பயனர் உரிமைகள்

ஒரு பயனரைத் தெரிவு செய்  
பயனர் குழுக்களைப் பார்வையிடுகViewing user groups of user Gowtham Sampath (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

உறுப்பினர்: தானியக்கமாக ரோந்திடும் பயனர்கள், ரோந்திடுபவர்கள், முன்னிலையாக்கர்கள், நிர்வாகிகள்

தானகவே உடன்வரும் உறுப்பினர்:

கூடவே வரும் உறுப்பினர்:

தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்

பயனர் உரிமைகள் பதிகை

  • 07:32, 17 அக்டோபர் 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் நிர்வாகி-இற்கு மாற்றினார் (நிரந்தர நீட்டிப்பு)
  • 19:57, 16 அக்டோபர் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (சோதனைக்காக செயல்படுத்தப்பட்டது..)
  • 12:02, 16 அக்டோபர் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் ஐபி தடை விதிவிலக்கு-இற்கு மாற்றினார்
  • 10:16, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
  • 09:39, 15 ஏப்பிரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:39, 15 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிர்வாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
  • 06:02, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:02, 15 ஏப்பிரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
  • 16:32, 4 சனவரி 2019 Nan பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
  • 02:04, 26 ஆகத்து 2018 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (As per wiki policy)
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:UserRights/Gowtham_Sampath" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது