சிவசுப்பிரமணியம் பத்மநாதன்

சி. பத்மநாதன் இலங்கையின் வரலாற்றுப் பேராசிரியரும் கல்விமானும் ஆவார். பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். தற்போது கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் வருகைதரு பேராசிரியராகவும் கல்விசார் மதியுரைஞராகவும் பணிபுரிகின்றார்.

சிவசுப்பிரமணியம் பத்மநாதன்
Prof -pathmanathan 1 (1).jpg
பிறப்புமார்ச் 20, 1940
கல்விPhD
(இலண்டன் பல்கலைக்கழகம், 1969)

BA(இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1963)
பணிபேராசிரியர்
சமயம்இந்து

கல்விதொகு

இலங்கை பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைமாணிப் பட்டத்தைப் பெற்ற இவர் இலண்டன் பல்லைக்கழகத்தில் தமது பட்டத்தைப் பெற்றார்.

வகித்த உயர்பதவிகள்தொகு

எழுதிய நூல்கள்தொகு

 • The Kingdom of Jaffna , Part 1, Colombo, 1978, 310 pages.
 • வன்னியர், யாழ்ப்பாணம் 1970, 110 பக்.
 • The Laws and Customs of the Tamils of Sri Lanka, (Tamil), Kumaran Book House, Colombo- Chennai, 2001, 404 pages.
 • இலங்கையில் இந்து கலாசாரம், இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை 2000, 467 பக்.
 • இலங்கையில்வன்னியர், குமரன் புத்தக நிலையம், கொழும்பு, 2003.
 • ஈழத்து இலக்கியமும் வரலாறும், குமரன் புத்தக நிலையம், கொழும்பு-சென்னை, 2004
 • இலங்கையில் இந்து சமயம், குமரன் புத்தக நிலையம், கொழும்பு-சென்னை,2004, 476 பக்.
 • இலங்கையில் இந்து ஆலயங்கள்,குமரன் புத்தக நிலையம், கொழும்பு-சென்னை,2006, 470 பக்
 • இலங்கைத் தமிழ்ச் சாசனங்கள் (Tamil Inscriptions of Sri Lanka), இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2006.
 • இந்துக்கோயில்கள் கட்டடங்களும் சிற்பங்களும்.

இவரது தொகுப்பிப்பும் செவ்விதாக்கமும்தொகு

 • Temples of Siva in Sri Lanka (Chief Editor), Colombo, Chinmaya Mission of Sri Lanka, 1999
 • History and Archeology of Sri Lanka Volume I, Reflections on a Heritage. Historical Scholarship on Premodern Sri Lanka Part I (640 pages) Eds. R.A.L.H Gunawardana, S. Pathmanathan, M. Rohanandheera, Colombo: Central Cultural Fund, Ministry of Cultural and Religious affairs, 2000.
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- II, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 1992.
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- III, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 1996
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- IV, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 1998
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- V, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2001
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- VI, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2003
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- I, திருத்திய பதிப்பு,இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை 2005
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- VII, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை,, 2005
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- VIII, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2006
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- IX, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2008
 • இந்துக் கலைக்களஞ்சியம் பாகம்- X, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2010
 • இலங்கையில் இந்து ஆலயங்கள், இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை,1993
 • இந்து கலாசாரம் பாகம்- I,– Architecture and Sculpture: ,இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை 2002
 • இந்து கலாசாரம் பாகம்- II, – Dances and Paintings: இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை 2003
 • இந்து ஆலயங்கள்: Architecture and Sculpture, இந்து கலாசாரத் திணைக்களம், இலங்கை, 2010

பெற்ற விருதுகள்தொகு

 • தகைசார் பேராசிரியர்