட்டூர்]]{{·}}[[பட்டாக்குறிச்சி ஊராட்சி|பட்டாக்குறிச்சி]]{{·}}[[பாசார் ஊராட்சி|பாசார்]]{{·}}[[பனையந்தூர் ஊராட்சி|பனையந்தூர்]]{{·}}[[ஒரங்கூர் ஊராட்சி|ஒரங்கூர்]]{{·}}[[நிதிநத்தம் ஊராட்சி|நிதிநத்தம்]]{{·}}[[நெடுங்குளம் ஊராட்சி|நெடுங்குளம்]]{{·}}[[நாவலூர் ஊராட்சி|நாவலூர்]]{{·}}[[மேலாதனூர் ஊராட்சி|மேலாதனூர்]]{{·}}[[மேலக்கல்பூண்டி ஊராட்சி|மேலக்கல்பூண்டி]]{{·}}[[மாங்குளம் ஊராட்சி|மாங்குளம்]]{{·}}[[மங்களூர் ஊராட்சி|மங்களூர்]]{{·}}[[மலையனூர் ஊராட்சி|மலையனூர்]]{{·}}[[ம. புதூர் ஊராட்சி|ம. புதூர்]]{{·}}[[ம. பொடையூர் ஊராட்சி|ம. பொடையூர்]]{{·}}[[மா. கொத்தனூர் ஊராட்சி|மா. கொத்தனூர்]]{{·}}[[லக்கூர் ஊராட்சி|லக்கூர்]]{{·}}[[கோடங்குடி ஊராட்சி|கோடங்குடி]]{{·}}[[கீழ்ஒரத்தூர் ஊராட்சி|கீழ்ஒரத்தூர்]]{{·}}[[கீழக்கல்பூண்டி ஊராட்சி|கீழக்கல்பூண்டி]]{{·}}[[கீழச்செருவாய் ஊராட்சி|கீழச்செருவாய்]]{{·}}[[கழுதூர் ஊராட்சி|கழுதூர்]]{{·}}[[கண்டமத்தான் ஊராட்சி|கண்டமத்தான்]]{{·}}[[காஞ்சிராங்குளம் ஊராட்சி|காஞ்சிராங்குளம்]]{{·}}[[கல்லூர் ஊராட்சி|கல்லூர்]]{{·}}[[ஜா. ஏந்தல் ஊராட்சி|ஜா. ஏந்தல்]]{{·}}[[ஐவனூர் ஊராட்சி|ஐவனூர்]]{{·}}[[எழுத்தூர் ஊராட்சி|எழுத்தூர்]]{{·}}[[எடச்செருவாய் ஊராட்சி|எடச்செருவாய்]]{{·}}[[ஈ. கீரனூர் ஊராட்சி|ஈ. கீரனூர்]]{{·}}[[சித்தேரி ஊராட்சி, கடலூர்|சித்தேரி]]{{·}}[[ஆவினங்குடி ஊராட்சி|ஆவினங்குடி]]{{·}}[[ஆவட்டி ஊராட்சி|ஆவட்டி]]{{·}}[[அரசங்குடி ஊராட்சி|அரசங்குடி]]{{·}}[[அரங்கூர் ஊராட்சி|அரங்கூர்]]{{·}}[[ஆலத்தூர் ஊராட்சி|ஆலத்தூர்]]{{·}}[[ஆலம்பாடி ஊராட்சி|ஆலம்பாடி]]{{·}}[[ஆக்கனூர் ஊராட்சி|ஆக்கனூர்]]{{·}}[[அடரி ஊராட்சி|அடரி]]{{·}}[[கொரக்கை ஊராட்சி|கொரக்கை]]{{·}}[[கொரக்கவாடி ஊராட்சி|கொரக்கவாடி]]{{·}}[[பொயனப்பாடி ஊராட்சி|பொயனப்பாடி]]{{·}}[[தொழுதூர் ஊராட்சி|தொழுதூர்]]{{·}}[[தொண்டங்குறிச்சி ஊராட்சி|தொண்டங்குறிச்சி]]</div>
|group12 = [[மேல்புவனகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list12 = <div>[[வீரமுடையாநத்தம் ஊராட்சி|வீரமுடையாநத்தம்]]{{·}}[[வத்தராயன்தெத்து ஊராட்சி|வத்தராயன்தெத்து]]{{·}}[[வடதலைக்குளம் ஊராட்சி|வடதலைக்குளம்]]{{·}}[[வடகிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி|வடகிருஷ்ணாபுரம்]]{{·}}[[வடக்குத்திட்டை ஊராட்சி|வடக்குத்திட்டை]]{{·}}[[உளுத்தூர் ஊராட்சி|உளுத்தூர்]]{{·}}[[துரிஞ்சிக்கொல்லை ஊராட்சி|துரிஞ்சிக்கொல்லை]]{{·}}[[தில்லைநாயகபுரம் ஊராட்சி|தில்லைநாயகபுரம்]]{{·}}[[தெற்குத்திட்டை ஊராட்சி|தெற்குத்திட்டை]]{{·}}[[தீத்தாம்பாளையம் ஊராட்சி|தீத்தாம்பாளையம்]]{{·}}[[சாத்தப்பாடி ஊராட்சி|சாத்தப்பாடி]]{{·}}[[பிரசன்னராமாபுரம் ஊராட்சி|பிரசன்னராமாபுரம்]]{{·}}[[பின்னலூர் ஊராட்சி|பின்னலூர்]]{{·}}[[பெரியநெற்குணம் ஊராட்சி|பெரியநெற்குணம்]]{{·}}[[பி. கொளக்குடி ஊராட்சி|பி. கொளக்குடி]]{{·}}[[நெல்லிக்கொல்லை ஊராட்சி|நெல்லிக்கொல்லை]]{{·}}[[நத்தமேடு ஊராட்சி|நத்தமேடு]]{{·}}[[மிராளூர் ஊராட்சி|மிராளூர்]]{{·}}[[மேல்வளையமாதேவி ஊராட்சி|மேல்வளையமாதேவி]]{{·}}[[மேல்அனுவம்பட்டு ஊராட்சி|மேல்அனுவம்பட்டு]]{{·}}[[மேலமுங்கிலடி ஊராட்சி|மேலமுங்கிலடி]]{{·}}[[மேலமணக்குடி ஊராட்சி|மேலமணக்குடி]]{{·}}[[மருதூர் ஊராட்சி|மருதூர்]]{{·}}[[மஞ்சக்கொல்லை ஊராட்சி|மஞ்சக்கொல்லை]]{{·}}[[லால்புரம் ஊராட்சி|லால்புரம்]]{{·}}[[குமுடிமூலை ஊராட்சி|குமுடிமூலை]]{{·}}[[கீழமுங்கிலடி ஊராட்சி|கீழமுங்கிலடி]]{{·}}[[கிளாவடிநத்தம் ஊராட்சி|கிளாவடிநத்தம்]]{{·}}[[கீழ்வளையமாதேவி ஊராட்சி|கீழ்வளையமாதேவி]]{{·}}[[கத்தாழை ஊராட்சி|கத்தாழை]]{{·}}[[கஸ்பா ஆலம்பாடி ஊராட்சி|கஸ்பா ஆலம்பாடி]]{{·}}[[கரைமேடு ஊராட்சி|கரைமேடு]]{{·}}[[ஜெயங்கொண்டான் ஊராட்சி|ஜெயங்கொண்டான்]]{{·}}[[எரும்பூர் ஊராட்சி|எரும்பூர்]]{{·}}[[எல்லைக்குடி ஊராட்சி|எல்லைக்குடி]]{{·}}[[சொக்கன்கொல்லை ஊராட்சி|சொக்கன்கொல்லை]]{{·}}[[சின்னநெற்குணம் ஊராட்சி|சின்னநெற்குணம்]]{{·}}[[சி. முட்லூர் ஊராட்சி|சி. முட்லூர்]]{{·}}[[பூதவராயன்பேட்டை ஊராட்சி|பூதவராயன்பேட்டை]]{{·}}[[பி. உடையூர் ஊராட்சி|பி. உடையூர்]]{{·}}[[பு. ஆதனூர் ஊராட்சி|பு. ஆதனூர்]]{{·}}[[பு. சித்தேரி ஊராட்சி|பு. சித்தேரி]]{{·}}[[அழிசிகுடி ஊராட்சி|அழிசிகுடி]]{{·}}[[ஆனைவாரி ஊராட்சி|ஆனைவாரி]]{{·}}[[அம்மன்குப்பம் ஊராட்சி|அம்மன்குப்பம்]]{{·}}[[அம்பாள்புரம் ஊராட்சி|அம்பாள்புரம்]]{{·}}[[அகர ஆலம்பாடி ஊராட்சி|அகர ஆலம்பாடி]]</div>
|group13 = [[விருத்தாச்சலம் ஊராட்சி ஒன்றியம்]]
|list13 = <div>[[விசலூர் ஊராட்சி|விசலூர்]]{{·}}[[விளாங்காட்டூர் ஊராட்சி|விளாங்காட்டூர்]]{{·}}[[விஜயமாநகரம் ஊராட்சி|விஜயமாநகரம்]]{{·}}[[வேட்டக்குடி ஊராட்சி|வேட்டக்குடி]]{{·}}[[வண்ணாங்குடிகாடு ஊராட்சி|வண்ணாங்குடிகாடு]]{{·}}[[தொட்டிக்குப்பம் ஊராட்சி|தொட்டிக்குப்பம்]]{{·}}[[தொரவளூர் ஊராட்சி|தொரவளூர்]]{{·}}[[டி. வி. புத்தூர் ஊராட்சி|டி. வி. புத்தூர்]]{{·}}[[டி. மாவிடந்தல் ஊராட்சி|டி. மாவிடந்தல்]]{{·}}[[சித்தேரிக்குப்பம் ஊராட்சி|சித்தேரிக்குப்பம்]]{{·}}[[சிறுவம்பார் ஊராட்சி|சிறுவம்பார்]]{{·}}[[செம்பளாக்குறிச்சி ஊராட்சி|செம்பளாக்குறிச்சி]]{{·}}[[சாத்துக்கூடல் மேல்பாதி ஊராட்சி|சாத்துக்கூடல் மேல்பாதி]]{{·}}[[சாத்துக்கூடல் கீழ்பாதி ஊராட்சி|சாத்துக்கூடல் கீழ்பாதி]]{{·}}[[சத்தியவாடி ஊராட்சி|சத்தியவாடி]]{{·}}[[ரூபநாராயணநல்லூர் ஊராட்சி|ரூபநாராயணநல்லூர்]]{{·}}[[இராஜேந்திரப்பட்டினம் ஊராட்சி|இராஜேந்திரப்பட்டினம்]]{{·}}[[புதுக்கூரைப்பேட்டை ஊராட்சி|புதுக்கூரைப்பேட்டை]]{{·}}[[புலியூர் ஊராட்சி|புலியூர்]]{{·}}[[பெரியவடவாடி ஊராட்சி|பெரியவடவாடி]]{{·}}[[பெரம்பலூர் ஊராட்சி|பெரம்பலூர்]]{{·}}[[பேரளையூர் ஊராட்சி|பேரளையூர்]]{{·}}[[பரவளூர் ஊராட்சி|பரவளூர்]]{{·}}[[நறுமணம் ஊராட்சி|நறுமணம்]]{{·}}[[முகுந்தநல்லூர் ஊராட்சி|முகுந்தநல்லூர்]]{{·}}[[மு. அகரம் ஊராட்சி|மு. அகரம்]]{{·}}[[மாத்தூர் ஊராட்சி|மாத்தூர்]]{{·}}[[மணவாளநல்லூர் ஊராட்சி|மணவாளநல்லூர்]]{{·}}[[மு. புதூர் ஊராட்சி|மு. புதூர்]]{{·}}[[மு. பட்டி ஊராட்சி|மு. பட்டி]]{{·}}[[மு. பரூர் ஊராட்சி|மு. பரூர்]]{{·}}[[குப்பநத்தம் ஊராட்சி|குப்பநத்தம்]]{{·}}[[கோவிலானூர் ஊராட்சி|கோவிலானூர்]]{{·}}[[கோ. மங்கலம் ஊராட்சி|கோ. மங்கலம்]]{{·}}[[கொடுக்கூர் ஊராட்சி|கொடுக்கூர்]]{{·}}[[கோ. பூவனூர் ஊராட்சி|கோ. பூவனூர்]]{{·}}[[கோ. பவழங்குடி ஊராட்சி|கோ. பவழங்குடி]]{{·}}[[காட்டுப்பரூர் ஊராட்சி|காட்டுப்பரூர்]]{{·}}[[கட்டியநல்லூர் ஊராட்சி|கட்டியநல்லூர்]]{{·}}[[கச்சிராயநத்தம் ஊராட்சி|கச்சிராயநத்தம்]]{{·}}[[கருவேப்பிலங்குறிச்சி ஊராட்சி|கருவேப்பிலங்குறிச்சி]]{{·}}[[கர்ணத்தம் ஊராட்சி|கர்ணத்தம்]]{{·}}[[க. இளமங்கலம் ஊராட்சி|க. இளமங்கலம்]]{{·}}[[கோபுராபுரம் ஊராட்சி|கோபுராபுரம்]]{{·}}[[எடையூர் ஊராட்சி|எடையூர்]]{{·}}[[எடசித்தூர் ஊராட்சி|எடசித்தூர்]]{{·}}[[எருமனூர் ஊராட்சி|எருமனூர்]]{{·}}[[சின்னப்பரூர் ஊராட்சி|சின்னப்பரூர்]]{{·}}[[சின்னகண்டியங்குப்பம் ஊராட்சி|சின்னகண்டியங்குப்பம்]]{{·}}[[ஆலிச்சிக்குடி ஊராட்சி|ஆலிச்சிக்குடி]]{{·}}[[ஆலடி ஊராட்சி|ஆலடி]]</div>
 
}}
<noinclude>[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு மாவட்ட வார்ப்புருக்கள்]]
[[பகுப்பு:கடலூர் மாவட்டம்]]</noinclude>
 
 
 
{{தமிழ்நாடு}}
 
[[பகுப்பு:கடலூர் மாவட்டம்| ]]
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு]]
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2790713" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது