"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
}}}}
|4,234,810<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|94,051132<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|3,966,664<!-- Use Zeit Online; Tagesspiegel publishes an estimate of recoveries, not an actual count -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ |title=Coronavirus-Monitor |website=Berliner Morgenpost |language=de |access-date=2 July 2021}}</ref>--><ref name="tagesspiegel">{{#invoke:cite web | |title=Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern |url=https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ |access-date=29 September 2021 |website=Tagesspiegel |language=de}}</ref><ref name="zeit">{{#invoke:cite web | |title=Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet |trans-title=How the coronavirus affects your region |url=https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung |access-date=29 September 2021 |publisher=Zeit Online |language=de}}</ref>
|2,150,396
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=28 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஈராக்கு]]
|2,000,869
|22,187221
|1,907,411
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||script-title=ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العر |trans-title=The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq |url=https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/photos/a.860171854037214/44073126859897624410512009003163/|via=Facebook|publisher=Ministry of Health of Iraq|language=ar|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="actueel">{{#invoke:cite web | |title=Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) |url=https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel |date=30 August 2021 |access-date=30 August 2021 |publisher=RIVM |language=nl}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=Statistieken over het Coronavirus en COVID-19 |url=https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/ |access-date=28 September 2021 |website=allecijfers.nl}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஈராக்கு]]
|1,998,615
|22,187
|1,904,022
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||script-title=ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العر |trans-title=The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq |url=https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/photos/a.860171854037214/4407312685989762/|via=Facebook|publisher=Ministry of Health of Iraq|language=ar|date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,019,266
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/|title=Ponto de Situação Atual em Portugal|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=28 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/direcaogeralsaude/photos/a.426922787330348/4488283677860885/|title=COVID-19 RELATÓRIO DE SITUAÇÃO |publisher=Direção-Geral da Saúde |language=pt|via=Facebook|date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Serbia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செர்பியா]]{{efn|'''செர்பியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[political status of Kosovo|disputed]] territory of [[கொசோவோ]].}}}}
|934,440
|8,142187
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.rs/homepage-english/ |title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs |publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,225
|902,778
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx |title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco |language=fr |work=Ministère de la santé |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Serbia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செர்பியா]]{{efn|'''செர்பியா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases from the [[political status of Kosovo|disputed]] territory of [[கொசோவோ]].}}}}
|926,269
|8,142
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.rs/homepage-english/ |title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs |publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Qatar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 கத்தாரில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|கத்தார்]]
|236,482558
|605
|234,545671
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx |title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) |publisher=Ministry of Public Health (Qatar)|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பொசுனியா எர்செகோவினா]]
|233,121775
|10,542574
|192,218
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!-- <ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.klix.ba/koronavirus-u-bih|title=Koronavirus u BiH|publisher=Klix|language=bs}}</ref> --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://mcp.gov.ba/?lang=en|title=COVID-19 in Bosnia and Herzegovina|publisher=Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|130,500
|1,914
|120121,596360
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[உகாண்டா]]
|123,340445
|3,148152
|96,067083
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.gou.go.ug/ |title=MoH Uganda: COVID-19 Information Portal |website=covid19.gou.go.ug |publisher=Ministry of Health (Uganda) |date=31 July 2021 |access-date=31 July 2021}}</ref><ref>{{cite tweet|author=Ministry of Health- Uganda |user=MinofHealthUG |number= 14428474239535063041443184593549643777|date=2829 September 2021 |access-date=2829 September 2021 |title=Covid-19 Daily Updates |publisher=Ministry of Health (Uganda)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பிஜி]]
|50,872953
|621624
|36,724977
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,555

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3289851" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது