நடு விரல் என்பது கை, கால் இவைகளின் நடுவில் உள்ள (மூன்றாவது) விரல் ஆகும். ஐவிரல்களுள் நடுவிலுள்ள விரல் என்பதால் இதனை நடுவிரல் என்று ஆழைப்பர். நடுவிரல் ஆனது கையின் மூன்றாவது விரல் ஆகும்.

நடு விரல்
நடு விரல்
இலத்தீன் digitus medius

இவற்றையும் பார்க்கவும்‌ தொகு

  1. பெரு விரல் அல்லது கட்டை விரல்
  2. ஆள்காட்டி விரல்
  3. மோதிர விரல்
  4. சுண்டு விரல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நடு_விரல்&oldid=3754788" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது