"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the disputed territories of the [[இலுகன்சுக் நகரம்]] People's Republics.}}</ref>
|2,411423,622379
|56,080274
|2,253255,322191
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||title=Coronavirus epidemic monitoring system |url=https://covid19.rnbo.gov.ua/ |access-date=2930 September 2021 |publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|882884,634886<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|11,142178<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|818820,521792<!-- from Kazinform source -->
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan|publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அங்கோலா]]
|56,040583
|1,526537
|47,421567
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19 |language=pt |publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Gibraltar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஜிப்ரால்ட்டர்]]
|5,532541
|97
|5,373376
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Government Public Notifications |url=https://www.gibraltar.gov.gi/covid19|publisher=HM Government of Gibraltar|access-date=6 August 2020}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 14428253853606420511443251949386747907 |title=Coronavirus: COVID-19 Information |user=GibraltarGov |date=2829 September 2021|access-date=2830 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of San Marino.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Bermuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெர்முடா]]
|5,145244
|6272
|3,613719
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.bm/coronavirus-covid19-update|title=Novel Coronavirus (COVID-19)|publisher=Government of Bermuda|date=2729 September 2021|access-date=2830 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Grenada.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கிரெனடா]]
|5,039140
|135139
|3,361417
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gov.gd/grenada-records-three-more-covid-19-cases|title=GRENADA RECORDS THREE MORE COVID-19 CASES|publisher=Ministry of Health (Grenada)|date=13 August 2021|access-date=14 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/gisgrenada/photos/a.1951744171717633/37267067575546903727543597471006/|title=COVID-19 Update COVID-19 Grenada Dashboard|publisher=Ministry of Health (Grenada) via Facebook|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Chad.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சாட்]]
|5,036037
|174
|4,854856
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/ministeresantetchad/photos/a.597628504017561/12473104657160251247941108986294/|title=Communiqué N* 530531 de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire |lang=fr|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021|publisher=Ministère de la Santé Publique du Tchad |via=Facebook}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sint Maarten.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சின்டு மார்தின்]]
|4,263283
|66
|4,022037
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|url=https://www.facebook.com/SXMGOV/photos/a.401614693343195/20494060218973792050175851820396/|title=COVID-19 update September 2829, 2021 |website=Government of Sint Maarten|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Comoros.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கொமொரோசு]]
|4,137141
|147
|3,961963
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite news||url=https://stopcoronavirus.km/|title=Pandémie COVID -19/ Union des Comores Communiqué N°148|access-date=9 March 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web||author=Coordination Comores Contre COVID-19|url=https://www.facebook.com/111330413896638/photos/a.112019167161096/400971048265905401612224868454/|title=Pandémie COVID-19/Union des Comores Communiqué N°367368|date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of New Zealand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நியூசிலாந்து]]
|3,892917<!--Excluding the number of probable cases.-->
|27
|3,609<!--Subtract 356 from the government total to exclude the number of probable case recoveries.-->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases|title=COVID-19 – current cases|publisher=Ministry of Health (New Zealand)|date=2930 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" data-sort-value="Sao Tome and Principe"|[[சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி]]
|3,408453
|50
|2,706745
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid.ms.gov.st/st/|title=Situação Actual em São Tomé e Príncipe|trans-title=Current Situation in São Tomé and Príncipe|language=pt|website=covid.ms.gov.st|publisher=Ministério da Saúde (São Tomé e Príncipe)|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,363
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.regierung.li/coronavirus |title=Ministerium für Gesellschaft |language=de |date=31 July 2021 |access-date=31 July 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.llv.li/files/ag/aktuelle-fallzahlen.pdf |title=Situationsbericht zu COVID-19 im Fürstentum Liechtenstein |language=de |date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sao Tome and Principe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" data-sort-value="Sao Tome and Principe"|[[சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி]]
|3,408
|50
|2,706
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid.ms.gov.st/st/|title=Situação Actual em São Tomé e Príncipe|trans-title=Current Situation in São Tomé and Príncipe|language=pt|website=covid.ms.gov.st|publisher=Ministério da Saúde (São Tomé e Príncipe)|date=28 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[COVID-19 pandemic in Saint Vincent and the Grenadines|Saint Vincent and The Grenadines]]
|3,359423
|1819
|2,388420
|<ref>{{#invoke:cite web||url=http://health.gov.vc/health/index.php/c|title=Latest News|publisher=Government of Saint Vincent and the Grenadines. Ministry of Health, Wellness and the Environment|date=2628 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Monaco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொனாக்கோ]]
|3,312313
|33
|3,250252
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-61-nouveauxnouveau-cas-positifspositif-et-52-guerisons-ce-mardimercredi-2829-septembre|title=Covid-19 : 61 nouveauxnouveau cas positifspositif et 52 guérisons ce mardimercredi 2829 septembre|access-date=2829 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=fr}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Dominica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும்]]
|1,891918
|1113
|980990
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Government of St. Kitts and Nevis – COVID – 19 Updates |url=https://covid19.gov.kn/|access-date=2021-09-2829}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.kn/2021/05/27/st-kitts-nevis-covid-19-situation-report-no-427/|title=St.Kitts-Nevis COVID-19 Situation Report No. 465|work=Government of St. Kitts and Nevis|date=7 July 2021|access-date=8 July 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guernsey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Cayman Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கேமன் தீவுகள்]]
|820835
|2
|762765
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.exploregov.ky/coronavirus-statistics|title=COVID-19 Statistics For The Cayman Islands|work=Cayman Islands Government|date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Anguilla.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அங்கியுலா]]
|364409
|1
|345374
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://beatcovid19.ai|title=COVID-19 Dashboard [Statistics]|publisher=COVID-19 : The Anguillian Response|date=2429 September 2021|access-date=2430 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Northern Mariana Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[வடக்கு மரியானா தீவுகள் <!-- Do not abbreviate this portion! Thanks. -->]]
|267268
|2
|32
|<ref>{{#invoke:cite web||date=15 October 2020|title=CNMI COVID-19 Dashboard|url=https://cnmichcc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4061b674fc964efe84f7774b7979d2b5|access-date=26 April 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/wpro/country/mp|access-date=2829 September 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Cruise ship side view.svg|23x15px|alt=|link=]]
1,31,547

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290316" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது