"வார்ப்புரு:2019–20 coronavirus pandemic data" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  4 மாதங்களுக்கு முன்
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
!scope="row"|[[File:Flag of the Czech Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செக் குடியரசு]]
|9,086103
|317
|6,370377
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web |url=https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 |title=COVID-19 &#124; Onemocnění aktuálně od MZČR |publisher=[[Ministry of Health (Czech Republic)]]|access-date=2728 May 2020 |language=czech}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|313
|5,500<!--Please don't fill this in unless there is an official up-to-date figure supported by cited sources-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref name="fi-map">{{cite web|title=Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)|url=https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26|website=experience.arcgis.com |access-date=20 April 2020}}</ref>--><ref name="THL">{{cite web|url=https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta|title=Tilannekatsaus koronaviruksesta|trans-title=Situation report on the coronavirus|publisher= Finnish Institute for Health and Welfare|access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,996
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|url=https://koronavirus.gov.hu|title=Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis|work=koronavirus.gov.hu|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[Tajikistan]]
|3,424
|47
|1,575
|<ref>{{Cite news|url=https://khovar.tj/2020/05/dvsdhabari-hush-olkunanda-dar-to-ikiston-1575-nafar-az-covid-19-shifo-yoftand/|script-title=tg:ХАБАРИ ХУШҲОЛКУНАНДА! Дар Тоҷикистон 1575 нафар аз COVID-19 шифо ёфтанд|website=Khovar|access-date=27 May 2020|language=tg}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,668
|<ref>{{cite web|url=https://coronavirus.uz/ru|script-title=ru:Коронавирусная инфекция (COVID-19)|language=ru|access-date=28 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tajikistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[Tajikistan]]
|3,424
|47
|1,575
|<ref>{{Cite news|url=https://khovar.tj/2020/05/dvsdhabari-hush-olkunanda-dar-to-ikiston-1575-nafar-az-covid-19-shifo-yoftand/|script-title=tg:ХАБАРИ ХУШҲОЛКУНАНДА! Дар Тоҷикистон 1575 нафар аз COVID-19 шифо ёфтанд|website=Khovar|access-date=27 May 2020|language=tg}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,185
|<ref>{{cite web |title=Ministere de la Santé de Djibouti |url=https://www.facebook.com/minister.sante.dj/posts/3117315228307390 |website=www.facebook.com|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" data-sort-value="Democratic Republic of the Congo"|[[காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு|காங்கோ]]{{efn|'''காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The [[Democratic Republic of the Congo]].}}}}
|2,545659
|69
|381
|<ref>{{Cite web |url=https://covid-19info.cd/ |title=Covid19 Info Congo |language=Fr |access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Côte d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,302
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{Cite web |url=http://www.gouv.ci/_actualite-article-all.php?d=2|title=19 NOUVEAUX CAS ENREGISTRES, PORTANT A 1183 LE NOMBRE TOTAL DE CAS, DONT 525 GUERIS ET 14 DECES|date=28 April 2020|work=gouv.ci|language=en-GB|access-date=22 April 2020}}</ref>--><ref>{{Cite web |url=https://www.facebook.com/Mshpci/posts/1598071787025176 |title=Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique |website=www.facebook.com |language=en |access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" data-sort-value="Democratic Republic of the Congo"|[[காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு|காங்கோ]]{{efn|'''காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The [[Democratic Republic of the Congo]].}}}}
|2,545
|68
|365
|<ref>{{Cite web |url=https://covid-19info.cd/ |title=Covid19 Info Congo |language=Fr |access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பல்காரியா]]
|2,460477
|133134
|912965
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future, it is a directory of stories, the top one should have current data--><ref>{{Cite web|url=https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/potvrdeni-sluchai-na-koronavirus-na-teritoriyata-na-r-blgariya/|script-title=bg:Потвърдени случаи на коронавирус COVID-19 в България |trans-title=Confirmed COVID-19 தொற்றுகள் in Bulgaria |lang=bg |publisher=Ministry of Health (Bulgaria)|access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina|Bosnia & Herzegovina]]
|2,435462
|151153
|1,744781
|<!-- klix tracker, used t be most up-to-date: --><!--<ref>{{cite web|url=https://www.klix.ba/koronavirus-u-bih|title=Koronavirus u BiH|publisher=Klix|language=bs}}</ref>--><!-- official tracker: --><ref>{{cite web|url=http://mcp.gov.ba/?lang=en|title=COVID-19 in Bosnia and Herzegovina|publisher=Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina|access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|2,109194
|3739
|1,471002
|873
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL |work=Ministry of Health (El Salvador) |language=es |access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|1,840851
|66
|1,561574
|<!--Primary source from Estonian Government agency releasing updated daily at 12:00 (GMT+2)--><ref>{{cite web |url=https://www.terviseamet.ee/en/covid19 |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Estonian Health Board |access-date=2728 May 2020}}</ref><!--DO NOT add other sources as they are all citing Health Board!-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிலோவாக்கியா]]
|1,515520
|28
|1,327332
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>
[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref>--><!--rtvs (radio and television of slovakia) is a public broadcasting service owned by the slovak government-->|<ref>{{cite web |url=https://korona.gov.sk/en/ |language=English|title=Coronavirus in Slovakia |access-date=2728 May 2020 |website=korona.gov.sk |publisher=National Health Information Center}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,354
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><ref>{{cite web |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji |url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |website=www.rtvslo.si |access-date=27 May 2020}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |website=Ministry of Health |access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கென்யா]]
|1,050471
|55
|408
|<!--Note that the official Twitter account of the Ministry of Health of Kenya is a reliable source for Kenyan public health news as per WP:TWITTER--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite tweet|user=MOH_Kenya|number=1265632899459624961|date=27 May 2020|title=COVID-19 UPDATE}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|197
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=Health Protection Agency Maldives - COVID-19 Statistics Dashboard|access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Kenya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கென்யா]]
|1,471
|55
|408
|<!--Note that the official Twitter account of the Ministry of Health of Kenya is a reliable source for Kenyan public health news as per WP:TWITTER--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{Cite tweet|user=MOH_Kenya|number=1265632899459624961|date=27 May 2020|title=COVID-19 UPDATE}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|0
|<ref name="groupe.aeronaval.defense"></ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அல்பேனியா]]
|1,076
|33
|823
|<ref>{{cite web|url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania {{!}} Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq |access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Latvia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாத்வியா]]
|1,057061
|2324
|741
|<!-- JHU: recoveries --><ref name="JHU" /><!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government Twitter account, and other messages on the same account likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite web|url=https://covid19.gov.lv/|title=Sākumlapa {{!}} Covid-19|website=covid19.gov.lv|language=lv|date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|929
|<!-- Keep government source: --><ref name="mdls">{{Cite web |url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/3130131920359224 |title=Ministère de la santé وزارة الصحة |website=www.facebook.com |language=en |access-date=26 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அல்பேனியா]]
|1,050
|33
|812
|<ref>{{cite web|url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania {{!}} Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq |access-date=27 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கொசோவோ]]
|1,047048
|30
|794801
|<ref>{{Cite web|url=https://kosova.health/|title=Statistikat e fundit|language=Albanian|access-date=2728 May 2020}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,07,059

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2978356" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது