சுண்டு விரல்

மனித கரத்தின் சிறிய விரல்
சிறுவிரல்
Little finger.jpg
சிறுவிரல்
இலத்தீன் digitus minimus
manus, digitus
quintus, digitus V
தமனி ulnar artery
நரம்பு ulnar nerve
நிணநீர் supratrochlear
Dorlands/Elsevier d_18/12296668

சிறுவிரல் என்பது பெருவிரலிலிருந்து கடைசியாகவுள்ள விரல் ஆகும். இதனை சுண்டுவிரல் என்றும் ஆழைப்பர். சுண்டுவிரல் ஆனது கையின் ஐந்தாவது விரல் ஆகும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்‌தொகு

  1. பெரு விரல் அல்லது கட்டை விரல்
  2. ஆள்காட்டி விரல்
  3. நடு விரல்
  4. மோதிர விரல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுண்டு_விரல்&oldid=2743858" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது