சிறந்த துணை நடிகைக்கான அகாதமி விருது - Other languages